Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Omgevingsvergunning

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de vergunning aan via Omgevingsloket online.

Let op

Gaat u een gevel of dak verbouwen? Sinds 1 februari 2022 gelden er extra regels als u daarbij een verwarming, airconditioner of klimaatsysteem aanpast of aanlegt. U moet dan technieken voor duurzame energie gebruiken. Lees meer over de eisen voor duurzame energie op RVO.nl.

Beschrijving

Wanneer een Omgevingsvergunning aanvragen?

Voor bepaalde activiteiten heeft u een omgevingsvergunning nodig. Zoals voor:

 • bouwen of renoveren
 • afwijken van een bestemmingsplan
 • het treffen van brandveilige maatregelen in gebouwen
 • het plaatsen van reclame 

Wanneer vergunningsvrij?

Voor bouwen of verbouwen heeft u niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Dit is afhankelijk van hoe groot uw bouwwerk wordt (afmetingen) en wáár het komt (situering). De Rijksoverheid heeft een aantal brochures uitgebracht over vergunningsvrij bouwen. Hierin leest u de regels voor vergunningsvrij bouwen. U kunt ook een afspraak maken met een klantmanager Vergunningen bij de balie van het gemeentehuis.  

Vergunningsvrij betekent niet regelvrij: er zijn wel regels waar u zich aan moet houden. Deze regels komen uit het bouwbesluit en het burenrecht.

Wilt u bouwen en weten of u een vergunningen nodig heeft? Kijk op de website Omgevingsloket Online (OLO) en vul vrijblijvend de stappen voor de vergunningscheck in. Nadat u alle stappen doorlopen hebt, krijgt u te zien of u voor uw bouwwerk wel of niet een vergunning nodig heeft. 

Aanvragen

De aanvraag voor een omgevingsvergunning doet u in via de landelijke website: www.Omgevingsloket.nl.
Hiervoor heeft u als particulier uw DigiD inloggegevens nodig. Een bedrijf logt in met E-herkenning.

De vragenlijst in het Omgevingsloket is vrij uitgebreid. Ook als u maar één activiteit wilt aanvragen, moet u alle vragen doorlopen. Dit is landelijk zo geregeld.  

Tip: doe een conceptaanvraag 

Ook kunt u een conceptaanvraag omgevingsvergunning indienen. Hiermee beoordeelt de gemeente hoe groot de kans is dat u een omgevingsvergunning krijgt. Meer informatie hierover vindt u op de pagina van Conceptaanvraag omgevingsvergunning.  Let op, een conceptaanvraag is niet gratis. 

Voorwaarden

U moet zich houden aan de regels uit het bouwbesluit en het burenrecht:

 • Bouwbesluit: er zijn minimumeisen waaraan uw bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort. Lees meer over de wetten en regels voor gebouwen op RVO.nl.
 • Burenrecht: het is verstandig om met uw buren te gaan praten voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u naar de rechter gaan.

Hoe lang duurt het?

Procedure en termijnen 

 • voor eenvoudige aanvragen is er de reguliere procedure. Deze termijn is maximaal 8 weken. Binnen die 8 weken mag de termijn 1 x met 6 weken verlengd worden.
 • voor complexere aanvragen waar een lange voorbereidingstijd voor nodig is, geldt de uitgebreide procedure. Deze termijn is 26 weken. Binnen de eerste 8 weken mag besloten worden om de termijn eenmalig met 6 weken te verlengen.

U kunt invloed hebben op de procedure tijd

Hoe kan het sneller?

 • Zorg dat uw aanvraag volledig is en dat alle gevraagde document aangeleverd zijn. Dit kan al snel 2 weken schelen.
 • Doe eerst een conceptaanvraag. Heeft u hier op groen licht, kan de termijn ingekort worden voor de procedure van de omgevingsvergunningaanvraag.  

Besluit publiceren 

Nadat de gemeente een besluit heeft genomen op uw aanvraag, publiceert de gemeente dit besluit op de gemeentelijke site (Bekendmakingen). Iedereen die hier misschien belang bij heeft, bijvoorbeeld omwonenden in de omgeving, kan dan eventueel bezwaar maken op de plannen. 

Wanneer starten met vergunde activiteiten

 • Voor de reguliere procedure geldt dat u de dag nádat u de vergunning heeft ontvangen met de activiteit kan starten.
 • Bij activiteiten die onomkeerbare gevolgen hebben, zoals kappen van een boom of slopen, mag u pas starten met de activiteit na afloop van de bezwaartermijn (zes weken). Wanneer er bij activiteiten met onomkeerbare gevolgen een bezwaar is ingediend, mag u pas starten na de beslissing op bezwaar.
 • Is de uitgebreide procedure gevolgd? Dan mag u de activiteiten starten na afloop van de beroepstermijn, tenzij er een voorlopige voorziening is gevraagd. 

Let op: Starten met uw plan vóórdat een besluit onherroepelijk is, doet u op eigen risico. Wanneer er in bezwaar of beroep anders wordt besloten, moet de situatie worden hersteld naar de situatie van vóór de start van de activiteit.

Kosten

Omgevingsvergunning voor bouwen

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning kunnen wij kosten in rekening brengen, namelijk leges. We hebben verschillende tarieven voor de verschillende activiteiten. Hoe hoog de kosten zijn, is vaak afhankelijk van de hoogte van de kosten van uw bouwplan. De tarieven voor de activiteit 'bouwen' zijn:

Kosten bouwplan: Te betalen leges:
tot € 2.033,- € 84,83
van € 2.033 tot € 25.001,- 2,96 % van de bouwkosten
van € 25.001 tot € 450.001, € 126,16 + 2,57% van de bouwkosten
van € 450.001 tot 1.000.001,- € 1.896,18 + 2,27% van de bouwkosten
van € 1.000.001 en meer € 7103,72 + 1,86% van de bouwkosten

Het kan zijn dat u naast deze vergunning ook een vergunning aanvraagt voor andere activiteiten die onder de omgevingsvergunning vallen, bijvoorbeeld toetsing aan de Welstandcriteria. In dat geval moet u ook voor die andere activiteiten leges betalen. Wij tellen alle legesbedragen bij elkaar op en brengen dit gezamenlijk bij u in rekening.

Kosten Welstandscriteria Toetsing

Als de omgevingsvergunning gaat om een bouwactiviteit, waarvoor toetsing aan welstandscriteria nodig is met advies van de Welstand- en monumentencommissie Emmen, worden bovenstaande bedragen verhoogd met onderstaande bedragen:

Kosten bouwplan:

Te betalen leges:

tot € 5.000,-

€ 68,62

van € 5.000 tot € 230.000

€ 68,62 + 2,75 ‰ van de bouwkosten

van € 230.000 tot € 460.000,-

€ 806,59 + 1,1‰ van de bouwkosten

van € 460.000 tot € 700.000,-

€ 1.122,42 + 0,55 ‰ van de bouwkosten

van € 700.000 tot 1.200.000,-

€ 1.287,17 + 0,275‰ van de bouwkosten

van € 1.200.000,- en meer

€ 1.919,35 + 0,137‰ van de bouwkosten

Meer informatie over de bouwtarieven kunt u vinden op bij de Verordeningen van de gemeente Emmen op de website van Overheid.nl.

(tarieven 2022)

Contact

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier, neem dan op met het Klant Contact Centrum (KCC). Wij adviseren u graag. Dit kan op afspraak bij de balie van Vergunningen. Het gesprek aan de balie is kosteloos. Let op! Bij de balie wordt geen uitspraak gedaan over de haalbaarheid van uw plan. 

Meer informatie