Bouwtoezicht op illegale bouwwerken

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan moet iemand controleren of u zich bij de bouw aan de regels houdt. Daarom meldt u op tijd wanneer u met de bouw begint en stopt.

Let op

Heeft u een vergunning aangevraagd of een melding gedaan in 2023? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Beschrijving

Als u een omgevingsvergunning heeft ontvangen voor bouwen of verbouwen, kunt u met de werkzaamheden starten. U laat het de gemeente weten wanneer u begint en klaar bent. U moet zich namelijk aan regels en afspraken houden. Deze staan in de vergunning. De inspecteur bouw- en woningtoezicht controleert of u zich aan de regels en afspraken houdt.

De inspecteur controleert ook:

  • of u bouwt zoals omschreven staat in uw vergunning
  • of u het gebouw en/of terrein gebruikt zoals in uw vergunning staat
  • de bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid)
  • de aan- en afvoer van materieel, bouwmateriaal en afval

Houdt u zich niet aan de afspraken en regels? Dan kan de inspecteur het werk stilleggen of het gebruik van het gebouw of terrein stoppen.

Aanvragen

Zo meldt u dat u begint met bouwen of verbouwen, of dat u klaar bent:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • Wilt u melden dat u start met bouwen of verbouwen? Doe dit minimaal 2 werkdagen voordat u begint met de werkzaamheden.
  • Wilt u melden dat u klaar bent met bouwen of verbouwen? Doe dit uiterlijk 1 werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden en voordat u het gebouw in gebruik neemt.
  • Geef de datum van de werkzaamheden door.

Kosten

De kwaliteitsborger betaalt u zelf. De inspecteur van de gemeente hoeft u niet te betalen.

Meer informatie

Chat met een medewerker