Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Ongedierte

Heeft u overlast van bepaalde dieren, zoals ratten, roeken, wespen, de eikenprocessierups of beschermde diersoorten? In sommige gevallen kan de gemeente u helpen.

Beschrijving

Ongedierte en sommige beschermde diersoorten kunnen voor overlast zorgen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • roeken
  • wespen
  • bijen
  • ratten
  • muizen

Roeken 

Roeken zijn een beschermd diersoort en mogen niet zomaar verjaagd worden. Om deze vogels te verjagen moet de gemeente een ontheffing krijgen van de provincie Drenthe. Een voorwaarde is dat er een alternatieve locatie in de buurt moet zijn waar de roekenkolonie wel kan leven. Deze is niet altijd in de buurt te vinden. Als er wel een alternatieve locatie is, en de gemeente krijgt een ontheffing van de provincie, dan zal de gemeente de roeken proberen te verjagen. Op een aantal plekken in de gemeente Emmen konden de roeken succesvol verjaagd worden. In Nieuw-Amsterdam, Nieuw-Schoonebeek en Angels zitten kolonies die helaas niet verjaagd kunnen worden omdat daar geen alternatieve locatie in de buurt beschikbaar is. De overlast is het grootste tijdens het broedseizoen van half maart tot juni. Daarna verspreiden de roeken zich en neemt de overlast vaak af. 

Wespen

Ziet u een wespennest in het openbaar gebied? Geef dit dan door aan de gemeente. De gemeente laat meestal het nest weghalen door Area. Reiniging. Heeft u een wespennestbij uw eigen woning: de gemeente bestrijdt deze wespennesten niet. Neem daarom zelf contact op met een ongediertebestrijder in uw buurt. Heeft u een huurwoning? Neem dan contact op met de woningbouwvereniging. 

Bijen

Wanneer bijen overlast geven, kunt u contact opnemen met de gemeente. De gemeente komt dan de situatie bekijken. Houd er rekening mee dat bijen beschermde dieren zijn. Bijen, hommels en andere insecten bestuiven meer dan 75% van onze groente- en fruitgewassen. Ze leveren een grote bijdrage aan onze samenleving. 

Ratten en muizen

Heeft u last van plaagdieren zoals ratten of muizen? Neem dan contact op met het Kennis en adviescentrum Dierplagenexterne-link-icoon (KAD). Zij geven u advies over wat u kunt doen om de overlast te stoppen. U kunt het KAD ook bellen via (0317) 419 660 of mailen via info@kad.nl.

Overige beschermde dieren

Soms hebben mensen overlast van een beschermd dier, zoals de steenmarter. In dat geval mag u het beschermde dier niet verjagen, vangen of doden. Ook mag u de verblijfplaatsen, zoals een nest of holletje van deze dieren niet verstoren of beschadigen. De gemeente kijkt of de overlast beperkt kan worden en gaat met u in gesprek. Beschermde dieren die overlast of schade kúnnen veroorzaken, zijn bijvoorbeeld vleermuizen en steenmarters. Ook ganzen, hazen, konijnen, vossen, wolven en dassen zijn beschermde diersoorten. Deze dieren mogen dus niet gedood of verstoord worden. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een vrijstelling of ontheffing krijgen als u overlast heeft van een beschermde diersoort.  Deze vraagt u aan bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  

Voor meer informatie over beschermde diersoorten, kunt u terecht bij het KAD:  Melding bij het KAD doen bij overlast van plaagdierenexterne-link-icoon.  

Meer informatie

Chat met een medewerker