Het raadhuisplein in Emmen

Besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders vergadert meestal elke dinsdag. Dan neemt het college besluiten over voorstellen. Bijna alle besluiten zijn openbaar. Sommige zijn niet openbaar omdat de privacy van mensen die erbij betrokken zijn dan belangrijker is. 

Hieronder vindt u de besluitenlijsten van de afgelopen zes weken. Wilt u oudere lijsten bekijken? Ga dan naar het archief van deze websiteexterne-link-icoon en selecteer de datum van de lijst die u wilt bekijken. Digitaal opvragen kan ook.

Chat met een medewerker