Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen bij de gemeente. Een bezwaarschrift is een brief waarin u aangeeft dat u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente. Met een bezwaarschrift vraagt u de gemeente opnieuw te kijken naar een besluit.

U kunt bezwaar maken met DigiD (particulier) of eHerkenning (bedrijven/organisaties).

Let op

U kunt dit formulier niet gebruiken voor het indienen van een beroepschrift tegen de afwijzing kwijtschelding. U leest in de afwijzingsbrief wat u wel kunt doen.

Beschrijving

De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Het kan ook zijn dat de gemeente een besluit heeft genomen voor een ander persoon, maar waar u een belang bij heeft. U bent dan belanghebbende. Bijvoorbeeld: u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken. Let op: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig tot de gemeente uitspraak doet over uw bezwaarschrift.

Bij het indienen van uw bezwaar, schrijft u een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met het besluit. In deze brief moet u het volgende opnemen:

  • Uw naam en adres;
  • Datum van indienen;
  • Uitleg of kopie van het betreffende besluit;
  • Uitleg waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • Uw handtekening.

Aanvragen

U kunt digitaal bezwaar indienen. Hier heeft u DigiD voor nodig. Meld ook het zaaknummer van besluit als u deze heeft. 

U kunt een bezwaar ook per post sturen naar: Gemeente Emmen, Postbus 30.001, 7800 RA Emmen of mailen naar gemeente@emmen.nl.

Hoe lang gaat het duren?

Wanneer de gemeente uw bezwaarschrift heeft ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging. De gemeente neemt een beslissing op uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de laatste dag voor het maken van bezwaar. Deze termijn eindigt 6 weken na de bekendmaking van het besluit, de datum van bekendmaking vindt u bovenaan de brief van het besluit. Moet de commissie van advies voor de bezwaarschriften (hierna: de commissie) kijken naar uw bezwaarschrift? Dan hebben wij 12 weken de tijd om een beslissing op uw bezwaar te nemen. 

De gemeente kan de termijn voor het nemen van een beslissing op bezwaar één keer verlengen met 6 weken. De gemeente brengt u hiervan op de hoogte.

Voorbeeld tijdsduur: Een beslissing is door de gemeente genomen op 27 februari. De laatste dag waarop u dan bezwaar kun maken is dan 10 april. Een dag later op 11 april begint de termijn voor de gemeente om te beslissen op uw bezwaarschrift te lopen. Op 23 mei moet de gemeente dan een beslissing hebben genomen op uw bezwaarschrift. Wordt uw bezwaarschrift in handen gesteld van de commissie? Dan heeft de gemeente 6 weken langer de tijd om te beslissen en is de uiterste datum 6 juli.

Bezwaar

Als er sprake is van een spoedeisende situatie, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Dit houdt in dat u een verzoek aan de voorzieningenrechter doet. U vraagt deze voorziening aan bij de rechtbank. Bijvoorbeeld als u uitstel wil voor het kappen van een boom totdat er een beslissing is genomen op uw bezwaar. Bij uw aanvraag moet u het volgende te vermelden:

  • Uw naam en adres;
  • Wat het spoedeisende belang is;
  • Wat de voorlopige voorziening volgens u moet inhouden.

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar heeft u de mogelijkheid in beroep te gaan bij de rechter. U schrijft hiervoor een beroepschrift met daarin de reden waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. In de meeste gevallen moet dit binnen 6 weken na de beslissing op het besluit.

Chat met een medewerker