Bestuur en organisatie

Gemeenteraad

Icoon personen

De gemeenteraad van Emmen heeft 39 leden. Hier leest u meer informatie over de raad en vergaderingen.

Vorming nieuw college

Icoon personen

Op woensdag 16 maart 2022 waren de gemeenteraadsverkiezingen. Op deze pagina kunt u meer lezen over de vorming van het nieuwe college van Burgemeester & Wethouders.

College van burgemeester en wethouders

Icoon personen

Het college is het dagelijks bestuur van een gemeente en bestaat uit de burgemeester en de wethouders.

Werken bij de gemeente

Icoon aktetas

De gemeente als werkgever, actuele vacatures, organisatieschema

Besluitenlijst

Icoon lijst

Het college besluit over een groot aantal voorstellen. Deze staan in besluitenlijsten. Hier vindt u de laatste zes besluitenlijsten.

Inkoop en aanbestedingen

Icoon documenten

De gemeente Emmen wil met haar inkopen een aantal doelstellingen behalen. Deze staan in het strategisch inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Geldzaken van de gemeente

Icoon euro

De gemeente Emmen heeft inkomsten en uitgaven, de zogenaamde baten en lasten. Ieder jaar maken we op vier momenten de balans op.

Overlegpartners

Icoon akkoord

Erkende Overleg Partners (EOP), Wmo-raad, Seniorenraad, Cliëntenraad, Jongerenadviesraad

Verordeningen en beleidsregels

Icoon documenten

De gemeenteraad stelt vaak verordeningen vast en het college van burgemeester en wethouders stelt beleidsregels of nadere regels vast.

Statistiek

Icoon grafiek

We hebben veel statistische gegevens van en over Emmen, zoals geboortecijfers, migratie en bevolkingsaantallen. U vindt deze gegevens op een speciale site.