Het raadhuisplein in Emmen

Geldzaken van de gemeente

Net als in ieder huishouden heeft Gemeente Emmen inkomsten en uitgaven. Ieder jaar kijkt de gemeente op vier momenten hoe het gaat. Dat doen we bij het opstellen van de begroting, de Kadernota, de bestuursrapportages en de jaarstukken. De jaarrekening is een overzicht van inkomsten en uitgaven. Het College van Burgemeester en Wethouders legt dan uit wat er gedaan is, wat er is bereikt, hoeveel geld er uitgegeven is en hoe de gemeente er financieel voor staat. 

Kadernota (juni)

De gemeente Emmen stelt elk jaar de plannen voor de komende jaren op. Die plannen staan in de Kadernota. Dat gebeurt in de maand juni. De Kadernota staat in de bijlage hieronder.

Jaarstukken (mei)

De gemeente kijkt na het jaar of we alle plannen uit de begroting konden uitvoeren en  hoeveel dat heeft gekost. In de jaarstukken (jaarrekening) legt het College van Burgemeester en Wethouders uit hoe de plannen zijn uitgevoerd. Ook wordt vermeld hoe het met de geldzaken van de gemeente staat. Tijdens de raadsvergadering in juni bespreekt de gemeenteraad de jaarstukken. De jaarrekening en de bijlage vindt u op deze paginaexterne-link-icoon.

Bestuursrapportage (juni en november)

Na het vaststellen van de begroting, gebeuren er in een jaar dingen waardoor we meer of juist minder moeten uitgeven. Daarom maken we twee keer per jaar een verslag: de bestuursrapportage. Hierin beschrijven we of we de doelen van de begroting kunnen halen en of we nog steeds genoeg geld hebben. De rapportages staat in de bijlage hieronder.

Begroting (november)

De plannen uit de Kadernota worden in de begroting uitgelegd. We leggen dan uit hoe we onze doelen willen bereiken en hoeveel geld dit gaat kosten. De begroting van 2024 is vastgesteld. De begrotingexterne-link-icoon en de bijlagenexterne-link-icoon staan in het informatiesysteem van de gemeenteraad.

In november stelt de gemeenteraad de begroting voor het volgende jaar vast. De begroting 2025 wordt begin november in de gemeenteraad besproken. Lees ook de korte versie van de begroting 2024

Chat met een medewerker