Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Aansprakelijk stellen

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. U dient een claim in bij de gemeente.

U kunt de melding maken met DigiD (particulier) of eHerkenning (bedrijven/organisaties).

Beschrijving

Het kan gebeuren dat u schade heeft opgelopen door zaken die onder het beheer van de gemeente vallen, bijvoorbeeld:

 • een slechtwegdek
 • door bomen die de gemeente onderhoudt
 • schade door een vuilniswagen of een ander voertuig van de gemeente

U kunt dan de gemeente aansprakelijk stellen. De gemeente is pas aansprakelijk als u kunt aantonen dat de gemeente niet of niet juist heeft gehandeld of nalatig is geweest. Is dit zo, dan krijgt u uw kosten deels of volledig vergoed.

Aanvragen

Als u schade heeft geleden kunt u de gemeente hiervoor schriftelijk aansprakelijk stellen. Dit kan via het digitale schadeformulier. 

U geeft in uw schademelding aan:

 • wanneer het voorval heeft plaatsgevonden
 • de exacte locatie (met foto’s)
 • welke schade er is (met foto’s van de schade)
 • een schatting van het schadebedrag.  

Eigen verzekering

Het is belangrijk om claims ook direct in te dienen bij uw eigen verzekering als u voor de schade verzekerd bent. Bij uw eigen verzekering bent u mogelijk verzekerd tegen nieuw- en/of vervangingswaarde. U heeft dan niet te maken met eventuele afschrijvingen. Het melden van de schade heeft geen gevolgen voor uw premie van het komende verzekeringsjaar. Bij een autoverzekering kan de schade wel gevolgen hebben voor uw premie. Uw verzekeraar kan u hierover informatie geven. 

Nodig bij aansprakelijk stellen 

In het online formulier kunt u aangeven wat er gebeurd is, waar u de schade heeft opgelopen (exacte locatie), wanneer u de schade heeft geleden en wat uw schade is.

Om uw aansprakelijkstelling verder te beoordelen hebben wij de volgende zaken nodig:

 • foto’s van de locatie zelf en een overzichtsfoto van de locatie waarop de omgeving te zien is;
 • (close up) foto’s van de schade. Bij schade aan een auto willen wij in ieder geval 1 foto waarop de schade en het kenteken van de auto te zien is;
 • (close up) foto’s van de oorzaak van de schade, bijvoorbeeld het wegdek;
 • Een bewijs van het bedrag van de opgelopen schades (aankoopgegevens, nota’s, offertes);
 • Eventuele ondertekende getuigenverklaring(en), politierapport, proces-verbaal;
 • als u voor iemand anders het formulier invult, vermeldt u de gegevens van die persoon.

De bijlagen die u met het digitale formulier meestuurt, kunnen in totaal maximaal 5 MB groot zijn. 

Vervolg na het indienen 

 • U ontvangt een schriftelijke bevestiging met een schadekenmerk;
 • De gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u dan binnen 2 weken een brief;
 • U krijgt binnen 8 weken, nadat alle informatie compleet is, bericht of de gemeente een standpunt heeft kunnen bepalen of dat er meer tijd nodig is;
 • Als de gemeente aansprakelijkheid erkent, krijgt u mogelijk een (gedeeltelijke) schadevergoeding. Hierover krijgt u een brief;
 • Als de gemeente de aansprakelijkheid afwijst, krijgt u een afwijzingsbrief met uitleg.  

Voorwaarden

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor schade door onder andere:

 • slecht onderhoud aan bijvoorbeeld:
  • gemeentelijke gebouwen
  • gemeentelijke wegen, pleinen of openbaar groen
  • de riolering
 • nalatigheid van een aannemer die in opdracht van de gemeente heeft gewerkt
 • het niet nemen van maatregelen zoals bijvoorbeeld waarschuwingsborden plaatsen om een ongeval te voorkomen

De gemeente is niet aansprakelijk als:

 • u waarschuwingen of andere maatregelen van de gemeente genegeerd heeft
 • de gemeente nog niet op de hoogte was van de situatie
 • de gemeente pas kort op de hoogte was van de situatie en nog geen maatregelen kon nemen

Bezwaar

U kunt niet in bezwaar gaan bij de gemeente. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u de zaak voor de burgerlijke rechter brengen. Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket.

Meer informatie

Chat met een medewerker