Het raadhuisplein in Emmen

Overlegpartners

Gemeente Emmen heeft verschillende overlegpartners. Deze raden geven advies aan het college en de gemeenteraad.

Overlegpartners van de gemeente Emmen

Een belangrijke verbinding tussen de gemeente en de inwoners zijn de Erkende Overlegpartners (EOP's). Dit zijn bewoners, ondernemers en andere personen uit een dorp, wijk of buurt die namens de inwoners praten. De EOP's zijn de vaste gesprekspartner van de gemeente. Zij zijn ook belangrijke contactpersonen voor alle inwoners uit het gebied.  

Wilt u weten welke Erkende Overlegpartner bij u in de buurt actief is? Door de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) kunnen we de adressenlijst van de Erkende Overlegpartners staat niet meer op deze website delen. U kunt de contactgegevens aanvragen via het contactformulier.

Overleg met de gemeente

De burgemeester en de wethouders bezoeken Erkende Overlegpartners vaak. Dan praten ze over onderwerpen die spelen in een dorp, wijk of kern. Als het kan, gaan de burgemeester en de wethouders daarna met die onderwerpen aan de slag.

De bewoner als adviseur

Erkende Overlegpartners kunnen de gemeente advies geven over allerlei onderwerpen als plannen, doelen, beheer of verbeteringen. De samenwerking met de Erkende Overlegpartners is geregeld in een verordeningexterne-link-icoon

Eigen geld

Alle Erkende Overlegpartners hebben geld van de gemeente gekregen wat ze zelf kunnen besteden. Ze kunnen het gebruiken voor dingen die zij belangrijk vinden in hun dorp, wijk of kern.

Het Noaberhuus

De EOP’s van de dorpen Emmer-Compascuum, Emmer-Erfscheidenveen, Foxel-Scholtenskanaal, Nieuw-Weerdinge, Roswinkel en Weerdinge hebben de stichting Dorpenzorg opgezet. Zij zorgen voor Noaberhuuzenexterne-link-icoon bij u in de buurt. U kunt er terecht voor hulp of zorg.

De seniorenraad Emmen is ook een erkend overlegpartner van de gemeente. Deze raad adviseert college en raad over ouderenbeleid.

Contact met de seniorenraad? Stuur een e-mail naar: info@seniorenraademmen.nl

De Wmo-raad informeert en adviseert de gemeente. Dat doen zij over de regels,  plannen en uitvoering van de Wmo. 

Op de eigen website wmoraademmen.nlexterne-link-icoon leest u alle informatie.

De cliëntenraad adviseert over de regels, plannen en uitvoering van de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening. 

Contact met de cliëntenraad? Stuur een e-mail naar: info@clientenraad-emmen.nl

Deze raad kan het college van burgemeester en wethouders advies geven over alles wat jongeren in de gemeente Emmen aangaat.

Chat met een medewerker