Meerdere handen op elkaar

Klachten over zorg

Heeft u klachten over zorg of ondersteuning vanuit de Wmo, Participatiewet of Jeugdwet? Neem dan contact op met uw zorgaanbieder of de gemeente Emmen. 

Klachten over uw zorgaanbieder

Heeft u een klacht over een zorgaanbieder? Neem dan contact op met: 

  • uw hulpverlener
  • iemand anders van de organisatie
  • de klachtenfunctionaris van de organisatie

 Klachten over de gemeente Emmen


Heeft u een klacht over de gemeente Emmen? Bel dan 14 0591. Afhankelijk van uw klacht verbinden de medewerkers u door met de betreffende afdeling of met de klachtencoördinator van de gemeente Emmen.

Cliëntondersteuner

Komt u er samen met de gemeente of de zorgaanbieder niet uit? Dan kunt u  hulp vragen van de onafhankelijke cliëntondersteuner van MEEexterne-link-icoon of van Zorgbelang Drentheexterne-link-icoon. Deze kan u o.a. helpen bij een (beroeps)procedure. De hulp van de cliëntondersteuner is gratis. 

Klachtenfunctionaris sociaal domein 

Heeft u bovenstaande stappen doorlopen en is er nog geen oplossing? Dan kunt u de klachtenfunctionaris sociaal domein inschakelenexterne-link-icoon. De klachtenfunctionaris bemiddelt  bij klachten waar u met de gemeente of uw zorgaanbieder niet uit komt. De klachtenfunctionaris sociaal domein is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht. 

Chat met een medewerker