Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Monument verbouwen of slopen

Als u een monument wilt verbouwen, herstellen of slopen, heeft u soms een omgevingsvergunning nodig.

Beschrijving

Een monument is een beschermd bouwwerk. Wilt u een monument verbouwen, herstellen, aanpassen of slopen? Dan heeft u meestal een vergunning nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument.

Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Gewoon onderhoud is alles waarbij het uiterlijk van de binnenkant of de buitenkant van het pand niet verandert. Bijvoorbeeld:

 • het bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur
 • kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen

Ook aanpassingen binnen in het monument kunnen vaak zonder vergunning. Bijvoorbeeld het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond. Heeft uw monument onderdelen die geen monumentale waarde hebben? Bijvoorbeeld een recent geplaatste schuur? Dan zijn de bouwactiviteiten aan deze onderdelen ook vaak vergunningsvrij.

Er zijn 2 procedures bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. De uitgebreide procedure geldt voor:

 • (gedeeltelijke) sloop van een rijksmonument
 • ingrijpende wijzigingen van een rijksmonument
 • reconstructie van een beschermd rijksmonument
 • wijziging bij herbestemming van een rijksmonument
 • uitvoering van een natuurtoets door de gemeente

Voor alle andere wijzigingen geldt de gewone procedure.

Aanvragen

Neem vooraf contact met het Klant Contact Centrum. Wij kunnen u informeren over:

 • diverse mogelijkheden met betrekking tot het monument;
 • het verloop van de procedure en de termijnen bij de vergunningaanvraag;
 • benodigde documenten voor de aanvraag;
 • subsidiemogelijkheden.

Leest u ook de informatie over vergunningsvrij verbouwen voor monumentenexterne-link-icoon

Vergunning aanvragen

Heeft u toch een vergunning nodig voor uw monument? U kunt uw aanvraag indienen via het Omgevingsloket Online. Door een vergunningscheck weet u zeker of een vergunning wel of niet nodig is. Als blijkt dat u een vergunning moet aanvragen, dan kunt u uw aanvraag met digitale bijlagen online indienen. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. 

Voorwaarden

U vraagt een omgevingsvergunning voor een monument aan als:

 • u eigenaar bent van een gemeentelijk monument
 • u het monument wilt restaureren, grondig verbouwen of (gedeeltelijk) slopen
 • u een bouwwerk binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht wilt slopen
 • in het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen

De gemeente kan bepalen hoe u moet slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Hoe lang gaat het duren?

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Kosten

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een monument (wijzigen, verplaatsen of slopen) betaalt u eenmalig leges. Ook als u de vergunning niet krijgt, moet u deze leges betalen. De leges betaalt u namelijk voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. 

Het tarief is € 467,95

Het kan zijn dat u naast deze vergunning ook vergunning aanvraagt voor andere activiteiten die onder de omgevingsvergunning vallen. In dat geval moet u ook voor die andere activiteiten leges betalen. Wij tellen alle legesbedragen bij elkaar op en brengen dit gezamenlijk bij u in rekening.

(tarief 2024)

Bezwaar

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaanexterne-link-icoon.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Meer informatie

Chat met een medewerker