Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Verhuizen

Gaat u verhuizen? U geeft dit door aan de gemeente waarin u gaat wonen. Dat kan 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen na de verhuizing.

Beschrijving

U moet een verhuizing altijd doorgeven aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. De gemeente past de basisregistratie personen (BRP) dan aan. 

Aanvragen

U kunt een verhuizing of adreswijziging doorgeven vanaf 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen na de verhuizing. 
Zo geeft u een verhuizing door:

 • Log in met DigiD bij de gemeente waarin u gaat wonen.
 • U vult de gegevens in.

Houd rekening met het volgende: 

 • Heeft u een eigen koop- of huurwoning? Dan moet u online een getekend koop- of huurcontract uploaden. U hoeft alleen de pagina’s met de persoonsgegevens, het nieuwe adres en de handtekeningen toe te voegen. 
 • Gaat u inwonen bij iemand of huurt u een kamer bij iemand? Wij hebben schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner nodig. Download daarom vooraf de toestemmingsverklaringexterne-link-icoon en laat deze invullen door de hoofdbewoner. 
 • Heeft u tijdelijk geen woning of woonadres? U kunt uw post ook ontvangen op een ander adres dan waar u verblijft. Dit regelt u met een briefadresexterne-link-icoon
 • Verhuist u binnen de gemeente Emmen? Dan kunt u uw huidige Area Milieupas meenemen naar de nieuwe woning. Verhuist u buiten de gemeente Emmen, dan doet uw milieupasje het niet meer na de datum van uw verhuizing en wordt de afvalcontainer niet meer geleegd. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor het doorgeven van een verhuizing zijn onder andere: 

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft toestemming van de bewoner als u bij iemand intrekt.
 • De verhuizing wordt doorgegeven door:
  • uzelf
  • een ouder, voogd of verzorger
  • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen (18+) voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • een wettelijke vertegenwoordiger
  • een meerderjarige met schriftelijke toestemming

Hoe lang gaat het duren?

U moet uw verhuizing maximaal 4 weken voor de verhuisdatum doorgeven tot uiterlijk 5 dagen erna. Wij behandelen uw aanvraag op de dag van de verhuizing of zo spoedig mogelijk daarna. Zodra de verhuisaangifte is verwerkt, geven wij de wijziging ook door aan andere overheidsinstanties.  Op www.wiekrijgtmijngegevens.nlexterne-link-icoon kunt u zien welke instanties dit zijn. 

Zelf controleren

Op MijnOverheid.nlexterne-link-icoon kunt u zien dat uw verhuizing is verwerkt en dat u bent ingeschreven op uw nieuwe adres.

Heeft u de verhuizing persoonlijk aan de balie doorgegeven, dan ontvangt u een brief op uw nieuwe woonadres. 

Kosten

Het doorgeven van uw verhuizing is gratis.

Formulieren

Chat met een medewerker