Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Rioolheffing

Eigenaren en gebruikers van woningen en bedrijven betalen rioolheffing. U ontvangt een aanslag van de gemeente.

Beschrijving

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor het gebruik van het riool. De rioolheffing die u betaalt, gebruikt de gemeente alleen voor kosten en investeringen voor het onderhoud van het riool.

Eigenaren en gebruikers van woningen en niet-woningen die op de riolering zijn aangesloten moeten deze belasting betalen. Rioolheffing wordt berekend aan de hand van de WOZ-waarde. De tarieven vindt u bij het tabblad 'Kosten'. 

Als u na 1 januari van het belastingjaar uw huis verkoopt, betaalt u als eigenaar rioolheffing voor het hele jaar. Als u een huis koopt ná 1 januari van het belastingjaar, betaalt u dat jaar geen rioolheffing voor eigenaren. De notaris verrekent dit vaak bij de verkoop. 

Als gebruiker van het pand, geldt dit niet. Wanneer u in de loop van het jaar geen gebruiker meer bent, dan betaalt u daar voor de rest van het jaar er niet meer voor. De nieuwe gebruiker krijgt dan een nieuwe aanslag voor de resterende maanden van het jaar. 

Kosten

U betaalt het bedrag voor rioolheffing samen met de kosten van de OZB en de afvalstoffenheffing via de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen.  

Tarieven Rioolheffing

Voor eigenaren van woningen: 0,0508% van de WOZ-waarde   

Voor eigenaren van niet-woningen: 0,0866%

Voor gebruikers van woningen: 0,0351%

Voor gebruikers van niet-woningen: 0,0611%    

 

tarieven 2022 

Bezwaar

Bent u het niet eens met de belastingaanslag? Dan kunt u ons bellen via 14 0591. Ook kunt u een e-mail sturen naar gemeente@emmen.nl. Doe dit binnen zes weken na ontvangst van onze brief. Is er een fout gemaakt? Dan passen wij dit meteen voor u aan. Wij proberen het samen met u op te lossen.

U kunt ook formeel bezwaar maken tegen de aanslag. Dat moet binnen zes weken na de ontvangst van de brief. Bezwaar indienen kan op twee manieren: digitaal of per post.

Digitaal kan in het Belastingloket. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

Per post kunt u uw bezwaar sturen naar:

Gemeente Emmen
t.a.v. teamleider Belastingen
Postbus 30.001
7800 RA Emmen