Informatie over gemeentelijke belastingen

Heeft u vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen? Lees dan eerst de informatie op deze pagina. Wordt uw vraag niet beantwoord? Neem dan contact met ons op. Kort nadat de aanslag zijn verstuurd, kunnen wachttijden langer zijn dan u van ons gewend bent.

Ontvangst aanslag gemeentelijke belastingen

De aanslagen worden eind februari op meerdere dagen bezorgd. Bent u aangemeld bij MijnOverheid? En heeft u de gemeente Emmen toestemming gegeven berichten te sturen? Dan ontvangt u de aanslag in uw Berichtenbox op MijnOverheid. U ontvangt dan geen papieren versie meer. U kunt met uw DigiD inloggen op mijnoverheid.nl. Als de WOZ-waarde (nog) niet bekend is, ontvangt u de aanslag later.

Betaling via automatische incasso

Als u gebruikt maakt van automatische incasso wordt het belastingbedrag in 10 gelijke termijnen van uw rekening afgeschreven. U vindt de termijnbedragen en het rekeningnummer op de voorkant van uw aanslag. U kunt een automatische incasso online aanvragen, wijzigen en intrekken in het Belastingloket.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met uw aanslag gemeentelijke belastingen?  Neem dan binnen 6 weken na ontvangst van de aanslag contact met ons op. Wij proberen met u tot een oplossing te komen. Als u officieel bezwaar wilt indienen, dan kan dat op de volgende manieren:

  • Digitaal, in het Belastingloket. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Heeft u nog geen Digid? Vraag uw Digid digitaal aan
  • Per brief. U kunt het bezwaarschrift richten aan: Team Belastingen, Antwoordnummer 150, 7800 VB Emmen.

Let op: het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat u voorlopig niet hoeft te betalen.

Taxatierapport en WOZ-waarde

U kunt het taxatierapport en de WOZ-waarde van uw huis alleen zien in het Belastingloket als de aanslag op uw naam staat. Als mede-eigenaar kunt u deze gegevens niet digitaal opvragen. Er zijn voor u dan geen digitale gegevens beschikbaar. 
U kunt contact met ons opnemen om deze gegevens op te vragen.

Vaststelling WOZ-waarde

De WOZ-waarde is bepaald op de marktwaarde. Dit is het bedrag dat uw woning zou kunnen opbrengen op 1 januari van het jaar ervoor. Deze marktwaarde wordt bepaald op basis van verkoopcijfers van (vergelijkbare) woningen die bij ons bekend zijn. Na controles hierop is de definitieve WOZ-waarde van uw woning vastgesteld.

Wijziging WOZ-waarde

De waarde wordt bepaald naar de waardepeildatum op 1 januari van het jaar ervoor. Als in de periode tussen de waardepeildatum en 1 januari van het belastingjaar de toestand van uw pand is gewijzigd (bijvoorbeeld door een verbouwing), dan moet de gemeente daar rekening mee houden. In dat geval is de waarde bepaald op de toestand van het pand op 1 januari van het belastingjaar.

Contact met een taxateur

Als u denkt dat de WOZ-waarde niet juist is, kunt u contact met ons opnemen. Doe dit binnen 6 weken na ontvangst van de aanslag. U wordt dan zo snel mogelijk door een taxateur teruggebeld. Kort na het versturen van de aanslagen kan het iets langer duren voor u wordt teruggebeld.

Verkoop woning 

Heeft u uw woning vóór 1 januari verkocht? Dan hoort u geen aanslag te ontvangen. Heeft u toch een aanslag ontvangen? Neem dan contact met ons op. 

Heeft u uw woning op of na 1 januari verkocht? Dan klopt het dat u een aanslag heeft ontvangen. De situatie op 1 januari is bepalend voor de belastingplicht voor het hele jaar. De notaris verrekent dit vaak bij de verkoop. De verrekening bij de notaris houdt in dat de koper van uw oude woning aan u een vergoeding betaalt voor deze aanslagen. 

Kwijtschelding aanvragen

Kwijtschelding kunt u alleen met DigiD aanvragen in het Belastingloket.

Digitale gegevens aanslag gemeentelijke belastingen voor bedrijven

Om datalekken te voorkomen, is de mogelijkheid voor bedrijven om in te loggen met aanslag- en subjectnummer uitgeschakeld. 

Rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting

U betaalt gemeentelijke belastingen voor rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting (OZB). 

Met het geld dat de gemeente ontvangt voor de rioolheffing voeren we afval- en regenwater af. We vervangen, onderhouden en beheren de riolering en nemen maatregelen tegen grond(-wateroverlast). 
Met het geld dat de gemeente ontvangt laten we de groene, grijze en PMD-container legen en het afval verwerken. We laten het oud papier ophalen en zamelen klein chemisch afval in. Tenslotte nemen we afval in bij de milieustraat. 
Het geld dat we ontvangen voor onroerendezaakbelasting (OZB) steken we in wegen en fietspaden, werkgelegenheid, straatverlichting, kunst en cultuur, sport en veiligheid. 


 

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Wilt u een afspraak maken? Of heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon 14 0591
E-mail Contactformulier
WhatsApp 0611198769
Adres Raadhuisplein 1, Emmen

Contact met de zwembaden

www.zwemmeninemmen.nl

Openingstijden gemeentehuis

Maandag 08.30 - 16.30 uur
Dinsdag 08.30 - 16.30 uur
Woensdag 08.30 - 16.30 uur
Donderdag 08.30 - 19.00 uur
Vrijdag 08.30 - 16.30 uur

Hoe beoordeelt u onze site?

Werk mee met ons tevredenheidsonderzoek. Vaker meedoen met onderzoeken? Meld u dan aan voor ons klantenpanel.

© 2022 Gemeente Emmen