Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

permits iconOmgevingsvergunning

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U checkt of u een vergunning nodig heeft via het online Omgevingsloket.

Beschrijving

Als u wilt bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Vroeger was dit de bouwvergunning. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Heeft u plannen om te bouwen of te verbouwen? Of wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Maak dan een afspraak  met een klantmanager van team Vergunningen bij de balie van het gemeentehuis. De klantmanager bespreekt met u de mogelijkheden en de eventuele  vervolgstappen voor uw bouwplan. Omschrijf bij de toelichting van de afspraak, kort maar zo goed mogelijk uw vraag over uw plan, inclusief de locatie waar uw vraag over gaat. Wij bereiden het gesprek dan alvast voor. Soms bellen wij u vooraf om wat extra aanvullende informatie te krijgen.

Welstandsadvies

Als een omgevingsvergunning nodig is om een bouwwerk te bouwen of te veranderen, toetsen we of het nieuwe bouwwerk voldoet aan de 'redelijke eisen van welstand'. Dit betekent dat we kijken of het bouwwerk past in de omgeving en of het een goede kwaliteit heeft. Het kan zijn dat u ook een vergunning moet aanvragen voor toetsing aan de Welstandcriteria. Uw bouwplannen moeten daarom voldoen aan de eisen van de Welstand. Welstandseisen zijn de voorwaarden hoe uw gebouw eruit moet zien, bijvoorbeeld of een serre of dakkapel goed in de omgeving past. Deze voorwaarden staan beschreven in de Welstandsnota op Overheid.nl. Een commissie van onafhankelijke deskundigen onderzoekt of uw bouwplan aan deze eisen voldoet en geeft dan het welstandsadvies. Dit advies is een onderdeel van de omgevingsvergunningaanvraag.  

Gaat het om een bouwplan voor een monument of een dorpsgezicht? Dan is dat altijd Welstandsplichtig. Ook moet u dan altijd eerst een conceptaanvraag aanvragen. 

Aanvragen

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning 

Een omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag.

Gaat u nieuwbouwwoningen bouwen? Of kantoren van 100m² of groter? Doe dan een milieuprestatieberekening en een energieprestatieberekening bij uw aanvraag. 

Voorwaarden

U moet zich houden aan de regels uit het bouwbesluit en het burenrecht:

 • Bouwbesluit: er zijn minimumeisen waaraan uw bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort. Lees meer over de wetten en regels voor gebouwen op RVO.nl.
 • Burenrecht: het is verstandig om met uw buren te gaan praten voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u naar de rechter gaan.

Hoe lang gaat het duren?

Voor reguliere aanvragen is de afhandeltermijn maximaal 8 weken. Binnen die 8 weken mag de termijn 1 x met 6 weken verlengd worden. Voor ingewikkelde aanvragen met meerdere vergunningsonderdelen geldt een afhandeltermijn van 26 weken. Zorg dat uw aanvraag volledig is en dat alle gevraagde document aangeleverd zijn, anders heeft u al gauw 2 weken extra vertraging. 

Besluit publiceren 

Nadat de gemeente een besluit heeft genomen op uw aanvraag, publiceert de gemeente dit besluit op de gemeentelijke site (Bekendmakingen). Iedereen die hier misschien belang bij heeft, bijvoorbeeld omwonenden in de omgeving, kan dan eventueel bezwaar maken op de plannen. 

Wanneer starten met vergunde activiteiten

 • Voor de reguliere procedure geldt dat u de dag nádat u de vergunning heeft ontvangen met de activiteit kan starten.
 • Bij activiteiten die onomkeerbare gevolgen hebben, zoals kappen van een boom of slopen, mag u pas starten met de activiteit na afloop van de bezwaartermijn (zes weken). Wanneer er bij activiteiten met onomkeerbare gevolgen een bezwaar is ingediend, mag u pas starten na de beslissing op bezwaar.
 • Is de uitgebreide procedure gevolgd? Dan mag u de activiteiten starten na afloop van de beroepstermijn, tenzij er een voorlopige voorziening is gevraagd. 

Let op: Starten met uw plan vóórdat een besluit onherroepelijk is, doet u op eigen risico. Wanneer er in bezwaar of beroep anders wordt besloten, moet de situatie worden hersteld naar de situatie van vóór de start van de activiteit.

Kosten

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning kunnen wij kosten in rekening brengen, namelijk leges. We hebben verschillende tarieven voor de verschillende activiteiten. Hoe hoog de kosten zijn, is vaak afhankelijk van de hoogte van de kosten van uw bouwplan. De tarieven voor de activiteit 'bouwen' zijn:

Kosten bouwplan: Te betalen leges:
tot € 2.033,- € 86,95
van € 2.033 tot € 25.001,- 2,96 % van de bouwkosten
van € 25.001 tot € 450.001, € 129,32 + 2,57% van de bouwkosten
van € 450.001 tot 1.000.001,- € 1.943,58 + 2,27% van de bouwkosten
van € 1.000.001 en meer € 7.281,31 + 1,86% van de bouwkosten

 

 

Kosten Welstandscriteria toetsing

Het kan zijn dat u naast deze vergunning ook een vergunning aanvraagt voor andere activiteiten die onder de omgevingsvergunning vallen, bijvoorbeeld toetsing aan de Welstandcriteria. In dat geval moet u ook voor die andere activiteiten leges betalen. Wij tellen alle legesbedragen bij elkaar op en brengen dit gezamenlijk bij u in rekening. 

Kosten bouwplan:

Te betalen leges:

tot € 5.000,-

€ 70,34

van € 5.000 tot € 230.000

€ 70,34 + 2,75 ‰ van de bouwkosten

van € 230.000 tot € 460.000,-

€ 826,76 + 1,1‰ van de bouwkosten

van € 460.000 tot € 700.000,-

€ 1.150,48 + 0,55 ‰ van de bouwkosten

van € 700.000 tot 1.200.000,-

€ 1.319,35 + 0,275‰ van de bouwkosten

van € 1.200.000,- en meer

€ 1.967,37 + 0,137‰ van de bouwkosten

Meer informatie over de bouwtarieven kunt u vinden in de gemeentelijke legesverordening 2023

(tarieven 2023)

Bezwaar

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Contact

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier, of wilt u uw plannen vooraf bespreken? Dan kunt u een afspraak maken met een klantmanager Vergunningen bij de balie van het gemeentehuis. De klantmanager bespreekt met u de mogelijkheden en de eventuele vervolgstappen. Omschrijf bij de toelichting van de afspraak, kort maar zo goed mogelijk, uw vraag over uw plan, inclusief de locatie waar uw vraag over gaat. Wij bereiden het gesprek dan alvast voor. Soms bellen wij u vooraf om wat extra aanvullende informatie te krijgen. Het gesprek aan de balie is kosteloos en vrijblijvend. 

Meer informatie

Chat met een medewerker