Raadhuisplein Emmen

default iconFraude melden

De gemeente Emmen wil dat het geld voor uitkeringen en zorg gaat naar mensen die het echt nodig hebben. De gemeente is verantwoordelijk voor:

 • Toezicht op de uitvoering van de Participatiewet voor de gemeente Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn
 • Toezicht op de kwaliteit en rechtmatigheid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Toezicht op de rechtmatigheid van de Jeugdwet. 
 • Toezicht op beschermd wonen (ook namens Coevorden en Borger-Odoorn)

Niet houden aan de regels

De gemeente Emmen kan onderzoeken of mensen zich houden aan de regels. Als iemand zich niet aan de regels houdt, kan dat de volgende gevolgen hebben: 

 • We kunnen de uitkering verlagen of de Wmo- of Jeugdwetvoorziening aanpassen
 • We kunnen de uitkering, Wmo- of Jeugdwet-voorziening stopzetten 
 • We kunnen geld voor de uitkering, Wmo- of Jeugdwet-voorziening terugeisen 
 • We kunnen een boete opleggen
 • Bij een strafrechtonderzoek kan het Openbaar Ministerie of de rechter een taakstraf of gevangenisstraf opleggen.

Voorbeelden van fraude

 • Iemand woont op een ander adres dan waar hij/zij staat ingeschreven
 • Er wordt geen zorg verleend, terwijl dit wel zou moeten (persoonsgebonden budget)
 • Iemand heeft ons niet verteld dat hij/zij samenwoont 
 • Iemand vraagt meer en/of zwaardere zorg aan dan nodig 
 • Iemand heeft zijn/haar inkomsten niet opgegeven
 • Iemand vult declaratieformulieren en/of zorgovereenkomsten fout in

Melding doen?

Denkt u dat iemand fraude pleegt en woont diegene in de gemeente Emmen, Coevorden of Borger-Odoorn? Dan kunt u dit (anoniem) melden via het algemene telefoonnummer 14 0591. U kunt het ook melden via het contactformulier (let op: dit contactformulier is niet anoniem) of via www.meldmisdaadanoniem.nl

Als wij een melding hebben gekregen, kijken wij eerst of deze personen een voorziening ontvangen. Daarna kunnen wij onderzoek doen. Wij mogen u niet op de hoogte houden of er onderzoek wordt gedaan en wat de uitkomst is.

Chat met een medewerker