Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Verhuizen naar het buitenland

Verhuist u naar het buitenland? U meldt dit bij de gemeente als u voor langere tijd naar het buitenland gaat.

Beschrijving

Als u naar een ander land verhuist, meldt u de verhuizing bij de gemeente melden. U moet een melding doen als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar een ander land gaat. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u de verhuizing melden bij de gemeente.
Bent u minder dan 8 maanden in het buitenland? Dan mag u de verhuizing melden, maar het hoeft niet.

Als u zich uitschrijft bij uw gemeente, zet de gemeente uw persoonsgegevens over naar de Registratie Niet-ingezetenen (RNI). De Registratie Niet-ingezetenen (RNI) is een onderdeel van de Basisregistratie Personen (BRP). Hierin staan gegevens van personen die niet (meer) of korter dan 4 maanden in Nederland wonen. De verhuizing naar het buitenland wordt ook doorgegeven aan de instanties die zijn aangesloten op de Basisregistratie Personen (BRP), zoals de Belastingdienst en de pensioenfondsen. 

Wat kan ik regelen bij een RNI gemeente?

Bij een gemeente met een RNI-loket kunt u:

 • zich inschrijven in de RNI
 • uw gegevens in de RNI laten veranderen
 • een uittreksel uit de RNI aanvragen (ook wel BRP)

Hoe kom ik in contact met een RNI gemeente?

Er zijn 19 Nederlandse gemeenten die een loket Registratie Niet-ingezetenen (RNI) hebben. U kiest zelf bij welk RNI-loket u dit regelt. U vindt de contactgegevens op de website van NederlandWereldwijdexterne-link-icoon

De gemeente Emmen is geen RNI gemeente. 

Aanvragen

Een melding doorgeven over uw verhuizing naar het buitenland kan alleen persoonlijk aan de balie (op afspraak). 

 • U doet de melding binnen 5 dagen voor uw vertrek.
 • Blijven er familieleden op uw huidige adres in Nederland achter?
  • U gaat langs bij de gemeente.
  • Alle familieleden die meeverhuizen naar het buitenland gaan mee, dus ook kinderen, als die er zijn.
  • Ieder persoon neemt een geldig identiteitsbewijs mee.
 • U geeft door:
  • in welk land u zult verblijven.
  • wat uw eerste adres is (met plaatsnaam).
  • de datum waarop u verhuist.

Als u uw verhuizing naar het buitenland niet meldt, kan de gemeente u een boete opleggen.

Bewijs van uitschrijving

Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Dit kan op verschillende mogelijkheden:

 • Wanneer u uw emigratie van tevoren doorgeeft (maximaal 5 dagen voor vertrek) dan krijgt u een bevestigingsbrief mee. Deze brief is gratis en in ieder geval geschikt voor de douane.
 • Komt u op de dag van vertrekt dan krijgt u een bevestigingsbrief mee. U kunt ook een gratis uittreksel krijgen. Beide documenten zijn geschikt voor de douane.
 • Wilt u achteraf een bewijs dat u uit Nederland bent vertrokken dan kunt u deze bij een RNI gemeenteexterne-link-icoon aanvragen. Na uw emigratie staat u niet meer bij de gemeente ingeschreven maar bij de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Dit document is geschikt voor de douane en voor instanties in het buitenland.

Voorwaarden

Het doorgeven van uw verhuizing naar het buitenland kan alleen persoonlijk aan de balie (op afspraak). Alle personen die meeverhuizen moeten meekomen. Ook (minderjarige) kinderen.

Let op! Geeft u verkeerde of valse gegevens op? Of meldt u de verhuizing te laat? U kunt een boete krijgen van € 325,-. 

Hoe lang gaat het duren?

U moet uw verhuizing naar het buitenland doorgeven vóórdat u vertrekt. Maar niet eerder dan vijf dagen ervoor. Wij schrijven u uit op de datum van vertrek die u aan ons hebt doorgegeven.

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing naar het buitenland (emigratie) is gratis. 

Meer informatie

Chat met een medewerker