Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Omgevingsvergunning

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de vergunning aan via Omgevingsloket online.

Let op

Gaat u een gevel of dak verbouwen? Sinds 1 februari 2022 gelden er extra regels als u daarbij een verwarming, airconditioner of klimaatsysteem aanpast of aanlegt. U moet dan technieken voor duurzame energie gebruiken. Lees meer over de eisen voor duurzame energie op RVO.nl.

Beschrijving

Als u wilt bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Vroeger was dit de bouwvergunning. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie.

Er zijn 3 mogelijkheden:

 • Vergunningsvrij bouwen of verbouwen. U kunt kleine bouwactiviteiten vaak zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Er zijn wel regels waar u zich aan moet houden. Kleine bouwactiviteiten zijn bijvoorbeeld:
  • een afscheiding tussen balkons
  • zonweringen of rolluiken
  • dakkapellen
  • bijgebouwen aan de achterkant van een woning
 • Omgevingsvergunning voor het bouwen, gewone procedure. Meestal volgt de omgevingsvergunning de gewone procedure. Ook bij een beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • Omgevingsvergunning voor het bouwen, uitgebreide procedure. Deze procedure is nodig in deze gevallen:
  • bij een grote afwijking van het bestemmingsplan
  • als het bouwwerk moet voldoen aan milieueisen
  • bij een monument
  • het gebouw wordt een dagverblijf voor kinderen of gehandicapten, of nachtverblijf (in de zorg, of hotel en recreatie); dit heeft te maken met de brandveiligheid

Om uw plannen te bespreken kunt u ook een afspraak maken met een klantmanager Vergunningen bij de balie van het gemeentehuis. De klantmanager bespreekt met u de mogelijkheden en de eventuele vervolgprocedure en vervolgstappen. Omschrijf bij de toelichting van de afspraak, kort maar zo goed mogelijk uw vraag over uw plan, inclusief de locatie waar uw vraag over gaat. Wij bereiden het gesprek dan alvast voor. Soms bellen wij u vooraf om wat extra aanvullende informatie te krijgen.

Aanvragen

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning 

Een omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag.

Gaat u nieuwbouwwoningen bouwen? Of kantoren van 100m² of groter? Doe dan een milieuprestatieberekening en een energieprestatieberekening bij uw aanvraag. 

Voorwaarden

U moet zich houden aan de regels uit het bouwbesluit en het burenrecht:

 • Bouwbesluit: er zijn minimumeisen waaraan uw bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort. Lees meer over de wetten en regels voor gebouwen op RVO.nl.
 • Burenrecht: het is verstandig om met uw buren te gaan praten voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u naar de rechter gaan.

Hoe lang gaat het duren?

Voor eenvoudige aanvragen is er de reguliere procedure. Deze termijn is maximaal 8 weken. Binnen die 8 weken mag de termijn 1 x met 6 weken verlengd worden. Voor ingewikkelde aanvragen waar een lange voorbereidingstijd voor nodig is, geldt de uitgebreide procedure. Deze termijn is 26 weken. Binnen de eerste 8 weken mag besloten worden om de termijn eenmalig met 6 weken te verlengen.

Hoe kan het sneller?

U kunt invloed hebben op de proceduretijd. 

 • Zorg dat uw aanvraag volledig is en dat alle gevraagde document aangeleverd zijn. Dit kan al snel 2 weken schelen.
 • Doe eerst een conceptaanvraag. Is deze goed gekeurd, dan kan de termijn ingekort worden voor de procedure van de omgevingsvergunningaanvraag.  

Besluit publiceren 

Nadat de gemeente een besluit heeft genomen op uw aanvraag, publiceert de gemeente dit besluit op de gemeentelijke site (Bekendmakingen). Iedereen die hier misschien belang bij heeft, bijvoorbeeld omwonenden in de omgeving, kan dan eventueel bezwaar maken op de plannen. 

