Afval auto van Area Reiniging

trash iconDiftar

In de gemeente Emmen hebben we het afvalsysteem: diftar. Dit betekent dat u betaalt per keer dat u de grijze container aan de straat zet. Of u betaalt per afvalzak die u in de ondergrondse container doet, als u in een flat, appartement of bovenwoning (hoogbouw) woont. Zo kunnen we het inzamelen van afval goed en betaalbaar houden en goed scheiden belonen. Diftar staat voor geDIFferentieerd TARief.

Afvalstofheffing

Het afval wordt door de gemeente verwerkt. Hiervoor betaalt u jaarlijks een vast bedrag van € 220,- per jaar afvalstoffenheffing aan de gemeente. U betaalt de afvalstoffenheffing ook als u geen gebruik maakt van de ophaaldienst. Of als u weinig of geen afval aanbiedt.

In welke container moeten de verschillende soorten afval

We zien dat inwoners steeds minder restafval verzamelen. Dat gaat dus goed. Maar we zien ook dat er nog veel verkeerd afval in de andere containers zit. Twijfelt u in welke bak het afval moet? Op www.afvalscheidingswijzer.nl ziet u voor bijna elke soort afval in welke bak het moet. U kunt ook gebruik maken van de Area Afval app. 

GFT/GFE afval

Groente-, Fruit- en Tuin- (GFT) of Etensafval (GFE) kunnen we recyclen en maken we compost en biogas van. Alle inwoners met een tuin hadden al een groene GFT-container aan huis. Inwoners in hoogbouw, dus in flats, appartementen en bovenwoningen hebben ook 'groen' afval, alleen zij hadden hiervoor geen container. Met de komst van Diftar hebben we besloten bij de zogeheten hoogbouw woningen ook GFE-zuilen te plaatsen. We wilden deze graag eerder willen plaatsen, maar door langere levertijden was dit helaas niet mogelijk. Daarom zijn we onze inwoners tegemoet gekomen door geen kosten te rekenen voor 10 zakken restafval. Op dit moment (tot 1 juli) plaatst Area alle 260 GFE-zuilen. Hierdoor wordt ook voor deze inwoners afval scheiden makkelijker en dat is goed voor milieu en portemonnee.

Chat met een medewerker