Briefjes van 50 en 100 euro

Belastingloket

Gemeente Emmen heeft een digitaal loket voor belastingen. In het Belastingloketexterne-link-icoon vindt u snel en gemakkelijk informatie over onze producten en diensten, bijvoorbeeld:

  • uw aanslagbiljet bekijken
  • de WOZ-waarde en het taxatieverslag van uw woning bekijken
  • bezwaar maken
  • automatische incasso aanvragen, stopzetten of uw rekeningnummer wijzigen
  • kwijtschelding aanvragen
  • een betalingsregeling aanvragen
  • inzien ledigingen/stortingen restafval
  • vrijstelling voor medisch afval aanvragen
Chat met een medewerker