Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Afvalstoffenheffing

U betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente voor het ophalen en verwerken van uw afval. De gemeente stuurt u een aanslag.

Beschrijving

De gemeente haalt afval op of zorgt voor containers waar u uw afval kunt inleveren. Het afval wordt door de gemeente verwerkt. Hiervoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. U betaalt de afvalstoffenheffing ook als u geen gebruik maakt van de ophaaldienst. Of als u weinig of geen afval aanbiedt.

Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij betalen reinigingsrecht of regelen zelf de inzameling van hun afval.

Gemeente Emmen heeft het inzamelsysteem voor het huishoudelijk afval veranderd. Deze veranderingen zijn ingegaan gaan op 1 januari 2022. Lees meer hierover op de website www.AfvalEmmen.nl  

Heeft u een (chronische) ziekte of een handicap? Gooit u hierdoor voor langere tijd veel medisch afval weg bij het restafval? Dan heeft u misschien recht op vrijstelling voor de afvalstoffenheffing. 

Kosten

Het tarief wordt bepaald op de situatie op 1 januari van het belastingjaar. Als de samenstelling van uw gezin in de loop van het jaar verandert, verandert uw afvalstoffenheffing pas in het volgende jaar.

Tarieven 2022: 
De afvalstoffenheffing heeft een vast bedrag van € 220,- per jaar. Dit bedrag is zowel voor een eenpersoons- als een meerpersoonshuishouden gelijk. Het variabele deel dat hier bij op komt, wordt berekend door het aantal keren dat er in 2022 een container voor restafval of een afvalzak aan de ondergrondse container wordt aangeboden. Het tarief per container is € 7,-. Voor een afvalzak van 60 liter aan de ondergrondse container is dit € 2,-.

Het is nog niet bekend hoe vaak inwoners hun afval gaan aanbieden. Daarom is er voor de voorlopige aanslag voor de afvalstoffenheffing in 2022 een inschatting gemaakt op het aantal keren dat men het restafval aanbiedt. Op basis hiervan wordt de berekening gemaakt voor de voorlopige aanslag. In 2023 krijgt men de definitieve aanslag met het vaste tarief plus het werkelijke aantal aanbiedingen van het afval. 

Voorlopige aanslag afvalstoffenheffing: Container 240 liter Afvalzakken in ondergrondse container
eenpersoonshuishouden 8 x € 7,- = € 56 + € 220 = € 276 26 x € 2,- = € 52 + € 220 = € 272
meerpersoonshuishouden 12 x €7,- = € 84 + € 220 = € 304 44 x € 2,- = € 88 + € 220 = €  308 

 

Bezwaar

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag voor de afvalstoffenheffing.

Meer informatie

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Wilt u een afspraak maken? Of heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon 14 0591
E-mail Contactformulier
WhatsApp 0611198769
Adres Raadhuisplein 1, Emmen

Contact met de zwembaden

www.zwemmeninemmen.nl

Openingstijden gemeentehuis

Maandag 08.30 - 16.30 uur
Dinsdag 08.30 - 16.30 uur
Woensdag 08.30 - 16.30 uur
Donderdag 08.30 - 19.00 uur
Vrijdag 08.30 - 16.30 uur

Hoe beoordeelt u onze site?

Werk mee met ons tevredenheidsonderzoek. Vaker meedoen met onderzoeken? Meld u dan aan voor ons klantenpanel.

© 2022 Gemeente Emmen