Bouwtoezicht op illegale bouwwerken

Heeft u een omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen? Dan controleert een inspecteur namens de gemeente of u zich aan de regels houdt. Daarom meldt u op tijd wanneer u met de werkzaamheden begint en stopt.

Beschrijving

Omwonenden kunnen overlast hebben van een illegaal bouwwerk en een verzoek om handhaving aanvragen bij de gemeente. De gemeente komt dan controleren of de bouw volgens de regels verloopt of niet.

Ook kan de gemeente langskomen als het bouwwerk aan de beurt is in het gemeentelijk handhavingsprogramma. Hierin is bepaald in welke volgorde de gemeente illegale bouwwerken aanpakt. Het kan daarom gebeuren dat een illegaal bouwwerk is gesignaleerd, maar dat nog niet direct handhavend opgetreden is. Als de gemeente handhavend optreedt, wordt eerst onderzocht of het bouwwerk kan worden gelegaliseerd. Na dit onderzoek krijgt de overtreder een brief waarin staat welke actie van hem verwacht wordt. De inspecteur of toezichthouder woningtoezicht controleert op de kwaliteit van bouwwerkzaamheden. Dit toezicht heeft als doel ervoor te zorgen dat men veilig kan wonen. Hij controleert op de veiligheid van bouwmethoden, aan- en afvoer van materieel, bouwmaterialen en afval. Ook wordt gecontroleerd of er wordt gebouwd zoals staat beschreven in de vergunning.

Als men niet volgens de regels bouwt (of sloopt), kan de toezichthouder het werk stilleggen. Dit gebeurt eerst mondeling en wordt daarna schriftelijk bevestigd. Als het werk is stilgelegd, mag geen enkele handeling meer worden verricht aan het bouwwerk. De bouwstop wordt opgeheven als duidelijk is dat volgens de regels verder wordt gebouwd. Het recht op handhaving voor illegale bouw verjaart niet. Dit houdt in dat een illegaal bouwwerk niet legaal wordt door het verstrijken van tijd.

Aanvragen

Zo meldt u dat u begint met bouwen of verbouwen, of dat u klaar bent:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • Wilt u melden dat u start met bouwen of verbouwen? Doe dit minimaal 2 werkdagen voordat u begint met de werkzaamheden.
  • Wilt u melden dat u klaar bent met bouwen of verbouwen? Doe dit uiterlijk 1 werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden en voordat u het gebouw in gebruik neemt.
  • Geef de datum van de werkzaamheden door.

Voorwaarden

U moet zich houden aan de regels en afspraken die in uw omgevingsvergunning staan.

Wet en regelgeving