Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Verhuizen naar het buitenland

Verhuist u naar het buitenland? U meldt dit bij de gemeente als u voor langere tijd naar het buitenland gaat.

Beschrijving

Gaat u verhuizen naar het buitenland (emigreren)? Blijft u langer dan acht maanden in een periode van twaalf maanden in het buitenland? Deze acht maanden hoeven niet op elkaar aan te sluiten. Geef dit aan ons door. Doe dit niet eerder dan 5 dagen voor de dag van vertrek naar het buitenland. 

Kijk op het tabblad ‘aanvragen’ hoe dat moet. 

Tip: op de website van Rijksoverheid.nl vindt u een overzicht van alle zaken die u moet regelen voor uw emigratie.

 

Aanvragen

Altijd persoonlijk aan de balie

Het doorgeven van uw verhuizing naar het buitenland kan alleen persoonlijk aan de balie (op afspraak). Alle personen die met u meeverhuizen moeten meekomen. Ook minderjarige kinderen moeten meekomen. 

Maak een afspraak

Een afspraak maakt u eenvoudig online, met de knop 'Afspraak maken' rechtsboven (met of zonder DigiD). 

Wat moet u meenemen naar de afspraak?

U moet een geldig identiteitsbewijs laten zien. Bijvoorbeeld: een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs. Dat geldt voor iedere persoon die meeverhuist.  

Wat willen wij van u weten?

  • in welk land u gaat wonen
  • wat uw eerste adres is
  • de datum van vertrek

(Nog) geen buitenlands adres?

Heeft u nog geen vast adres in het buitenland? Dan moet u uw eerste verblijfadres in het buitenland opgeven. Bijvoorbeeld het adres van een hotel, familie of kennis.

Wat doen wij met uw aangifte?

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de organisaties die zijn aangesloten op de Basisregistratie Personen (BRP). Bijvoorbeeld de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en uw pensioenfonds.

Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig?

Als u naar het buitenland verhuist, moet u soms aantonen dat u bent uitgeschreven uit Nederland. Er zijn verschillende mogelijkheden, maar niet elke instantie accepteert elk type document. Informeer hiernaar bij de instantie die het bewijs van u wil hebben.

Dit zijn de mogelijkheden:

  • Wan­neer u uw emi­gra­tie van te­vo­ren komt door­ge­ven (maximaal 5 dagen voor vertrek), dan krijgt u een be­ves­ti­gings­brief mee van uw 'aan­gif­te van ver­trek'. De brief is gra­tis en in ie­der ge­val ge­schikt voor de dou­a­ne.
  • Als u op de dag van uw ver­trek komt, krijgt u een be­ves­ti­gings­brief mee. U kunt ook een uit­trek­sel krijgen (gratis) met de ge­ge­vens over uw ver­trek. Bei­de do­cu­men­ten zijn ge­schikt voor de dou­a­ne. 
  • Wilt u op een la­ter mo­ment een be­wijs dat u uit Ne­der­land bent ver­trok­ken, dan moet u een Uit­trek­sel Re­gi­stra­tie Niet-In­ge­ze­te­nen (RNI) aan­vra­gen. Na uw emigratie staat u niet meer bij de gemeente ingeschreven, maar bij de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Dit do­cu­ment is ge­schikt voor de dou­a­ne en voor in­stan­ties in het bui­ten­land. 

Het uittreksel kunt u gebruiken voor de douane voor het uit- of inklaren van goederen. Ook heeft u het nodig bij de inschrijving op Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius. 

Voorwaarden

Het doorgeven van uw verhuizing naar het buitenland kan alleen persoonlijk aan de balie (op afspraak). Alle personen die meeverhuizen moeten meekomen. Ook (minderjarige) kinderen.

Let op! Geeft u verkeerde of valse gegevens op? Of meldt u de verhuizing te laat? U kunt een boete krijgen van € 325,-. 

Hoe lang duurt het?

U moet uw verhuizing naar het buitenland doorgeven vóórdat u vertrekt. Maar niet eerder dan vijf dagen ervoor. Wij schrijven u uit op de datum van vertrek die u aan ons hebt doorgegeven.

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing naar het buitenland (emigratie) is gratis. 

Meer informatie