Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Aansprakelijk stellen

Gemeente aansprakelijk stellen voor schade Soms kunt u schade hebben door iets waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. U kunt de gemeente dan aansprakelijk stellen. Dit kunt u online regelen of per post.

Beschrijving

U vindt dat u schade heeft opgelopen door zaken die onder het beheer van de gemeente vallen. Het gaat dan om schade door bijvoorbeeld:

 • een slecht wegdek;
 • door bomen die de gemeente onderhoudt;
 • slecht onderhoud van de riolering.

Het is dan mogelijk om de gemeente aansprakelijk te stellen en een schadeclaim in te dienen. De gemeente is pas aansprakelijk als u kunt aantonen dat de gemeente niet of niet juist heeft gehandeld of nalatig is geweest. Uw schade moet daarvan een direct gevolg zijn.

Eigen verzekering

Het is belangrijk om claims ook direct in te dienen bij uw eigen verzekering als u voor de schade verzekerd bent. Bij uw eigen verzekering bent u mogelijk verzekerd tegen nieuw- en/of vervangingswaarde. U heeft dan niet te maken met eventuele afschrijvingen. Het melden van de schade heeft geen gevolgen voor uw premie van het komende verzekeringsjaar. Bij een autoverzekering kan de schade wel gevolgen hebben voor uw premie. Uw verzekeraar kan u hierover informatie geven. 

Aanvragen

Als u schade heeft geleden kunt u de gemeente hiervoor schriftelijk aansprakelijk stellen. Dit kan via het digitale schadeformulier. 

U geeft in uw schademelding aan:

 • wanneer het voorval heeft plaatsgevonden
 • de exacte locatie (met foto’s)
 • welke schade er is (met foto’s van de schade)
 • een schatting van het schadebedrag.  

Nodig bij aansprakelijk stellen 

In het online formulier kunt u aangeven wat er gebeurd is, waar u de schade heeft opgelopen (exacte locatie), wanneer u de schade heeft geleden en wat uw schade is.

Om uw aansprakelijkstelling verder te beoordelen hebben wij de volgende zaken nodig:

 • foto’s van de locatie zelf en een overzichtsfoto van de locatie waarop de omgeving te zien is;
 • (close up) foto’s van de schade. Bij schade aan een auto willen wij in ieder geval 1 foto waarop de schade en het kenteken van de auto te zien is;
 • (close up) foto’s van de oorzaak van de schade, bijvoorbeeld het wegdek;
 • Een bewijs van het bedrag van de opgelopen schades (aankoopgegevens, nota’s, offertes);
 • Eventuele ondertekende getuigenverklaring(en), politierapport, proces-verbaal;
 • als u voor iemand anders het formulier invult, vermeldt u de gegevens van die persoon.

De bijlagen die u met het digitale formulier meestuurt, kunnen in totaal maximaal 5 MB groot zijn. 

Vervolg na het indienen 

 • U ontvangt een schriftelijke bevestiging met een schadekenmerk;
 • De gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u dan binnen 2 weken een brief;
 • U krijgt binnen 8 weken, nadat alle informatie compleet is, bericht of de gemeente een standpunt heeft kunnen bepalen of dat er meer tijd nodig is;
 • Als de gemeente aansprakelijkheid erkent, krijgt u mogelijk een (gedeeltelijke) schadevergoeding. Hierover krijgt u een brief;
 • Als de gemeente de aansprakelijkheid afwijst, krijgt u een afwijzingsbrief met uitleg.  

Voorwaarden

De gemeente kan aansprakelijk zijn voor schade die u opgelopen heeft als:

 • Er een gevaarlijke situatie is op de locatie. Dit wordt bepaald aan de hand van wetgeving of eerdere rechtspraak;
 • U wettig en overtuigend bewijs heeft aangeleverd van de gebeurtenis waardoor u schade heeft geleden. 

Bezwaar

U kunt niet in bezwaar gaan bij de gemeente. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u de zaak voor de burgerlijke rechter brengen. Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket.

Meer informatie

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Wilt u een afspraak maken? Of heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon 14 0591
E-mail Contactformulier
WhatsApp 0611198769
Adres Raadshuisplein 1, Emmen

Contact met de zwembaden

www.zwemmeninemmen.nl
 

Openingstijden gemeentehuis

Maandag 08.30 - 16.30 uur
Dinsdag 08.30 -16.30 uur
Woensdag 08.30 -16.30 uur
Donderdag 08.30 - 19.00 uur
Vrijdag 08.30 -16.30 uur

Hoe beoordeelt u onze site?

Werk mee met ons tevredenheidsonderzoek. Vaker meedoen met onderzoeken? Meld u dan aan voor ons klantenpanel.

© 2022 Gemeente Emmen