Belastingen

Gemeentelijke belastingen

Ieder jaar ontvangt u eind februari de aanslag gemeentelijke belastingen. Als u zich heeft aangemeld bij de Berichtenbox, ontvangt u de aanslag niet per post, maar digitaal via MijnOverheid. Op de aanslag staan de bedragen voor de Afvalstoffenheffing, Onroerendezaakbelasting (OZB) en Rioolheffing. Op uw aanslag staat ook de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. Als de WOZ-waarde (nog) niet bekend is, ontvangt u de aanslag later. Hieronder staan alle belastingzaken voor u op een rijtje.

 

Berekening WOZ-waarde

Icoon huis

Vanaf 1 januari 2022 wordt de WOZ-waarde van uw woning op een andere manier berekend dan voorgaande jaren. 

Ondernemers en corona

Icoon euro

Wij bieden u de mogelijkheid om de betaling van de gemeentelijke belastingen over een langere periode te spreiden.

Belastingloket

Icoon euro

In dit digitaal loket vindt u uw aanslag en taxatieverslag en meer informatie over bezwaar maken, kwijtscheldingen en automatische incasso's.

WOZ-waarde opvragen

Icoon huis

Eigenaren en gebruikers van een woning, pand of perceel krijgen een WOZ-beschikking. Hierin staat de waarde van uw pand.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Icoon euro

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u OZB. Dit zijn bijvoorbeeld woningen, winkels en kantoorpanden.

Automatische incasso

Icoon euro

De gemeentelijke belastingen kunt u op verschillende manieren betalen. U kunt het geld zelf overmaken, maar u kunt ook kiezen voor automatische incasso.

Kwijtschelding

Icoon euro

Als u de aanslag van de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden.

Betalingsregeling

Icoon euro

Lukt het u niet om de aanslag gemeentelijke belastingen op tijd te betalen? Dan kunt u deze aanslag in termijnen betalen.

Veel gestelde vragen

Icoon documenten

Heeft u vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen? Wij hebben de meest gestelde vragen ook voor u op een rijtje gezet.

Rioolheffing

Icoon euro

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor het gebruik en onderhoud van het riool. 

Afvalstoffenheffing

Icoon euro

Afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor het legen van uw containers. Gebruikers van woningen moeten dit betalen.  

Vrijstelling kosten medisch afval

Icoon euro

Gooit u voor langere tijd veel medisch afval weg bij het restafval? Dan heeft u misschien recht op vrijstelling voor de afvalstoffenheffing. 

Bezwaar maken tegen de aanslag

Icoon wetgeving

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u informeel of formeel bezwaar indienen.

Hondenbelasting

Icoon euro

De gemeente Emmen heft geen hondenbelasting. Als u een hond heeft, hoeft u dit dus niet aan de gemeente door te geven.