Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Monument verbouwen of slopen

Als u een monument wilt verbouwen, herstellen of slopen, heeft u soms een omgevingsvergunning nodig.

Beschrijving

Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Gewoon onderhoud is alles waarbij het uiterlijk van het interieur of van de buitenkant van het pand niet verandert. Voorbeelden zijn:

  • bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur
  • kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen

Ook als u in het monument aanpassingen doet, kan dit vaak zonder vergunning. Denk aan het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond. Heeft uw monument onderdelen die geen monumentale waarde hebben, bijvoorbeeld een recente schuur? Dan zijn de bouwactiviteiten aan deze onderdelen ook vaak vergunningvrij.

Maar als u een beschermd monument bezit (of wilt kopen) en u wilt hier iets in, op, aan of bij dit monument  verbouwen, veranderen (tuinaanleg), herstellen, aanpassen, slopen, vernieuwen, verven, onderhouden, isoleren of verduurzamen, dan heeft deze activiteit al gauw invloed op het erfgoed of monument. In dat geval is het dan bouw- en/of welstandsplichtig.  

Wij informeren u liever goed vooraf, om problemen achteraf te voorkomen. 

Goede informatie over vergunningvrije mogelijkheden voor monumenten kunt u vinden op de website van Cultureel erfgoed. Ook kunt u natuurlijk contact opnemen met ons team Vergunningen.  

Aanvragen

Advies: neem vooraf contact met het Klant Contact Centrum. Wij adviseren u om ruimschoots van te voren contact op te nemen met de gemeente Emmen. Wij kunnen u informeren over:

  • diverse mogelijkheden met betrekking tot het monument;
  • het verloop van de procedure en de termijnen bij de vergunningaanvraag;
  • benodigde documenten voor de aanvraag;
  • subsidiemogelijkheden.

Leest u ook de informatie over vergunningsvrij verbouwen voor monumenten

Toch vergunning aanvragen? 

Heeft u toch een vergunning nodig voor uw monument? U kunt uw aanvraag indienen via het Omgevingsloket Online. Hierin zit ook een vergunningencheck ingebouwd, zodat u zeker weet dat een vergunning wel of niet nodig is. Als blijkt dat u een vergunning moet aanvragen, dan kunt u uw aanvraag met digitale bijlagen online indienen. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. 

Voorwaarden

U vraagt een omgevingsvergunning voor een monument aan als:

  • u eigenaar bent van een gemeentelijk monument
  • u het monument wilt restaureren, grondig verbouwen of (gedeeltelijk) slopen
  • u een bouwwerk binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht wilt slopen
  • in het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen

De gemeente kan bepalen hoe u moet slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Hoe lang duurt het?

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Kosten

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een monument (wijzigen, verplaatsen of slopen) betaalt u eenmalig leges. Ook als u de vergunning niet krijgt, moet u deze leges betalen. De leges betaalt u namelijk voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. 

Het tarief is € 445,42

Het kan zijn dat u naast deze vergunning ook vergunning aanvraagt voor andere activiteiten die onder de omgevingsvergunning vallen. In dat geval moet u ook voor die andere activiteiten leges betalen. Wij tellen alle legesbedragen bij elkaar op en brengen dit gezamenlijk bij u in rekening.

(tarief 2022)

Bezwaar

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie