Briefjes van 50 en 100 euro

WOZ-waarde berekenen

De WOZ-waarde van uw woning wordt bepaald door een taxatie. De gemeente gaat hierbij uit van een waardepeildatum op 1 januari van het vorige jaar.

Over de waardepeildatum 

Bij het taxeren van de WOZ-waarde van uw woning kijkt de gemeente naar de verkoopprijzen die zijn betaald rond de waardepeildatum. Deze waardepeildatum ligt in het verleden. Dit geeft ons de gelegenheid om de verkoopprijzen zorgvuldig te onderzoeken. Bij de beoordeling worden in ieder geval alle verkoopprijzen in het jaar vóór de waardepeildatum en de verkoopprijzen in het jaar daarna gebruikt. Natuurlijk houdt de gemeente rekening met de ontwikkeling van de prijzen in deze periode. Als er weinig verkoopprijzen beschikbaar zijn, worden ook oudere marktgegevens gebruikt.

Wijzigingen

In de meeste gevallen zijn de toestandspeildatum en de waardepeildatum dezelfde datum. Er wordt gekeken naar de eigenschappen (grootte, omgevingsfactoren, technische kwaliteit, onderhoud) op die datum. Als u in het jaar na de waardepeildatum de woning verbouwd (of als de woning nieuw is gebouwd), wordt gekeken naar de eigenschappen van de woning (de toestand) op de toestandspeildatum. De toestandspeildatum is dan 1 januari van het jaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld. 

Modelmatige waardebepaling

De gemeente moet elk jaar opnieuw alle woningen en andere gebouwen in de gemeente taxeren. Daarom worden het hele jaar door gegevens verzameld. De gemeente controleert de gegevens en zet deze in een computermodel. Dat model noemen we: ‘Modelmatige waardebepaling'. Het computermodel vergelijkt uw woning met alle woningen die de afgelopen jaren zijn verkocht en met de woningen die niet zijn verkocht. Met dit model in combinatie met vakkennis berekenen onze taxateurs de waarde van elk gebouw. De WOZ-waarde is net als iedere taxatie een zo goed mogelijke inschatting van de marktwaarde. In het Belastingloketexterne-link-icoon vindt u uw taxatieverslag, daar zijn de onderstaande zaken op weergegeven. 

Chat met een medewerker