Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Melding over uw buurt

Heeft u een melding over uw buurt? Geef het door aan de gemeente.

U kunt de melding maken met of zonder DigiD (particulier) of eHerkenning (bedrijven/organisaties).

Beschrijving

U kunt bij de gemeente een melding of klacht indienen over: 

  • Dierenoverlast
  • Huishoudelijk afval 
  • Openbaar groen
  • Overlast / verstoring van de openbare orde  
  • Riolering en water
  • Schade aan wegen, voet- en fietspaden
  • Onderhoud aan begraafplaatsen 

Straatverlichting 

Als uw straatverlichting stuk is, dan kunt u dat online doorgeven via de website van Litewebexterne-link-icoon

Handhaving 

U kunt een verzoek om handhaving doen als u zaken tegenkomt in uw wijk of in de natuur die er niet horen. Om een regelovertreding te melden, kunt u dit schriftelijk doorgeven aan de gemeente. 

Klachten over de organisatie 

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over het werk van de gemeente of een medewerker van de gemeente. In dat geval kunt u een klacht indienen bij de gemeente. 

Aanvragen

U kunt een klacht of melding doorgeven met uw DigiD. Uw melding en de status wordt dan bijgehouden in Mijn Loket. Een melding doorgeven zonder DigiD kan ook. U vult dan zelf alle gegevens in.

Chat met een medewerker