Informatie over gemeentelijke belastingen

Heeft u vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen? Lees dan eerst de informatie op deze pagina. Wordt uw vraag niet beantwoord? Neem dan contact met ons op. Kort nadat de aanslag zijn verstuurd, kunnen wachttijden langer zijn dan u van ons gewend bent.

Ontvangst aanslag gemeentelijke belastingen

De eindafrekening Diftar (restafval) over 2023 staat op uw gecombineerde aanslag 2024, deze is eind februari 2024 bezorgd. Als de WOZ-waarde (nog) niet bekend is, ontvangt u de aanslag OZB en rioolheffing later.

Bent u aangemeld bij MijnOverheid.nlexterne-link-icoon en heeft u de gemeente Emmen toestemming gegeven berichten te sturen? Dan ontvangt u de aanslag in uw Berichtenbox op MijnOverheid.nlexterne-link-icoon. U ontvangt dan geen papieren versie meer. U kunt met uw DigiD inloggen op MijnOverheid.nlexterne-link-icoon.

Betaling via automatische incasso

Als u gebruikt maakt van automatische incasso wordt het belastingbedrag in 10 gelijke termijnen van uw rekening afgeschreven. U vindt de termijnbedragen en het rekeningnummer op de voorkant van uw aanslag. U kunt een automatische incasso online aanvragen, wijzigen en intrekken in het Belastingloketexterne-link-icoon.

Betaalt u via automatische incasso en krijgt u geld terug?

Dan krijgt u het te ontvangen bedrag in gedeelten teruggestort. Bij een automatische incasso mag een bedrag pas worden teruggestort na 8 weken nadat het bedrag is afgeschreven. Elke automatische incasso kan namelijk binnen 8 weken worden teruggeboekt bij de bank.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met uw aanslag gemeentelijke belastingen?  Neem dan binnen 6 weken na ontvangst van de aanslag contact met ons op. Wij proberen met u tot een oplossing te komen. Als u officieel bezwaar wilt indienen, dan kan dat op de volgende manieren:

  • Digitaal, in het Belastingloket. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Heeft u nog geen Digid? Vraag uw Digid digitaal aanexterne-link-icoon
  • Per brief. U kunt het bezwaarschrift richten aan: team Belastingen, Postbus 30001, 7800 RA Emmen.

Let op: het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat u voorlopig niet hoeft te betalen.

WOZ-waarde

De WOZ-waarde van uw pand of stuk grond staat op de jaarlijkse WOZ-beschikking. U krijgt de WOZ-beschikking van de gemeente per brief of digitaal in het Belastingloketexterne-link-icoon.

Taxatierapport

U kunt het taxatierapport en de WOZ-waarde van uw huis alleen zien in het Belastingloketexterne-link-icoon als de aanslag op uw naam staat. Als mede-eigenaar kunt u deze gegevens niet digitaal opvragen. Er zijn voor u dan geen digitale gegevens beschikbaar. U kunt contact met ons opnemen om deze gegevens op te vragen.

Vaststelling WOZ-waarde

De WOZ-waarde is bepaald op de marktwaarde. Dit is het bedrag dat uw woning zou kunnen opbrengen op 1 januari van het jaar ervoor. Deze marktwaarde wordt bepaald op basis van verkoopcijfers van (vergelijkbare) woningen die bij ons bekend zijn. Na controles hierop is de definitieve WOZ-waarde van uw woning vastgesteld.

Wijziging WOZ-waarde

De waarde wordt bepaald naar de waardepeildatum op 1 januari van het jaar ervoor. Als in de periode tussen de waardepeildatum en 1 januari van het belastingjaar de toestand van uw pand is gewijzigd (bijvoorbeeld door een verbouwing), dan moet de gemeente daar rekening mee houden. In dat geval is de waarde bepaald op de toestand van het pand op 1 januari van het belastingjaar.

Stijging WOZ-waarde

In de media ziet en leest u dat de woningwaarden dalen, maar de WOZ-waarde stijgt toch. Hoe kan dat? De WOZ-waarde moet bepaald worden naar het waardeniveau van een jaar eerder. De nieuwe WOZ-waarde is gebaseerd op het waardepeil van 1 januari 2023. De vorige waarde was gebaseerd op waardepeil 1 januari 2022. Tussen 2022 en 2023 zijn de woningwaarden nog gestegen. Daarom is de WOZ-waarde hoger dan vorig jaar. Het kan ook zijn dat de kenmerken van uw woning aangepast zijn. De gemeente heeft het OZB tarief aangepast zodat de gemiddelde woningbezitter ongeveer hetzelfde betaalt dit jaar. 

Voorbeeld:  
Een woning die vorig jaar een waarde had van € 240.000 betaalde toen € 340,56 OZB. Als deze woning nu een WOZ-waarde van € 250.000 heeft, moet er nu € 342,25 OZB betaald worden.

Contact met een taxateur

Als u denkt dat de WOZ-waarde niet juist is, kunt u contact met ons opnemen. Doe dit binnen 6 weken na ontvangst van de aanslag. U wordt dan zo snel mogelijk door een taxateur teruggebeld. Kort na het versturen van de aanslagen kan het iets langer duren voor u wordt teruggebeld.

Verkoop woning 

Heeft u uw woning vóór 1 januari verkocht? Dan hoort u geen aanslag te ontvangen. Heeft u toch een aanslag ontvangen? Neem dan contact met ons op. 

Heeft u uw woning op of na 1 januari verkocht? Dan klopt het dat u een aanslag heeft ontvangen. De situatie op 1 januari is bepalend voor de belastingplicht voor het hele jaar. De notaris verrekent dit vaak bij de verkoop. De verrekening bij de notaris houdt in dat de koper van uw oude woning aan u een vergoeding betaalt voor deze aanslagen. 

Kwijtschelding aanvragen

Kwijtschelding kunt u alleen met DigiDexterne-link-icoon aanvragen in het Belastingloketexterne-link-icoon.

Digitale gegevens aanslag gemeentelijke belastingen voor bedrijven

Om datalekken te voorkomen, is de mogelijkheid voor bedrijven om in te loggen met aanslag- en subjectnummer uitgeschakeld. 

Rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting

U betaalt gemeentelijke belastingen voor rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting (OZB). 

Met het geld dat de gemeente ontvangt voor de rioolheffing voeren we afval- en regenwater af. We vervangen, onderhouden en beheren de riolering en nemen maatregelen tegen grond(-wateroverlast). 
Met het geld dat de gemeente ontvangt laten we de groene, grijze en PMD-container legen en het afval verwerken. We laten het oud papier ophalen en zamelen klein chemisch afval in. Tenslotte nemen we afval in bij de milieustraat. 
Het geld dat we ontvangen voor onroerendezaakbelasting (OZB) steken we in wegen en fietspaden, werkgelegenheid, straatverlichting, kunst en cultuur, sport en veiligheid. 

Chat met een medewerker