Melding, klacht of bezwaar

Melding over uw buurt

Icoon huis

U kunt bij de gemeente terecht met een melding over een stoep of straat in uw buurt. Bijvoorbeeld als een stoeptegel los ligt.

Kapotte straatverlichting

Icoon melding

Is de verlichting in uw straat of buurt kapot? Dan kunt u dit online melden.

Overlast melden

Icoon huis

Heeft u last van iets of iemand omdat er niet aan de regels wordt gehouden? Dan kunt u dat online melden.

Verzoek om handhaving

Icoon document

Als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt, dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Riool verstopping

Icoon onderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel.

Afval melden

Icoon container

Troep of illegaal afval gevonden in de openbare ruimte? Meld dit dan bij de gemeente.

Gevonden voorwerpen

Icoon megafoon

Bent u iets verloren? Dan kunt u dit doorgeven bij Ben Kwijt. Heeft u iets gevonden? Dan kunt u dit digitaal melden. U kunt ook langskomen.

Ongedierte

Icoon megafoon

Heeft u overlast van wespen, eikenprocessierupsen of beschermde dieren in de openbare ruimte? Meld dit dan bij de gemeente.

Fraude en fraude melden

Icoon wetgeving

Vermoeden van fraude? Of fraude melden? U kunt dit anoniem bij ons melden.

Klacht over de gemeentelijke organisatie

Icoon document

Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Gemeente aansprakelijk stellen voor schade

Icoon wetgeving

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

Bezwaar maken

Icoon document

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente dan kunt u bezwaar maken. Dit kunt online doen.