Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

other iconBezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Let op

U kunt dit formulier niet gebruiken voor het indienen van een beroepschrift tegen de afwijzing kwijtschelding. U leest in uw afwijzingsbrief wat u wel kunt doen. 

Beschrijving

De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

Aanvragen

U kunt digitaal bezwaar indienen. Hier heeft u DigiD voor nodig. Meld ook het zaaknummer van besluit als u deze heeft. 

U kunt een bezwaar ook per post sturen naar: Gemeente Emmen, Postbus 30.001, 7800 RA Emmen.

Hoe lang gaat het duren?

U maakt bezwaar bij de gemeente binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.

De gemeente neemt uw bezwaarschrift in behandeling nadat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente heeft dan 6 weken de tijd. Moet een commissie naar uw bezwaarschrift kijken? Dan is de periode 12 weken.

Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank.

Chat met een medewerker