Gemeentelijke belastingen

Ieder jaar ontvangt u eind februari de aanslag gemeentelijke belastingen. Als u zich heeft aangemeld bij de Berichtenbox, ontvangt u de aanslag niet per post, maar digitaal via Mijnoverheid. Op de aanslag staan de bedragen voor de Afvalstoffenheffing, Onroerendezaakbelasting (OZB) en Rioolheffing. Op uw aanslag staat ook de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. Als de WOZ-waarde (nog) niet bekend is, ontvangt u de aanslag later. Hieronder staan alle belastingzaken voor u op een rijtje.

Hondenbelasting

De gemeente Emmen heft geen hondenbelasting. Als u een hond heeft, hoeft u dit dus niet aan de gemeente door te geven. 

Belastingen