Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Eerste inschrijving in Nederland

Komt u voor het eerst in Nederland wonen? U moet zich dan persoonlijk inschrijven bij de gemeente. Bel voor een afspraak met de gemeente.

Let op

Nederland wil vluchtelingen uit Oekraïne ruimhartig opvangen. Daarom gelden voor hen andere regels. Lees de regels voor deze vluchtelingen op RvIG.nl of nvvb.nl.

Beschrijving

Als u voor het eerst naar Nederland verhuist, moet u zich inschrijven in de Basisregistratie personen (BRP). U schrijft zich in bij de gemeente waarin u gaat wonen. Dit noemen we ‘eerste inschrijving’. Zo krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Iedereen die ingeschreven wordt bij een Nederlandse gemeente krijgt een BSN. Dit BSN heeft u bijvoorbeeld nodig als u in Nederland wil werken. Of als u een bankrekening in Nederland wilt openen. 

Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen.

Asielzoekers

Verblijft u als asielzoeker in een opvangcentrum? Dan hoeft u gedurende de eerste 6 maanden van uw verblijf in Nederland niet ingeschreven te worden in de BRP.   

Verblijfsvergunning

Komt u uit het buitenland en vestigt u zich voor langere tijd in Emmen? Blijft u langer dan 90 dagen in Nederland? Dan hebt u altijd een verblijfsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Meer informatie leest u op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND): zie www.ind.nl 

Aanvragen

Voor een eerste inschrijving heeft u altijd een afspraak nodig die u telefonisch moet maken (telefoonnummer vanuit het buitenland: +31-591-689 000). Aan de telefoon vragen wij u diverse zaken ter voorbereiding op het gesprek. Ook bespreekt u welke documenten u moet meenemen naar uw afspraak in het gemeentehuis. 

Neem mee naar uw afspraak:

  • uw geldige identiteitsbewijs (waarop uw nationaliteit staat)
  • een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract of een eigendomsbewijs
  • als u niet in Nederland geboren bent: uw geboorteakte
  • als u niet een Europese nationaliteit heeft: een bewijs dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uw verblijf heeft goedgekeurd
  • als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba komt: een verhuisbericht
  • eventueel de volgende akten:
   • een huwelijks- of echtscheidingsakte
   • een overlijdensakte van uw partner (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden)
   • de geboorteakten van uw kinderen
  • Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.
 • Alle personen die met u meeverhuizen, komen ook persoonlijk mee. 

Zijn de gevraagde documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans opgesteld? Of heeft u geen meertalig modelformulier? Dan moet u ze laten vertalen. Is de vertaler in Nederland beëdigd? Dan hoeft u de vertaling niet te laten legaliseren. Is de vertaler in het buitenland beëdigd? Dan moet u het gelegaliseerde originele document opnieuw laten legaliseren in Nederland. Meer hierover leest u op Nederlandwereldwijd.nl van de Rijksoverheid.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een eerste inschrijving in Nederland zijn:

 • u heeft
  • de Nederlandse nationaliteit, of
  • een paspoort uit een EU-/EER-land, of
  • een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • u blijft langer dan 4 maanden in Nederland wonen

Iedereen heeft de verplichting een verhuisaangifte naar waarheid in te vullen. Wanneer men bewust niet de juiste gegevens doorgeeft, krijgt men een bestuurlijke boete van maximaal € 325,-.

Hoe lang duurt het?

Na uw aankomst in Nederland moet u zich binnen 5 werkdagen inschrijven.

Contact

Voor een eerste inschrijving heeft u altijd een afspraak nodig die u telefonisch moet maken (telefoonnummer vanuit het buitenland: +31-591-689 000). Aan de telefoon vragen wij u diverse zaken ter voorbereiding op het gesprek. Ook bespreekt u welke documenten u moet meenemen naar uw afspraak in het gemeentehuis. 

Meer informatie