Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Afvalstoffenheffing

U betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente voor het ophalen en verwerken van uw afval. De gemeente stuurt u een aanslag.

Beschrijving

De gemeente Emmen werkt met een afvalsysteem: diftar. Diftar staat voor geDIFferentieerd TARief. Dit betekent dat u betaalt per keer dat u de grijze container aan de straat zet. Of u betaalt per afvalzak die u in de ondergrondse container doet, als u in een flat, appartement of bovenwoning (hoogbouw) woont. Zo kunnen we het inzamelen van afval goed en betaalbaar houden en goed scheiden belonen. 

Het afval wordt door de gemeente verwerkt. Hiervoor betaalt u jaarlijks een vast bedrag van € 220,- per jaar afvalstoffenheffing aan de gemeente. U betaalt de afvalstoffenheffing ook als u geen gebruik maakt van de ophaaldienst. Of als u weinig of geen afval aanbiedt. Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij betalen reinigingsrecht of regelen zelf de inzameling van hun afval. 

Vrijstelling medisch afval 

Heeft u een (chronische) ziekte of een handicap? Gooit u hierdoor voor langere tijd veel medisch afval weg bij het restafval? Dan heeft u misschien recht op vrijstelling voor de ledigingen of stortingen van het restafval. U kunt deze vrijstelling digitaal aanvragenexterne-link-icoon. U kunt ook bellen met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 0591 om een formulier aan te vragen. 

Luiercontainers

Gezinnen met jonge kinderen mogen luiers weggooien in de speciale luiercontainers. Dat scheelt veel ruimte in de grijze container. Vraag dit aan op de pagina Luiercontainersexterne-link-icoon

Overlijden

Is uw partner of huisgenoot overleden en stond de aanslag op zijn of haar naam? Er volgt dan een ontheffing voor de maanden na het overlijden. U ontvangt daarna een nieuwe aanslag op uw naam voor de gebruikerslasten van het rioolgebruik (RIOG) en de afvalstoffenheffing (AFV). 
Is er een machtiging voor automatische incasso afgegeven op naam van uw partner of huisgenoot, dan geldt deze niet meer voor de nieuwe belastingaanslag. Wilt u (weer) gebruik maken van automatische incasso, dan kunt u op het moment dat u de aanslag ontvangt uw machtiging voor automatische incasso activeren via het Belastingloket.

Heeft u hierbij hulp nodig, neem dan contact op met de gemeente Emmen via telefoonnummer 14 0591. Wij kunnen u ook een machtigingsformulier toesturen per post.  

Kwijtschelding

Als u de aanslag van de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtscheldenexterne-link-icoon. Dit hangt af van uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

Kosten

Het vaste bedrag dat u betaalt is € 220,- per jaar. Dit bedrag is voor een eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden hetzelfde. Het variabele tarief (Diftar), per keer dat de restafval-container geleegd wordt, is € 7,-. Per keer dat u de ondergrondse container opent om er een afvalzak in te de doen, betaalt u € 2,-.  

U ontvangt jaarlijks een afrekening over het afgelopen jaar op basis van het feitelijke aantal aanbiedingen van de restafvalcontainer of het aantal aanbiedingen bij de ondergrondse restafvalcontainer. De eindafrekening Diftar (restafval) over 2023 staat op uw gecombineerde aanslag 2024. Deze ontvangt u eind februari 2024.  

Bezwaar

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag voor de afvalstoffenheffing.

Chat met een medewerker