Wanneer starten met vergunde activiteiten

 • Voor de reguliere procedure geldt dat u de dag nádat u de vergunning heeft ontvangen met de activiteit kan starten.
 • Bij activiteiten die onomkeerbare gevolgen hebben, zoals kappen van een boom of slopen, mag u pas starten met de activiteit na afloop van de bezwaartermijn (zes weken). Wanneer er bij activiteiten met onomkeerbare gevolgen een bezwaar is ingediend, mag u pas starten na de beslissing op bezwaar.
 • Is de uitgebreide procedure gevolgd? Dan mag u de activiteiten starten na afloop van de beroepstermijn, tenzij er een voorlopige voorziening is gevraagd. 

Let op: Starten met uw plan vóórdat een besluit onherroepelijk is, doet u op eigen risico. Wanneer er in bezwaar of beroep anders wordt besloten, moet de situatie worden hersteld naar de situatie van vóór de start van de activiteit.

Kosten

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning kunnen wij kosten in rekening brengen, namelijk leges. We hebben verschillende tarieven voor de verschillende activiteiten. Hoe hoog de kosten zijn, is vaak afhankelijk van de hoogte van de kosten van uw bouwplan. De tarieven voor de activiteit 'bouwen' zijn:

Kosten bouwplan: Te betalen leges:
tot € 2.033,- € 84,83
van € 2.033 tot € 25.001,- 2,96 % van de bouwkosten
van € 25.001 tot € 450.001, € 126,16 + 2,57% van de bouwkosten
van € 450.001 tot 1.000.001,- € 1.896,18 + 2,27% van de bouwkosten
van € 1.000.001 en meer € 7103,72 + 1,86% van de bouwkosten

 

Het kan zijn dat u naast deze vergunning ook een vergunning aanvraagt voor andere activiteiten die onder de omgevingsvergunning vallen, bijvoorbeeld toetsing aan de Welstandcriteria. In dat geval moet u ook voor die andere activiteiten leges betalen. Wij tellen alle legesbedragen bij elkaar op en brengen dit gezamenlijk bij u in rekening.

Kosten Welstandscriteria Toetsing

Als de omgevingsvergunning gaat om een bouwactiviteit, waarvoor toetsing aan welstandscriteria nodig is met advies van de Welstand- en monumentencommissie Emmen, worden bovenstaande bedragen verhoogd met onderstaande bedragen:

Kosten bouwplan:

Te betalen leges:

tot € 5.000,-

€ 68,62

van € 5.000 tot € 230.000

€ 68,62 + 2,75 ‰ van de bouwkosten

van € 230.000 tot € 460.000,-

€ 806,59 + 1,1‰ van de bouwkosten

van € 460.000 tot € 700.000,-

€ 1.122,42 + 0,55 ‰ van de bouwkosten

van € 700.000 tot 1.200.000,-

€ 1.287,17 + 0,275‰ van de bouwkosten

van € 1.200.000,- en meer

€ 1.919,35 + 0,137‰ van de bouwkosten

Meer informatie over de bouwtarieven kunt u vinden op bij de Verordeningen van de gemeente Emmen op de website van Overheid.nl.
Hier vindt u ook de Welstandsnota van de Gemeente Emmen

(tarieven 2022)

Contact

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier, neem dan op met het Klant Contact Centrum (KCC). Wij adviseren u graag. Dit kan op afspraak bij de balie van Vergunningen. Het gesprek aan de balie is kosteloos.
Let op! Bij de balie wordt geen uitspraak gedaan over de haalbaarheid van uw plan. 

Meer informatie

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Wilt u een afspraak maken? Of heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon 14 0591
E-mail Contactformulier
WhatsApp 0611198769
Adres Raadhuisplein 1, Emmen

Contact met de zwembaden

www.zwemmeninemmen.nl

Openingstijden gemeentehuis

Maandag 08.30 - 16.30 uur
Dinsdag 08.30 - 16.30 uur
Woensdag 08.30 - 16.30 uur
Donderdag 08.30 - 19.00 uur
Vrijdag 08.30 - 16.30 uur

Hoe beoordeelt u onze site?

Werk mee met ons tevredenheidsonderzoek. Vaker meedoen met onderzoeken? Meld u dan aan voor ons klantenpanel.

© 2022 Gemeente Emmen