Belastingen

Gemeentelijke belastingen

Ieder jaar ontvangt u eind februari de aanslag gemeentelijke belastingen. Als u zich heeft aangemeld bij de Berichtenbox, ontvangt u de aanslag niet per post, maar digitaal via MijnOverheid. Op de aanslag staan de bedragen voor de Afvalstoffenheffing, Onroerendezaakbelasting (OZB) en Rioolheffing. Op uw aanslag staat ook de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. Als de WOZ-waarde (nog) niet bekend is, ontvangt u de aanslag later. Hieronder staan alle belastingzaken voor u op een rijtje.

 

WOZ-waarde opvragen

Eigenaren en gebruikers van een woning, pand of perceel krijgen een WOZ-beschikking. Hierin staat de waarde van uw pand.

Belastingloket

In dit digitaal loket vindt u uw aanslag en taxatieverslag. Ook kunt u er bezwaar maken, kwijtschelding aanvragen of een automatische incasso aanvragen of wijzigen.

Bijsluiter belastingen

In deze pagina leest u onder andere welke gemeentelijke belastingen u betaalt en waarvoor wij dit geld gebruiken.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u OZB. Dit zijn bijvoorbeeld woningen, winkels en kantoorpanden.

Automatische incasso

De gemeentelijke belastingen kunt u op verschillende manieren betalen. U kunt het geld zelf overmaken, maar u kunt ook kiezen voor automatische incasso.

Bezwaar maken tegen de aanslag

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u informeel of formeel bezwaar indienen.

Kwijtschelding

Kunt u de aanslag gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan heeft u misschien recht op kwijtschelding. U hoeft dan niet te betalen.

 

Betalingsregeling

Lukt het u niet om de aanslag gemeentelijke belastingen op tijd te betalen? Dan kunt u deze aanslag in termijnen betalen.

Rioolheffing

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor bijvoorbeeld het gebruik van het riool. Eigenaren en gebruikers van woningen en bedrijfspanden moeten deze belasting betalen.

Woonlasten uitrekenen

U kunt uw woonlasten voor de OZB, rioolbelasting en afvalstoffenheffing berekenen. U kunt deze lasten ook vergelijken met die van andere gemeenten.

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor bijvoorbeeld het legen van uw containers. Gebruikers van woningen moeten deze belasting betalen.  

Hondenbelasting

De gemeente Emmen heft geen hondenbelasting. Als u een hond heeft, hoeft u dit dus niet aan de gemeente door te geven.