Het raadhuisplein in Emmen

excerpt iconStemmen voor verkiezingen

Op woensdag 15 maart kunt u tussen 07.30 en 21.00 uur uw stem uitbrengen voor de Provinciale Staten, Waterschappen en Dorpsraad Erica en Zwartemeer. U kunt stemmen bij een stembureau in uw gemeente. Dat is de gemeente waar u op 31 januari 2023 staat ingeschreven. Of u mag stemmen hangt af van een aantal voorwaarden.

Mag ik stemmen?

U mag stemmen bij een stembureau in de gemeente Emmen als u:

  • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen
  • op 31 januari 2022 staat ingeschreven bij de gemeente Emmen
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht

Meer informatie over de verkiezingen vindt u op Kiesraad.nl.

Stemlocaties

Met uw stempas beslist u zelf bij welk stemlokaal binnen de gemeente Emmen u stemt. Op de achterkant van de kandidatenlijst staan alle stemlocaties of bekijk via deze link de stemlocaties.

Hoe stem ik?

U gaat naar een stemlokaal. In het stemhokje kunt u rustig uw stem uitbrengen. Heeft u een lichamelijke beperking? Dan mag iemand u helpen in het stemhokje. Stemmen gaat met een papieren stembiljet en een rood potlood. Maak het vakje rood voor de naam van de persoon waar u op wilt stemmen. Heeft u het verkeerde vakje ingevuld? Vraag dan om een nieuw stembiljet. Bent u klaar, vouw het stembiljet dicht en lever het in.