Raadhuisplein Emmen

Fraude melden

De gemeente Emmen wil dat het geld voor uitkeringen en zorg gaat naar mensen die het echt nodig hebben.

Denkt u dat iemand een bijstandsuitkering krijgt, maar daar geen recht op heeft? Meld dit bij de gemeente.

Beschrijving

De gemeente Emmen onderzoekt of de verstrekte uitkering of voorzieningen worden gebruikt waarvoor ze ook bedoeld zijn. Zo kan het zijn dat ontdekt wordt dat er per ongeluk gebruik gemaakt wordt van een voorziening terwijl dat niet nodig is. Bij het krijgen van een uitkering of voorziening horen ook verplichtingen. 
Als iemand zich niet aan de regels houdt, kan dat gevolgen hebben. Gebeurt het per ongeluk dat iemand zich niet aan de regels houdt, dan proberen we te zoeken naar een passende oplossing. Is dit expres, dan kan dat grote gevolgen hebben. 

Wat kan er gebeuren als de uitkering of voorziening niet gebruikt wordt volgens de regels: 

 • we kunnen de uitkering verlagen of de Wmo- of Jeugdwetvoorziening aanpassen;
 • we kunnen de uitkering, Wmo- of Jeugdwet-voorziening stopzetten; 
 • we kunnen geld voor de uitkering, Wmo- of Jeugdwet-voorziening terugeisen; 
 • we kunnen een boete opleggen;
 • bij een strafrechtonderzoek kan het Openbaar Ministerie of de rechter een taakstraf of gevangenisstraf opleggen. 

Indien de kwaliteit van de zorg niet goed is, dan kan de gemeente de zorgaanbieder verzoeken met een verbeterplan te komen. Komt er geen verbetering, dan kan dat gevolgen hebben voor de zorgaanbieder. 

 Voorbeelden van fraude 

 • Iemand woont op een ander adres dan waar hij/zij staat ingeschreven;
 • Er wordt geen zorg verleend, terwijl dit wel zou moeten (persoonsgebonden budget);
 • Iemand heeft ons niet verteld dat hij/zij samenwoont; 
 • Iemand vraagt meer en/of zwaardere zorg aan dan nodig; 
 • Iemand heeft zijn/haar inkomsten niet opgegeven;
 • Iemand vult declaratieformulieren en/of zorgovereenkomsten fout in;
 • Er wordt niet de zorg geleverd die afgesproken is. 

Aanvragen

Denkt u dat iemand of een zorginstelling fraude pleegt en woont diegene in de gemeente Emmen, Coevorden of Borger-Odoorn? Dan kunt u dit (anoniem) melden via het algemene telefoonnummer 14 0591. U kunt het ook melden via het digitale meldingsformulier. Hiervoor heeft u geen DigiD voor nodig. 

Als wij een melding krijgen, kijken wij eerst of deze persoon een voorziening ontvangt. Daarna kunnen wij onderzoek doen.
Wij mogen u niet op de hoogte houden of er onderzoek wordt gedaan en wat de uitkomst is.   

Voorwaarden

De gemeente is verantwoordelijk voor:

 • toezicht op de uitvoering van de Participatiewet voor de gemeente Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn;
 • toezicht op de kwaliteit, calamiteiten en rechtmatigheid van de Wet maatschappelijke ondersteuning;
 • toezicht op de rechtmatigheid van de Jeugdwet. Toezicht op de kwaliteit wordt gedaan door de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ);
 • toezicht op beschermd wonen (ook namens Coevorden en Borger-Odoorn).  

Meer informatie

Chat met een medewerker