Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Rioolheffing

Eigenaren en gebruikers van woningen en bedrijven betalen rioolheffing. U ontvangt een aanslag van de gemeente.

Beschrijving

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor het gebruik van het riool. Eigenaren van woningen en bedrijven betalen deze belasting. U ontvangt een aanslag van de gemeente.

De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing voor:

  • het inzamelen en afvoeren van afvalwater
  • het afvoeren van bijvoorbeeld regen
  • het onderhouden van het riool en bijvoorbeeld sloten, greppels en vaarwegen

Kosten

U betaalt het bedrag voor rioolheffing samen met de kosten van de OZB en de afvalstoffenheffing via de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. 

Tarieven Rioolheffing 2024

  • Voor eigenaren van woningen: 0,0470% van de WOZ-waarde   
  • Voor gebruikers van woningen: 0,0309%
  • Voor eigenaren van niet-woningen: 0,0880%
  • Voor gebruikers van niet-woningen: 0,0625%    

(Tarieven 2024)

Bezwaar

Bent u het niet eens met de belastingaanslag? Dan kunt u ons bellen via 14 0591. Ook kunt u een e-mail sturen naar gemeente@emmen.nl. Doe dit binnen zes weken na ontvangst van onze brief. Is er een fout gemaakt? Dan passen wij dit meteen voor u aan. Wij proberen het samen met u op te lossen.

U kunt ook formeel bezwaar maken tegen de aanslag. Dat moet binnen zes weken na de ontvangst van de brief. Bezwaar indienen kan op twee manieren: digitaal of per post.

Digitaal bezwaar maken kan bij het Belastingloket. 

Per post kunt u uw bezwaar sturen naar:

Gemeente Emmen
t.a.v. teamleider Belastingen
Postbus 30.001
7800 RA Emmen

Chat met een medewerker