Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

trash iconAfvalstoffenheffing

U betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente voor het ophalen en verwerken van uw afval. De gemeente stuurt u een aanslag.

Beschrijving

De gemeente Emmen werkt met een afvalsysteem: diftar. Diftar staat voor geDIFferentieerd TARief. Dit betekent dat u betaalt per keer dat u de grijze container aan de straat zet. Of u betaalt per afvalzak die u in de ondergrondse container doet, als u in een flat, appartement of bovenwoning (hoogbouw) woont. Zo kunnen we het inzamelen van afval goed en betaalbaar houden en goed scheiden belonen. 

Het afval wordt door de gemeente verwerkt. Hiervoor betaalt u jaarlijks een vast bedrag van € 220,- per jaar afvalstoffenheffing aan de gemeente. U betaalt de afvalstoffenheffing ook als u geen gebruik maakt van de ophaaldienst. Of als u weinig of geen afval aanbiedt. Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij betalen reinigingsrecht of regelen zelf de inzameling van hun afval. 

Vrijstelling medisch afval 

Heeft u een (chronische) ziekte of een handicap? Gooit u hierdoor voor langere tijd veel medisch afval weg bij het restafval? Dan heeft u misschien recht op vrijstelling voor de afvalstoffenheffing.  

Overlijden

Is uw partner of huisgenoot overleden en stond de aanslag op zijn of haar naam? Er volgt dan een ontheffing voor de maanden na het overlijden. U ontvangt daarna een nieuwe aanslag op uw naam voor de gebruikerslasten van het rioolgebruik (RIOG) en de afvalstoffenheffing (AFV). 
Is er een machtiging voor automatische incasso afgegeven op naam van uw partner of huisgenoot, dan geldt deze niet meer voor de nieuwe belastingaanslag. Wilt u (weer) gebruik maken van automatische incasso, dan kunt u op het moment dat u de aanslag ontvangt uw machtiging voor automatische incasso activeren via het Belastingloket.

Heeft u hierbij hulp nodig, neem dan contact op met de gemeente Emmen via telefoonnummer 14 0591. Wij kunnen u ook een machtigingsformulier toesturen per post.  

Kwijtschelding

Als u de aanslag van de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. Dit hangt af van uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

Kosten

Het vaste bedrag is € 220,- per jaar. Dit bedrag is voor een eenpersoons- en een meerpersoonshuishouden gelijk. Het variabele tarief per keer dat de container aan de straat staat is € 7,-. Per keer dat u de ondergrondse container opent om er een afvalzak in de doen, betaalt u € 2,-.  We gaan er vanuit dat een gemiddeld huishouden van meer dan één persoon de container 12 keer per jaar aan de straat zet of 44 afvalzakken in de ondergrondse container doet. Zie de tabel hieronder.

  Container 240 liter aan straat Afvalzakken in ondergrondse container
eenpersoonshuishouden 8 x €7,- = €56 + € 220 = €276 26 x €2,- = €52 + € 220 = €272
meerpersoonshuishouden 12 x €7,- = €84 + € 220 = €304 44 x €2,- = €88 + € 220 = €308

U ontvangt jaarlijks vanaf 2024 een afrekening over het afgelopen jaar 2023 op basis van het feitelijke aantal aanbiedingen van de restafvalcontainer of het aantal aanbiedingen bij de ondergrondse restafvalcontainer. Een voorlopige aanslag Diftar zoals u begin 2022 heeft ontvangen, ontvangt u in 2023 dus niet meer. 

Bezwaar

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag voor de afvalstoffenheffing.

Chat met een medewerker