Het raadhuisplein in Emmen

payment iconInkoop en aanbestedingen

Gemeente Emmen is een gemeente waar het goed wonen, werken en leven is, voor nu en de toekomst. Daarvoor zoekt de gemeente altijd naar de beste diensten en producten. De gemeente kan uit verschillende manieren kiezen om een opdracht in te kopen. Daarbij moet zij zich wel houden aan regels en het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Regels

De overheid moet haar geld zo goed mogelijk besteden. Dat geld is namelijk niet van de overheid, maar komt van de inwoners via belastingen. Om ervoor te zorgen dat we het zo goed mogelijk besteden, hebben wij regels opgeschreven in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Hierin staat hoe wij zaken doen met bedrijven. Een groot deel van deze regels komt van de Europese Unie. Voordat wij bijvoorbeeld een opdracht geven voor het bouwen van een gebouw, het leveren van dienstauto’s of het maken van een rotonde schrijven wij een aanbesteding uit. Dat is een soort wedstrijd tussen verschillende bedrijven waarbij het bedrijf met de beste offerte wint. Wij kijken daarbij niet alleen naar de prijs, maar ook naar de kwaliteit. Ieder bedrijf dat meedoet heeft dezelfde kans. Doordat bedrijven met elkaar concurreren, betalen wij een zo laag mogelijke prijs tegen een zo hoog mogelijke kwaliteit.

Lokaal en regionaal 

Wij vinden het belangrijk dat we vernieuwend en duurzaam inkopen. Naast de prijs hebben we ook aandacht voor de gevolgen van inkoop op milieu en sociale onderdelen. Ook willen we zoveel mogelijk het lokale- en regionale bedrijfsleven betrekken. Dit doen we bijvoorbeeld door bij meervoudige onderhandse aanbestedingen minimaal één en maximaal twee plaatselijke of regionale bedrijven uit te nodigen om in te schrijven. Daarnaast plaatsen wij bij een enkelvoudige aanbesteding de opdracht het liefst bij een plaatselijk of regionaal bedrijf. Hieraan zijn wel wat voorwaarden gesteld. Deze leest u in het gemeentelijke Inkoop- en  aanbestedingsbeleid.

Meedoen aan een aanbesteding?

De gemeente plaatst al haar Europese- en nationale aanbestedingen op TenderNed. Op de website van TenderNed kunt u zich ook gratis aanmelden voor een e-mailservice voor de kalender met aanbestedingen. 

Aanbestedingskalender Gemeente Emmen

1e kwartaal (januari tot en met maart 2023)

Aanbesteding

 • Extern callcenter
 • Abonnementenbeheer

 • Preventief-correctief onderhoud bouwkundig (Aanbestedende Dienst (tenderned.nl))

 • Meldingsgerichte bestratingswerkzaamheden

 • Rioolconstructie Veenoord

 • Opleidingen Veiligheid 2023-2028

 • Abonnementen (0800 nummer)

 • Subsidie-Adviesbureau

 • LED sportaccomodaties

 • Stoffering gedeelte gemeentehuis

 • Concessie overeenkomst 2-Signsborden

 • Groot volume multifunctionele printers

2e kwartaal (april tot en met juni 2023)

Aanbesteding

 • Diverse bestekken wegbeheer (straatwerk en asfalt)
 • Verbruiksmaterialen en middelen klein technisch onderhoud
 • ICT hardware en uitleverdiensten
 • Nieuwbouw Handelsweg
 • Schoonmaakmiddelen zwembaden
 • BOA kleding
 • Bedrijfskleding
 • Beschermd wonen WMO
 • Signing
 • Zitcomfort
 • LED sportaccomodaties
 • Groot volume multifunctionele printers
3e kwartaal (juli tot en met september 2023)

Aanbesteding

 • Diverse bestekken wegbeheer (straatwerk en asfalt)
 • schoonmaakondersteuning en begeleiding (WMO)
4e kwartaal (oktober tot en met december 2023)

Aanbesteding

 • Diverse bestekken wegbeheer (straatwerk en asfalt)
Nog te plannen

Aanbesteding

 • Verkeersborden/ terras/ transport/ opslag t.b.v. weekmarkten Emmen/ Klazienaveen, stroomaanleg en plaatsen dranghekken
 • Toezicht op aanleg van glasvezelnetwerk KPN (Tele-BS Kabels en Leidingen B.V.)
 • ICT consultancy
 • Inrichting aanloopstraten (werkzaamheden van beperkt omvang)
 • Herontwikkeling Biochron Rensenpark
 • Herontwikkeling verbinding Hospershuis/ kelders Biochron
 • ENSIA audits (ihkv informatiebeveiliging)
 • Aanschaf kernapplicaties sociaal domein

Hulp nodig?

Voor vragen over onze werkwijze kunt u contact opnemen via inkoop@emmen.nl of via telefoonnummer 14 0591.

De kalender verandert vaak. De aanbestedingen in de kalender zijn onder voorbehoud. U kunt er geen rechten aan ontlenen.