Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Automatische incasso

Beschrijving

De gemeentelijke belastingen kunt u op verschillende manieren betalen. U kunt het geld zelf overmaken, maar u kunt ook een automatische incasso aanzetten. Met een automatische incasso geeft u toestemming om het bedrag in termijnen van uw rekening af te schrijven. Het bedrag wordt dan elke maand rond de 30e automatisch van uw rekening afgeschreven.

Met uw DigiD kunt u een automatische incasso aanvragen en intrekken. Heeft u de gemeente vorig jaar al toestemming gegeven om het bedrag van uw (IBAN)rekening af te schrijven? Dan staat dat op de voorkant van uw aanslagbiljet. U hoeft de gemeente dan niet opnieuw toestemming te geven. Heeft u geen DigiD? Bel ons dan via 14 0591 of stuur een e-mail naar gemeente@emmen.nl. Wij sturen u dan een machtigingsformulier voor automatische incasso.

Verandert uw rekeningnummer? Geef dit dan op tijd door. U kunt het rekeningnummer wijzigen in het Belastingloket. 

Betaalt u via automatisch incasso en krijgt u geld terug?

Dan krijgt u het te ontvangen bedrag in gedeelten teruggestort. Bij een automatische incasso mag een bedrag pas worden teruggestort na 8 weken nadat het bedrag is afgeschreven. Elke automatische incasso kan namelijk binnen 8 weken worden teruggeboekt bij de bank.   

Meer informatie

Chat met een medewerker