Het raadhuisplein in Emmen

Geldzaken van de gemeente

Net als in ieder huishouden heeft Gemeente Emmen inkomsten en uitgaven. Ieder jaar kijkt de gemeente op vier momenten hoe het gaat. Dat doen we bij het opstellen van de begroting, de Kadernota, de bestuursrapportages en de jaarstukken. De jaarrekening is een overzicht van inkomsten en uitgaven. Het College van Burgemeester en Wethouders legt dan uit wat er gedaan is, wat er is bereikt, hoeveel geld er uitgegeven is en hoe de gemeente er financieel voor staat. 

Kadernota (juni)

De gemeente Emmen stelt elk jaar de plannen voor de komende jaren op. Die plannen staan in de Kadernota. Dat gebeurt in de maand juni. De Kadernota staat in het informatiesysteem van de gemeenteraad.

Begroting (november)

De plannen uit de Kadernota worden in de begroting uitgelegd. We leggen dan uit hoe we onze doelen willen bereiken en hoeveel geld dit gaat kosten. In november stelt de gemeenteraad de begroting voor het volgende jaar vast. De begroting staat in het informatiesysteem van de gemeenteraad.

Bestuursrapportage (juni en december)

Na het vaststellen van de begroting, gebeuren er in een jaar dingen waardoor we meer of juist minder moeten uitgeven. Daarom maken we twee keer per jaar een verslag: de bestuursrapportage. Hierin beschrijven we of we de doelen van de begroting kunnen halen en of we nog steeds genoeg geld hebben. De rapportages staan in het informatiesysteem van de gemeenteraad.

Jaarstukken (mei)

De gemeente kijkt na het jaar of we alle plannen uit de begroting konden uitvoeren en  hoeveel dat heeft gekost. In de jaarstukken (jaarrekening) legt het College van Burgemeester en Wethouders uit hoe de plannen zijn uitgevoerd. Ook wordt vermeld hoe het met de geldzaken van de gemeente staat. Tijdens de raadsvergadering in juni bespreekt de gemeenteraad de jaarstukken. De jaarrekening staat in het informatiesysteem van de gemeenteraad.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Wilt u een afspraak maken? Of heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon 14 0591
E-mail Contactformulier
WhatsApp 0611198769
Adres Raadhuisplein 1, Emmen

Contact met de zwembaden

www.zwemmeninemmen.nl

Openingstijden gemeentehuis

Maandag 08.30 - 16.30 uur
Dinsdag 08.30 - 16.30 uur
Woensdag 08.30 - 16.30 uur
Donderdag 08.30 - 19.00 uur
Vrijdag 08.30 - 16.30 uur

Hoe beoordeelt u onze site?

Werk mee met ons tevredenheidsonderzoek. Vaker meedoen met onderzoeken? Meld u dan aan voor ons klantenpanel.

© 2022 Gemeente Emmen