Afval auto van Area Reiniging

Diftar

In de gemeente Emmen hebben we het afvalsysteem: diftar. Dit betekent dat u betaalt per keer dat u de grijze container aan de straat zet. Of u betaalt per afvalzak die u in de ondergrondse container doet, als u in een flat, appartement of bovenwoning (hoogbouw) woont. Zo kunnen we het inzamelen van afval goed en betaalbaar houden en goed scheiden belonen. Diftar staat voor geDIFferentieerd TARief.

Afvalstofheffing

Het afval wordt door de gemeente verwerkt. Hiervoor betaalt u jaarlijks een vast bedrag van € 220,- per jaar afvalstoffenheffing aan de gemeente. U betaalt de afvalstoffenheffing ook als u geen gebruik maakt van de ophaaldienst. Of als u weinig of geen afval aanbiedt.

In welke container moeten de verschillende soorten afval

We zien dat inwoners steeds minder restafval verzamelen. Dat gaat dus goed. Maar we zien ook dat er nog veel verkeerd afval in de andere containers zit. Twijfelt u in welke bak het afval moet? Op www.afvalscheidingswijzer.nlexterne-link-icoon ziet u voor bijna elke soort afval in welke bak het moet. U kunt ook gebruik maken van de Area Afval app. 

Wilt u weten wanneer uw container wordt geleegd? Bekijk dan de afvalkalenderexterne-link-icoon bij Area.

GFT/GFE afval

Groente-, Fruit- en Tuin- (GFT) of Etensafval (GFE) kunnen we recyclen en maken we compost en biogas van. Alle inwoners met een tuin hebben een groene GFT-container aan huis. Alle inwoners van hoogbouw (flats, appartementen en bovenwoningen) kunnen ook ‘groen’ afval recyclen. Alle GFE-zuilen zijn inmiddels geplaatst. Hierdoor wordt afval scheiden makkelijker en dat is goed voor milieu en portemonnee’. 

Chat met een medewerker