Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Rioolheffing

Eigenaren van woningen en bedrijven betalen rioolheffing. U ontvangt een aanslag van de gemeente.

Beschrijving

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor het gebruik van het riool. Eigenaren van woningen en bedrijven betalen deze belasting. U ontvangt een aanslag van de gemeente.

De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing voor:

  • de inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater
  • de afvoer van bijvoorbeeld regen
  • het onderhoud van bijvoorbeeld sloten, greppels en vaarwegen

Kosten

U betaalt het bedrag voor rioolheffing samen met de kosten van de OZB en de afvalstoffenheffing via de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen.  

Tarieven Rioolheffing

Voor eigenaren van woningen: 0,0508% van de WOZ-waarde   

Voor eigenaren van niet-woningen: 0,0866%

Voor gebruikers van woningen: 0,0351%

Voor gebruikers van niet-woningen: 0,0611%    

 

tarieven 2022 

Bezwaar

Bent u het niet eens met de belastingaanslag? Dan kunt u ons bellen via 14 0591. Ook kunt u een e-mail sturen naar gemeente@emmen.nl. Doe dit binnen zes weken na ontvangst van onze brief. Is er een fout gemaakt? Dan passen wij dit meteen voor u aan. Wij proberen het samen met u op te lossen.

U kunt ook formeel bezwaar maken tegen de aanslag. Dat moet binnen zes weken na de ontvangst van de brief. Bezwaar indienen kan op twee manieren: digitaal of per post.

Digitaal bezwaar maken kan bij het Belastingloket. 

Per post kunt u uw bezwaar sturen naar:

Gemeente Emmen
t.a.v. teamleider Belastingen
Postbus 30.001
7800 RA Emmen

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Wilt u een afspraak maken? Of heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon 14 0591
E-mail Contactformulier
WhatsApp 0611198769
Adres Raadhuisplein 1, Emmen

Contact met de zwembaden

www.zwemmeninemmen.nl

Openingstijden gemeentehuis

Maandag 08.30 - 16.30 uur
Dinsdag 08.30 - 16.30 uur
Woensdag 08.30 - 16.30 uur
Donderdag 08.30 - 19.00 uur
Vrijdag 08.30 - 16.30 uur

Hoe beoordeelt u onze site?

Werk mee met ons tevredenheidsonderzoek. Vaker meedoen met onderzoeken? Meld u dan aan voor ons klantenpanel.

© 2022 Gemeente Emmen