Onroerendezaakbelasting (OZB)

Als eigenaar en/of gebruiker van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). De gemeente stuurt u een aanslag onroerendezaakbelasting.

Beschrijving

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoorpanden en garageboxen. Bij onder andere bedrijfspanden betaalt ook de gebruiker van het pand onroerendezaakbelasting. Dit is bij woningen niet het geval.

De gemeente bepaalt de hoogte van de ozb op 1 januari. Dit doet zij aan de hand van de WOZ-waarde van uw pand. Als u halverwege een jaar een nieuwe woning koopt, betaalt u de ozb voor dat hele jaar voor de oude woning. Voor de nieuwe woning betaalt u in dat jaar nog geen ozb. De notaris verrekent deze bedragen vaak. 

Aanvragen

Als u zich heeft aangemeld bij de Berichtenbox ontvangt u de belastingaanslag niet per post, maar digitaal via MijnOverheid.

Belastingloket

Wilt u uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen digitaal inzien? Dat kan in het Belastingloket. Hier kunt u het taxatieverslag van uw pand raadplegen en uw WOZ-waarde inzien. U gebruikt hiervoor uw DigiD inloggevens. U kunt de gegevens alleen inzien als de aanslag op uw naam staat. Voor een mede-eigenaar zijn geen digitale gegevens beschikbaar.

Staat de aanslag op naam van uw bedrijf (als rechtspersoon)? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met Team Belastingen. Wij kunnen u de gewenste documenten (digitaal of per post) toesturen.  

Betalen via automatische incasso  

De meeste mensen kiezen voor een automatische incasso om het bedrag in 10 maandelijkse termijnen te betalen. Meer info leest u hierover op de pagina automatische incassoexterne-link-icoon.

Betalen door bedrag zelf over te maken

U kunt het bedrag in maximaal drie termijnen overmaken op het bankrekeningnummer van de gemeente Emmen. Doe dit vóór de laatste vervaldag. Vergeet niet het aanslagnummer te vermelden. De vervaldatums en het aanslagnummer staat op de voorkant van uw aanslag.

Bankrekeningnummer gemeente Emmen

IBAN: NL21 BNGH 0285 0363 19
BIC: BNGHNL2G  

Kosten

Tarieven gemeentelijke belastingen 2024

Tarief OZB

 • Voor eigenaren van woningen: 0,1369% van de WOZ-waarde
 • Voor eigenaren niet-woningen: 0,3402%
 • Voor gebruikers van niet-woningen: 0,2762%

Tarieven rioolheffing

 • Voor eigenaren van woningen: 0,0470% van de WOZ-waarde   
 • Voor gebruikers van woningen: 0,0309%
 • Voor eigenaren van niet-woningen: 0,0880%
 • Voor gebruikers van niet-woningen: 0,0625%    

  Tarieven afvalstoffenheffing 

 • Afvalstoffenheffing per woning per jaar: € 220,00
 • Per aangeboden container restafval € 7,00 per aanbieding restafval ondergrondse container: € 2,00

(Tarieven 2024) 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met uw aanslagbiljet of de WOZ-beschikking, neemt u dan eerst contact op met ons. Dit kan (bij voorkeur) via email gemeente@emmen.nl of anders telefonisch via telefoonnummer 14 0591 Wij bespreken dan de waarde met u en beantwoorden uw vragen.

Bezwaar maken  

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u informeel bezwaar maken door telefonisch contact met ons op te nemen. Doe dit binnen 4 weken nadat u de aanslag heeft ontvangen, dan heeft u na onze reactie namelijk nog voldoende tijd om formeel bezwaar in te dienen als dat nog nodig is. Als de aanslag niet juist is, passen wij deze meteen aan. Wij proberen op een informele manier met u tot een oplossing te komen.

U kunt ook formeel bezwaar maken tegen de aanslag. Dat moet binnen zes weken na de ontvangst van de aanslag. Formeel bezwaar maken kan op twee manieren:

 1. Digitaal, in het Belastingloketexterne-link-icoon. Hiervoor heeft u DigiD nodig.
 2. U kunt uw bezwaar ook per post sturen naar:

Gemeente Emmen
t.a.v. teamleider Belastingen
Postbus 30.001
7800 RA Emmen

Een voorbeeld van een bezwaarschrift kunt u onder andere vinden via de website van de Nationale Ombudsman, kijk hiervoor op www.nationaleombudsman.nl/voorbeeldbrievenexterne-link-icoon

Betaling tijdens bezwaar

De termijn voor het betalen van de aanslag verandert niet als u bezwaar maakt. Betaal daarom ook op tijd als u bezwaar heeft gemaakt.

Contact

Heeft u vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen? Op onze website vindt u veel informatie over de gemeentelijke belastingenexterne-link-icoon, zoals over automatisch betalenexterne-link-icoon, aanvragen van een betalingsregelingexterne-link-icoon, bezwaar maken of kwijtschelding externe-link-icoonaanvragen. 

Heeft u toch nog vragen? Neem dan contact op met het team Belastingen, telefoonnummer 14 0591.  

Meer informatie

Chat met een medewerker