Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Handhaving

Als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente.

Beschrijving

Soms komt u zaken tegen in uw wijk of in de natuur die er niet horen, zoals illegaal afval storten, milieuvervuiling, bodemvervuiling, stank, luchtverontreiniging, geluidsoverlast. Ook bij illegale bouwwerken kunt u een verzoek om handhaving aanvragen.  

Aanvragen

U kunt een handhavingsverzoek doen als u zelf ook belang heeft bij het naleven van de regels. 

Een handhavingsverzoek gaat altijd per brief, omdat het verzoek ondertekend moet worden met een handtekening. In de brief meldt u :

  • uw naam, adres en woonplaats
  • een beschrijving van de overtreding
  • de naam van de persoon of het bedrijf voor wie u een handhavingsverzoek heeft

Wat gebeurt er dan?

Nadat uw handhavingsverzoek is binnengekomen, kijkt de gemeente of en welke (milieu)regels worden overtreden. Als dit het geval is, kan de gemeente maatregelen nemen. De gemeente kan:

  • de overtreder dwingen om de (milieu)regels na te leven (bestuursdwang of dwangsom)
  • een boete uitdelen aan de veroorzaker
  • besluiten om een bepaalde vergunning in te trekken
  • de politie vragen om strafrechtelijk op te treden.  

Voorwaarden

Wat valt niet onder een Verzoek om handhaving?

Alle handhavingsverzoeken die anoniem of niet ondertekend zijn kunnen niet afgehandeld worden. Wij kunnen uw verzoek dan immers niet meer met u terugkoppelen en wij kunnen niet weten welk persoonlijk belang u heeft bij de handhaving. 

Hoe lang duurt het?

De gemeente is verplicht op uw handhavingsverzoek te reageren. De gemeente doet dit binnen 8 weken nadat  uw verzoek binnen is. Deze termijn mag eventueel nog een keer verlengd worden.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Wilt u een afspraak maken? Of heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon 14 0591
E-mail Contactformulier
WhatsApp 0611198769
Adres Raadshuisplein 1, Emmen

Contact met de zwembaden

www.zwemmeninemmen.nl
 

Openingstijden gemeentehuis

Maandag 08.30 - 16.30 uur
Dinsdag 08.30 -16.30 uur
Woensdag 08.30 -16.30 uur
Donderdag 08.30 - 19.00 uur
Vrijdag 08.30 -16.30 uur

Hoe beoordeelt u onze site?

Werk mee met ons tevredenheidsonderzoek. Vaker meedoen met onderzoeken? Meld u dan aan voor ons klantenpanel.

© 2022 Gemeente Emmen