Het raadhuisplein in Emmen

Inkoop en aanbestedingen

Gemeente Emmen is een gemeente waar het goed wonen, werken en leven is, voor nu en de toekomst. Daarvoor zoekt de gemeente altijd naar de beste diensten en producten. De gemeente kan uit verschillende manieren kiezen om een opdracht in te kopen. Daarbij moet zij zich wel houden aan regels en het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Regels

De overheid moet haar geld zo goed mogelijk besteden. Dat geld is namelijk niet van de overheid, maar komt van de inwoners via belastingen. Om ervoor te zorgen dat we het zo goed mogelijk besteden, hebben wij regels opgeschreven in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Hierin staat hoe wij zaken doen met bedrijven. Een groot deel van deze regels komt van de Europese Unie. Voordat wij bijvoorbeeld een opdracht geven voor het bouwen van een gebouw, het leveren van dienstauto’s of het maken van een rotonde schrijven wij een aanbesteding uit. Dat is een soort wedstrijd tussen verschillende bedrijven waarbij het bedrijf met de beste offerte wint. Wij kijken daarbij niet alleen naar de prijs, maar ook naar de kwaliteit. Ieder bedrijf dat meedoet heeft dezelfde kans. Doordat bedrijven met elkaar concurreren, betalen wij een zo laag mogelijke prijs tegen een zo hoog mogelijke kwaliteit.

Lokaal en regionaal 

Wij vinden het belangrijk dat we vernieuwend en duurzaam inkopen. Naast de prijs hebben we ook aandacht voor de gevolgen van inkoop op milieu en sociale onderdelen. Ook willen we zoveel mogelijk het lokale- en regionale bedrijfsleven betrekken. Dit doen we bijvoorbeeld door bij meervoudige onderhandse aanbestedingen minimaal één en maximaal twee plaatselijke of regionale bedrijven uit te nodigen om in te schrijven. Daarnaast plaatsen wij bij een enkelvoudige aanbesteding de opdracht het liefst bij een plaatselijk of regionaal bedrijf. Hieraan zijn wel wat voorwaarden gesteld. Deze leest u in het gemeentelijke Inkoop- en  aanbestedingsbeleidexterne-link-icoon.

Meedoen aan een aanbesteding?

De gemeente plaatst al haar Europese- en nationale aanbestedingen op TenderNedexterne-link-icoon. Op de website van TenderNed kunt u zich ook gratis aanmelden voor een e-mailservice voor de kalender met aanbestedingen. 

Aanbestedingskalender Gemeente Emmen

Aanbesteding

 • Onderhoud begraafplaatsen
 • Riolering Dordsestraat
 • Rioolreconstructie Veenoord 2e fase
 • Rioolvervanging Tussen de Wijken
 • Woonrijp maken Oude Meerdijk
 • Diverse bestekken wegbeheer (straatwerk en asfalt)
 • Vaste plantenbestek
 • Exotenbestek
 • Kassa en toegangssysteem zwembaden
 • Kwaliteitsverbetering schoonmaakondersteuning
 • Cliëntervaringsonderzoeken WMO en Jeugd en Kwaliteitsonderzoeken begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen
 • Beheer van de werkplekomgeving
 • Maaibestek (extensief)
 • Elektrotechnisch en werktuigbouwkundig planmatig onderhoud
 • Begraafplaats Wolfsbergen herinrichten
 • Riolering Dordsestraat
 • Diverse bestekken wegbeheer (straatwerk en asfalt)
 • Revitalisatie Raadzaal/Bestuurslaag
 • Raamovereenkomst civiele kunstwerken
 • Speel- en sporttoestellen
 • Dienstverlening hybride vergadersystemen
 • Schoolomgeving Mantingerbrink 
 • ICT netwerken 
 • Stedenbouwkundig en Planologisch Juridisch werk
 • Versterken biodiversiteit
 • Sportpark Bargeres
 • Opschonen sloten en herstel duikers

Aanbesteding

 • Rioolreconstructie Orvelterbrink
 • Renovatie zwembad Neptunus
 • Conditie- en oppervlaktemetingen van vastgoed
 • Diverse bestekken wegbeheer (straatwerk en asfalt)
 • Abonnementbeheer vakliteratuur
 • Inhuur derden
 • Telefooncentrale/communicatieplatform
 • Groen/grijs-reconstructie div. locaties incl. Fokkingeslag
 • Nulmetingen & herinspecties (NEN2767) en MJOP
 • Arbodienstverlening
 • Onderhoud van daken
 • Begraafplaats Wolfsbergen herinrichten
 • Leveren, repareren en onderhouden van een vrachtauto met combizuiger
 • Diverse bestekken wegbeheer (straatwerk en asfalt)

Hulp nodig?

Voor vragen over onze werkwijze kunt u contact opnemen via inkoop@emmen.nl of via telefoonnummer 14 0591.

De kalender verandert vaak. De aanbestedingen in de kalender zijn onder voorbehoud. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

 • Reconstructie N862
 • Toezicht op aanleg van glasvezelnetwerk KPN (Tele-BS Kabels en Leidingen B.V.)
 • Herontwikkeling Biochron Rensenpark
 • Herontwikkeling verbinding Hospershuis/kelders Biochron
 • Reconstructie kruispunten
 • Rioolreconstructie Parallelweg, Oosterstraat, Ridderstraat, Jonkershof
 • Afvoerleiding Jules Verneweg 
 • Diverse bestekken wegbeheer (straatwerk en asfalt)
 • Woonrijp maken Delftlanden 3e fase
 • Expositieruimte Biochron
 • Upgrade sportaccommodaties IHP
 • Nieuwbouw Handelsweg
 • Vervanging parkeermeters
 • Tractoren
 • Beldienst vroegsignalering
 • Onderhoud liften en elektrische bedienbare deuren
 • Reserveringssoftware
Chat met een medewerker