Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

default iconOngedierte

Heeft u overlast van bepaalde dieren, zoals ratten, wespen, de eikenprocessierups of beschermde diersoorten? Geef dit door aan de gemeente. Wij proberen uw melding zo snel mogelijk af te handelen.

Beschrijving

Ongedierte kan voor overlast zorgen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • wespen
  • bijen
  • ratten
  • muizen

Wespen

Ziet u een wespennest in het openbaar gebied? Geef dit dan door aan de gemeente. De gemeente laat meestal het nest weghalen door Area. Reiniging. Heeft u een wespennest bij uw eigen woning: de gemeente bestrijdt deze wespennesten niet. Neem daarom zelf contact op met een ongediertebestrijder in uw buurt. Heeft u een huurwoning? Neem dan contact op met de woningbouwvereniging. 

Bijen

Wanneer bijen overlast geven, kunt u contact opnemen met de gemeente. De gemeente komt dan de situatie bekijken. Houd er rekening mee dat bijen beschermde dieren zijn. Bijen, hommels en andere insecten bestuiven meer dan 75% van onze groente- en fruitgewassen. Ze leveren een grote bijdrage aan onze samenleving. 

Ratten of muizen

Heeft u last van plaagdieren zoals ratten of muizen? Neem dan contact op met het Kennis en adviescentrum Dierplagen (KAD). Zij geven u advies over wat u kunt doen om de overlast te stoppen. U kunt het KAD ook bellen via (0317) 419 660 of mailen via info@kad.nl.

Let op! Nieuwe wetgeving muizen en rattenbeheersing per 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 is het gebruik van nieuwe verpakkingen rodenticiden (ratten- en muizengif) door particulieren niet meer toegestaan. In verband met de ernstige risico’s die rodenticiden met zich meebrengen voor mens, dier en milieu is het noodzakelijk om het gebruik terug te dringen. Daarnaast bieden rodenticiden geen blijvende oplossing voor het overlastprobleem. Plaagdierbeheersers werken al langer met de focus op preventie, wering en niet-chemische bestrijdingsmethoden (zoals klemmen) en vanaf volgend jaar wordt dit ook van particulieren verwacht.

Beschermde dieren

Soms hebben mensen overlast van een beschermd dier, zoals de steenmarter. In dat geval mag u het beschermde dier niet verjagen, vangen of doden. Ook mag u de verblijfplaatsen, zoals een nest of holletje van deze dieren niet verstoren of beschadigen. De gemeente kijkt of de overlast beperkt kan worden en gaat met u in gesprek. Beschermde dieren die overlast of schade kúnnen veroorzaken, zijn bijvoorbeeld vleermuizen, wolven en steenmarters. Ook ganzen, hazen, konijnen, roeken, vossen en dassen zijn beschermde diersoorten. Deze dieren mogen dus niet gedood of verstoord worden. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een vrijstelling of ontheffing krijgen als u overlast heeft van een beschermde diersoort.  Deze vraagt u aan bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  

Meer informatie

Chat met een medewerker