Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Briefadres

Met een briefadres kan de overheid iemand bereiken die geen woonadres heeft.

Beschrijving

U moet ervoor zorgen dat post van de overheid u kan bereiken. Denk aan brieven, belastingformulieren, een stempas of een dagvaarding. Alleen als u geen woonadres heeft of als u verblijft in een instelling, kunt u zich laten inschrijven met een briefadres. Een woonadres is een adres waar iemand woont, tijdelijk verblijft of de meeste tijd overnacht.  Een postbus kan niet worden gebruikt als briefadres.

Een briefadres kan van een natuurlijk persoon zijn, maar ook van een instelling die door de gemeente is aangewezen. Als er niemand binnen uw eigen netwerk beschikbaar is voor een briefadres, kunt u in bepaalde situaties een briefadres aanvragen op het adres van de gemeente. 

Aanvragen

U vraagt een briefadres aan met uw DigiD.

Wilt u gebruik maken van een formulier, neem dan contactexterne-link-icoon op met de gemeente Emmen om de formulieren aan te vragen.  
Vervolgens kijkt Team Burgerzaken hoe uw aanvraag beoordeeld kan worden. Het kan zijn dat u moet langskomen om uw aanvraag te bespreken of dat u aanvullende stukken moet aanleveren. 

Voorwaarden

U moet een goede reden hebben voor uw aanvraag, bijvoorbeeld omdat u…  

  • (tijdelijk) geen woonadres heeft;
  • schipper bent en maximaal 2 jaar aaneengesloten van huis bent voor uw werk;
  • in een gevangenis verblijft;
  • in een psychiatrische inrichting verblijft;
  • in een blijf-van-mijn-lijfhuis of ander opvangtehuis verblijft;
  • bedreigd wordt of om andere veiligheidsredenen niet wilt dat uw verblijfplaats bekend is. 

Ook gelden de volgende voorwaarden: 

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit, een EU/EER nationaliteit, of een andere nationaliteit met een geldige verblijfsvergunning.
  • Het briefadres is in Nederland.
  • Het briefadres is geen postbus.
  • U heeft toestemming van de hoofdbewoner of de eigenaar van het briefadres. 

Hoe lang gaat het duren?

U ontvangt binnen 4 weken na de aanvraag een schriftelijk besluit over uw briefadres.

Kosten

Een briefadres aanvragen is gratis.

Meer informatie

Chat met een medewerker