Verkiezingen voor de provinciale staten, waterschappen en de dorpsraden Erica en Zwartemeer

Op 20 maart 2019 kunt u stemmen voor de provinciale staten, de waterschappen en de dorpsraden Erica en Zwartemeer. Dit zijn aparte verkiezingen die op dezelfde dag gehouden worden. U ontvangt daar uiterlijk 6 maart aparte stempassen voor. Stemmen doet u in een stembureau in de gemeente Emmen. De peildatum is 4 februari 2019. Waar u op die datum staat ingeschreven bepaalt voor welke provinciale staten, welk waterschap en voor eventueel welke dorpsraad u mag stemmen. De stempassen krijgt u op dit adres thuisgestuurd. In de verkiezingskrant vindt u in begrijpelijke taal waar u voor stemt.

Verkiezingen provinciale staten, waterschappen en dorpsraden