Onroerendezaakbelasting (OZB)

Als eigenaar van een pand (onroerende zaak) betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). De gemeente stuurt u een aanslag onroerendezaakbelasting. U kunt de aanslag digitaal bekijken in het Belastingloket.

Beschrijving

Gebouwen krijgen elk jaar van de gemeente een waarde: de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt bepaald op de marktwaarde van het jaar ervoor. Op basis van deze WOZ-waarde wordt ook de onroerendezaakbelasting (OZB) berekend.

Als u zich heeft aangemeld bij de Berichtenbox, ontvangt u de belastingaanslag niet per post, maar digitaal via MijnOverheid.

Bent u huurder van een woning? Dan ontvangt u alleen een waardebeschikking en een aanslag voor rioolheffing en afvalstoffenheffing. 

Aanslag gemeentelijke belastingen online inzien

Wilt u uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen digitaal inzien? Dat kan in het Belastingloket. Hier kunt u het taxatieverslag van uw pand raadplegen en uw WOZ-waarde inzien. U gebruikt hiervoor uw DigiD inloggevens. U kunt de gegevens alleen inzien als de aanslag op uw naam staat. Voor een mede-eigenaar zijn geen digitale gegevens beschikbaar.

Staat de aanslag op naam van uw bedrijf (als rechtspersoon)? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met Team Belastingen. Wij kunnen u de gewenste documenten (digitaal of per post) toesturen.  

 

Kosten

Automatische incasso  

De meeste mensen kiezen voor een automatische incasso om het bedrag in 10 maandelijkse termijnen te betalen. Meer info leest u hierover op de pagina Automatisch incasso.

Zelf overmaken?

U kunt het bedrag in maximaal drie termijnen overmaken op het bankrekeningnummer van de gemeente Emmen. Doe dit vóór de laatste vervaldag. Vergeet niet het aanslagnummer te vermelden. De vervaldatums en het aanslagnummer staat op de voorkant van uw aanslag.

Bankrekeningnummer gemeente Emmen

IBAN: NL21 BNGH 0285 0363 19

BIC: BNGHNL2G 

 

Tarieven gemeentelijke belastingen 

Tarief OZB

Voor eigenaren van woningen: 0,1656% van de WOZ-waarde

Voor eigenaren niet-woningen: 0,3492%

Voor gebruikers van niet-woningen: 0,2888%

 

Tarieven Rioolheffing

Voor eigenaren van woningen: 0,0508% van de WOZ-waarde   

Voor eigenaren van niet-woningen: 0,0866%

Voor gebruikers van woningen: 0,0351%

Voor gebruikers van niet-woningen: 0,0611%    

  

Tarieven afvalstoffenheffing 

Afvalstoffenheffing per perceel voor een éénpersoonshuishouden per jaar: € 220,00

Afvalstoffenheffing per perceel voor een meerpersoonshuishouden per jaar: € 220,00
 

Tarieven 2022

Bezwaar

Als u het niet eens bent met uw aanslagbiljet of de WOZ-beschikking, neemt u dan eerst contact op met ons. Dit kan (bij voorkeur) via email gemeente@emmen.nl of anders telefonisch via telefoonnummer 14 0591 Wij bespreken dan de waarde met u en beantwoorden uw vragen.

Bezwaar maken  

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u informeel bezwaar maken door telefonisch contact met ons op te nemen. Doe dit binnen 6 weken nadat u de aanslag ontvangen heeft. Als de aanslag niet juist is, passen wij deze meteen aan. Wij proberen op een informele manier met u tot een oplossing te komen.

U kunt ook formeel bezwaar maken tegen de aanslag. Dat moet binnen zes weken na de ontvangst van de aanslag. Formeel bezwaar maken kan op twee manieren:

  1. Digitaal, in het Belastingloket. Hiervoor heeft u DigiD nodig.
  2. U kunt uw bezwaar ook per post sturen naar:

Gemeente Emmen
t.a.v. teamleider Belastingen
Postbus 30.001
7800 RA Emmen

Een voorbeeld van een bezwaarschrift kunt u onder andere vinden via de website van de Nationale Ombudsman, kijk hiervoor op www.nationaleombudsman.nl/voorbeeldbrieven

Moet u betalen als u bezwaar heeft gemaakt?
De termijn voor het betalen van de aanslag verandert niet als u bezwaar maakt. Betaal daarom ook op tijd als u bezwaar heeft gemaakt.

Zelf bezwaar maken is altijd gratis!
Bezwaar maken via een zogenaamd no-pay-no-cure (NCNP) bureau is niet nodig. U herkent deze bureaus aan de advertenties waarin zij zeggen dat zij gratis bezwaar voor u maken. De medewerkers van de gemeente kunnen u minstens zo goed helpen. Wij doen dit graag en dit is vooral in uw belang!

Als wij u helpen dan kost dit niets. De gemeente moet NCNP-bureaus een onkostenvergoeding betalen wanneer het bezwaar gegrond is. Dit is al snel € 765,-. De gemeente maakt op deze manier veel meer kosten. Daardoor gaan de belastingtarieven omhoog en dus ook de belastingaanslag. Dat is jammer en onnodig, want zelf bezwaar maken is altijd gratis. Dat deze NCNP-bureaus gratis bezwaar voor u maken, klopt dus eigenlijk niet. Ook de Consumentenbond waarschuwt voor NCNP-bureaus

Contact

Vragen over de belastingaanslag?

Heeft u vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen? Op onze website vindt u veel informatie over de gemeentelijke belastingen, zoals over automatisch betalen, aanvragen van een betalingsregeling, bezwaar maken of kwijtschelding aanvragen. 

Heeft u toch nog vragen? Neem dan contact op met het team Belastingen, telefoonnummer 14 0591.  

Meer informatie