Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

WOZ-waarde

De WOZ-waarde van uw pand of stuk grond staat op de jaarlijkse WOZ-beschikking. U krijgt de WOZ-beschikking van de gemeente per brief of digitaal in het Belastingloket.

Beschrijving

WOZ staat voor waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde is de waarde van uw pand of stuk grond. Bijvoorbeeld van uw woning, bedrijfspand of bouwgrond. De overheid gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte te bepalen van onder andere uw onroerendezaakbelasting en uw waterschapsbelasting.

De gemeente stelt de WOZ-waarde elk jaar opnieuw vast. De WOZ-waarde geldt voor 1 jaar. De waarde van uw pand of grond kan ondertussen veranderen. Bijvoorbeeld door bouw, verbouwing of slopen. Dat verwerkt de gemeente in de volgende WOZ-waarde.

Voor het bepalen van de WOZ-waarde kijkt de gemeente onder andere naar het soort gebouw en de grootte. Maar ook naar de verkoopprijs van vergelijkbare panden. In het taxatieverslag staat hoe uw WOZ-waarde is opgebouwd. U kunt het taxatieverslag inzien via de gemeente.

Aanvragen

De WOZ-waarde van alle woningen in de gemeente Emmen zijn openbaar in te zien. Via het WOZ-waarde loket van Rijksoverheidexterne-link-icoon kunt u de WOZ-waarde van uw eigen woning vergelijken met die van andere woningen in Emmen. Het opvragen van een WOZ-waarde is gratis. Per dag kunt u maximaal 5 keer een WOZ-waarde opvragen. 

In het Belastingloket vindt u uw eigen WOZ-waarde, het taxatieverslag van uw eigen woning en de gemeentelijke belastingaanslag. U logt in met uw DigiD. 

Bedrijven

De WOZ-waarden van bedrijfspanden zijn niet openbaar. 

  • Staat de aanslag op naam van uw bedrijf (als rechtspersoon)? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met Team Belastingen. Wij kunnen u de gewenste documenten (digitaal of per post) toesturen.
  • Staat de aanslag op uw eigen naam (natuurlijk persoon), dan kunt u inloggen met uw DigiD om uw WOZ-waarde online in te zien. 

Aangifte inkomstenbelasting 2023

Voor de aangifte inkomstenbelasting heeft u de WOZ-waarde van vorig jaar nodig. Voor de aangifte inkomstenbelasting 2023 moet u dus de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2022 gebruiken. Deze heeft u vorig jaar van ons ontvangen en is ook beschikbaar op het WOZ-waardeloketexterne-link-icoon.  

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, neemt u dan eerst contact op met de gemeente. Dit kan per e-mail gemeente@emmen.nl of telefonisch via 14 0591. Wij bespreken dan de WOZ-waarde met u en beantwoorden uw vragen. Wilt u na het contact alsnog bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de datum van de WOZ-beschikking via het Belastingloket. 

Bekijk in dit filmpjeexterne-link-icoon hoe eenvoudig het is om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. 

Contact

Heeft u vragen over de WOZ-waarde of de aanslag gemeentelijke belastingen? Kijkt u dan eerst eens bij de Meest Gestelde Vragenexterne-link-icoon.  Staat uw vraag er niet bij, of komt u er niet uit? Bel ons dan via 14 0591 of stuur een e-mail naar gemeente@emmen.nl. U kunt ook veel zaken digitaal regelen in het Belastingloketexterne-link-icoon, zoals bezwaar maken of automatische incasso regelen. 

Meer informatie

Chat met een medewerker