Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

WOZ-waarde

In de jaarlijkse WOZ-beschikking vindt u de WOZ-waarde (waardebepaling) van uw pand of stuk grond. U ontvangt de WOZ-beschikking van de gemeente per brief of digitaal in het Belastingloket.

Beschrijving

De WOZ-waarde van alle woningen in de gemeente Emmen zijn openbaar in te zien. Via het WOZ-waarde loket van Rijksoverheid kunt u de WOZ-waarde van uw eigen woning vergelijken met die van andere woningen in Emmen. Het opvragen van een WOZ-waarde is gratis. Per dag kunt u maximaal 5 keer een WOZ-waarde opvragen. 

Ook kunt u kijken in het Belastingloket van de gemeente Emmen. Hierin vindt uw zowel uw eigen WOZ-waarde, als het taxatieverslag van uw eigen woning en de gemeentelijke belastingaanslag. U logt hier in met uw DigiD. 

Bedrijven

De WOZ-waarden van bedrijfspanden zijn niet openbaar. 

  • Staat de aanslag op naam van uw bedrijf (als rechtspersoon)? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met Team Belastingen. Wij kunnen u de gewenste documenten (digitaal of per post) toesturen.
  • Staat de aanslag op uw eigen naam (natuurlijk persoon), dan kunt u inloggen met uw DigiD om uw WOZ-waarde online in te zien. 

Aangifte inkomstenbelasting 2021

Voor de aangifte inkomstenbelasting heeft u de WOZ-waarde van vorig jaar nodig! Voor de aangifte inkomstenbelasting 2021 moet u dus de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2020 gebruiken. Deze heeft u vorig jaar van ons ontvangen en is ook beschikbaar op het WOZ-waardeloket.   

Bezwaar

Bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingen

Als u het niet eens bent met de WOZ-beschikking, neemt u dan eerst contact op met de gemeente. Dit kan (bij voorkeur) via email gemeente@emmen.nl of anders telefonisch via telefoonnummer 14 0591. Wij bespreken dan de woz-waarde met u en beantwoorden uw vragen.

Wilt u na het contact alsnog formeel bezwaar maken? Dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen via het Belastingloket. 

Redenen om bezwaar te maken 

  • De WOZ-waarde is onjuist
  • U bent geen eigenaar of gebruiker van het pand
  • U betaalt rioolheffing, maar u bent niet (in)direct aangesloten op de riolering
  • U betaalt afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouden, maar u woonde op 1 januari 2022 alleen. 

U kunt uw bezwaar ook per post sturen

Het adres dat u kunt gebruiken voor uw bezwaar is:

Gemeente Emmen
t.a.v. teamleider Belastingen
Postbus 30.001
7800 RA  Emmen

Een voorbeeld van een bezwaarschrift kunt u onder andere vinden via de website van de Nationale Ombudsman, kijk hiervoor op www.nationaleombudsman.nl/voorbeeldbrieven.

Moet u betalen als u bezwaar heeft gemaakt?

De termijn voor het betalen van de aanslag verandert niet als u bezwaar maakt. Betaal daarom ook op tijd als u bezwaar heeft gemaakt. 

De gemeente beslist uiterlijk 31 december van het belastingjaar over uw bezwaarschrift. Als u het met de uitspraak over uw bezwaarschrift niet eens bent, dan kunt u een beroepschrift indienen bij de rechter. U moet het beroepschrift binnen 6 weken indienen bij de rechtbank. Deze 6 weken gaan in vanaf de verzenddatum van de uitspraak over uw bezwaarschrift. 

Zelf bezwaar maken is altijd gratis!

Bezwaar maken via een zogenaamd no-pay-no-cure (NCNP) bureau is niet nodig. U herkent deze bureaus aan de advertenties waarin zij zeggen dat zij gratis bezwaar voor u maken. De medewerkers van de gemeente kunnen u net zo goed helpen. Wij doen dit graag en dit is vooral in uw belang! Als wij u helpen, kost dit niets. De gemeente moet NCNP-bureaus een onkostenvergoeding betalen wanneer het bezwaar gegrond is. Dit is al snel € 750,-. De gemeente maakt op deze manier veel meer kosten. Dat is jammer en onnodig, want zelf bezwaar maken is altijd gratis. Dat deze NCNP-bureaus gratis bezwaar voor u maken, klopt dus eigenlijk niet. Ook de Consumentenbond waarschuwt voor NCNP-bureaus.   
  

Contact

Heeft u vragen over de WOZ-waarde of de aanslag gemeentelijke belastingen? Kijkt u dan eerst eens bij de Meest Gestelde Vragen.  Staat uw vraag er niet bij, of komt u er niet uit? Bel ons dan via 14 0591 of stuur een e-mail naar gemeente@emmen.nl. U kunt ook veel zaken digitaal regelen in het Belastingloket, zoals bezwaar maken of automatische incasso regelen. 

Meer informatie