Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Omgevingsvergunning

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U checkt of u een vergunning nodig heeft via de website Omgevingsloket (overheid.nl)externe-link-icoon.

Let op

Heeft u vóór 1 januari 2024 een omgevingsvergunning bouwen aangevraagd? Dan gelden voor u andere regels.

Beschrijving

Vanaf 1 januari 2024 gelden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze nieuwe wetgeving heeft misschien gevolgen voor u als u de aanvraag omgevingsvergunning indient na 1 januari 2024.  Lees verder op de pagina Stappenplan Bouwen onder de Omgevingswet.externe-link-icoon
Wilt u eerst een schetsplan laten toetsen, dan kunt u een conceptverzoekexterne-link-icoon indienen. 

Meepraten door buurtbewoners over uw plan (participatie)  

De Omgevingswet is ingegaan per 1 januari 2024. De wet moedigt inwoners, bedrijven en organisaties met een plan (initiatiefnemers) aan om de mensen in hun buurt te informeren over hun plannen. We noemen dit participatie. Voordat u een vergunning aanvraagt voor uw plan, is het daarom belangrijk dat u buurtbewoners informeert of vraagt om hun mening over uw plan. Hierdoor kunnen buurtbewoners met u bespreken of het plan past bij hun wensen.  

Om u als initiatiefnemer te helpen bij uw aanvraag hebben we een vragenlijst gemaakt: de ‘Quickscan Participatieexterne-link-icoon’. Hiermee kunt u bepalen of er veel of juist weinig participatie nodig is. Hiervoor beantwoordt u de 5 vragen in de Quickscan Participatie. Geef per vraag aan welk antwoord het beste past bij uw plan. Op basis van uw antwoorden ontvangt u een advies waarin wordt beschreven hoeveel participatie u kunt organiseren. De uitslag van de Quickscan Participatie stuurt u mee met uw vergunningaanvraag. Vul hier de Quickscan Participatieexterne-link-icoon’ in. 

Bij uw vergunningaanvraag is het meesturen van een participatieverslag een vereiste. Hierin schrijft u op of u  buurtbewoners hebt betrokken en hoe u dit hebt gedaan. Ook vertelt u hierin wat u met de meningen van buurtbewoners hebt gedaan.

Op de pagina Participatieexterne-link-icoon kunt u meer informatie vinden over participatie binnen de omgevingswet. Hier staan ook tips die u kunnen helpen. 

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de Participatieadviseur via het algemene telefoonnummer van de gemeente Emmen 14 0591 of u kunt een e-mail sturen naar Participatie-Omgevingswet@emmen.nl.    

Aanvragen

Vooraf bespreken aan de balie?

Wilt u uw plannen vooraf bespreken? Dan kunt u een afspraak maken met een klantmanager Vergunningen bij de balie van het gemeentehuis. De klantmanager bespreekt met u de mogelijkheden en de eventuele vervolgstappen. Omschrijf bij de toelichting van de afspraak, kort maar zo goed mogelijk, uw vraag over uw plan, inclusief de locatie waar uw vraag over gaat. Wij bereiden het gesprek dan alvast voor. Soms bellen wij u vooraf om wat extra aanvullende informatie te krijgen. Het gesprek aan de balie is kosteloos en vrijblijvend.  

Voorwaarden

Welke technische eisen voor uw bouwwerk gelden, hangt af van het soort bouwwerk. Voor een appartementencomplex gelden bijvoorbeeld andere eisen dan voor een sporthal.

De gemeente controleert uw bouwwerk bijvoorbeeld op:

  • veiligheid (het bouwwerk is bijvoorbeeld stevig genoeg en brandveilig)
  • gezondheid (er is bijvoorbeeld genoeg verse lucht of niet te veel geluid)
  • duurzaamheid (het bouwwerk is bijvoorbeeld energiezuinig genoeg)
  • toegankelijkheid (het bouwwerk is bijvoorbeeld toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking)

Hoe lang gaat het duren?

Moet u een melding doen? Dat moet minimaal 4 weken voordat u begint met bouwen.

Moet u een vergunning aanvragen? Doe dat ruim op tijd. De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag voor een vergunning. Lukt dat niet? Dan mag de gemeente deze periode 1 keer verlengen.

Kosten

Een melding doen is gratis.
Voor de vergunning betaalt u een paar procent van de bouwsom. De gemeente stelt ieder jaar opnieuw vast hoeveel procent.

Bezwaar

Heeft u een vergunning aangevraagd en heeft de gemeente de vergunning geweigerd? Dan kunt u bezwaar maken. Daarmee laat u de gemeente weten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Doe dat binnen 6 weken. De gemeente kijkt dan nog een keer naar uw aanvraag en neemt opnieuw een beslissing.

Bent u het daarna nog steeds niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u aan de rechtbank vragen of de gemeente een goede beslissing heeft genomen. Dat heet ‘in beroep gaan’.

Meer informatie

Chat met een medewerker