Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Melding over uw buurt

Heeft u een melding over uw buurt? Geef het door aan de gemeente.

Beschrijving

Ziet u iets op de openbare weg wat extra aandacht nodig heeft? De snelste manier is om uw melding door te geven met DigiD. Uw melding en de status daarvan wordt dan bijgehouden in Mijn Loket.  Een melding doorgeven zonder DigiD kan natuurlijk ook. U vult dan zelf alle gegevens in. 
Om een melding zo snel mogelijk af te handelen, zijn ze verdeeld in verschillende categorieën:

  • Dierenoverlast
  • Huishoudelijk afval 
  • Openbaar groen
  • Overlast / verstoring van de openbare orde  
  • Riolering en water
  • Schade aan wegen, voet- en fietspaden
  • Onderhoud aan begraafplaatsen 

Straatverlichting 

Als uw straatverlichting stuk is, dan kunt u dat online doorgeven via Liteweb. 

Verzoek om handhaving 

U kunt een verzoek om handhaving doen als u zaken tegenkomt in uw wijk of in de natuur die er niet horen. Om een regelovertreding te melden, kunt u dit schriftelijk doorgeven aan de gemeente. 

Klachten over de organisatie 

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over het werk van de gemeente of een medewerker van de gemeente. In dat geval kunt u een klacht indienen bij de gemeente.