Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

adult iconAlcohol schenken en verkopen

Als u alcoholische dranken wilt schenken of verkopen, dan heeft u een alcoholvergunning nodig. Hiervoor moet u meerdere formulieren aanleveren.

Beschrijving

U heeft als ondernemer een alcoholvergunning nodig voor het schenken en verkopen van alcoholische dranken. Er zijn 3 soorten alcoholvergunningen:

 • voor horecabedrijven, zoals restaurants, cafés en verhuurders van bijvoorbeeld bierfietsen en partyboten
 • voor slijterijen
 • voor paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines

In de volgende gevallen moet u misschien u ook nog andere vergunningen aanvragen of meldingen doen:

De gemeente doet altijd een eigen Bibob-onderzoek doen als u een alcoholvergunning aanvraagt.

Aanvragen

De aanvraagformulieren voor een alcoholvergunning kunt u downloaden bij het kopje formulieren.

Formulieren voor (commerciële) horecabedrijven en slijterijen:

 • een aanvraagformulier Model A;
 • verklaringsformulier leidinggevenden en meldingsformulier leidinggevenden;
 • arbeidsovereenkomsten van leidinggevenden;
 • ingevuld formulier Wet Bibob met de gevraagde documenten uit de bijlagen;
 • een plattegrond met daarop aangegeven de lokaliteiten (ruimte waar alcoholhoudende dranken worden verstrekt. Het terras telt ook mee. (schaal 1:100);
 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie maanden);
 • een kopie van de verklaring Sociale Hygiëne van de leidinggevende(n) of bewijsstukken die gelijk worden gesteld aan de verklaring (verklaring vakbekwaamheid ex artikel 41 DHW);
 • een kopie van het legitimatiebewijs van alle leidinggevenden en bestuursleden.

Formulieren voor het wijzigingen van leidinggevenden:

Komt er een nieuwe leidinggevende? Of vertrekt een leidinggevende? Meld dit bij de gemeente. De nieuwe leidinggevende kan meteen aan het werk. De gemeente controleert zijn of haar achtergrond.

 • meldingsformulier en verklaring leidinggevenden;
 • arbeidsovereenkomst;
 • een kopie van de verklaring Sociale Hygiëne van de leidinggevende of bewijsstukken die gelijk worden gesteld aan de verklaring (verklaring vakbekwaamheid ex artikel 41 DHW). 

Voorwaarden

U moet een alcoholvergunning aanvragen als:

 • u een bedrijf waar u alcohol wilt schenken of verkopen start, verhuist of overneemt
 • het bedrijf (bouwtechnisch) verandert
 • de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld: uw eenmanszaak wordt een bv)

In de alcoholvergunning staan regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven of uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Ook kan de gemeente uw vergunning helemaal intrekken.

De regels zijn onder andere:

 • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
 • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
 • Leidinggevenden moeten een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne hebben.
 • Leidinggevenden moeten geregistreerd staan in het Register Sociale Hygiëne.
 • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.

De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen als u een alcoholvergunning aanvraagt. 

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Als er bijzonderheden zijn wordt u daar over geïnformeerd. De termijn van 8 weken mag eenmaal verlengd worden.

Kosten

Alcoholvergunningen 2024   

Ook in geval van weigering van de aanvraag moet u deze leges betalen. De leges betreffen namelijk het in
behandeling nemen van uw aanvraag.

Voor een commerciële onderneming:

 • aanvraag of wijziging alcoholvergunning voor een commerciële onderneming (voorheen drank- en horecavergunning): € 487,60  
 • aanvraag exploitatievergunning voor een commerciële onderneming samen met een alcoholvergunning: € 937,45
 • aanvraag exploitatievergunning voor een commerciële onderneming: € 700,15
 • wijziging van persoonsgebonden gegevens € 232,80 
 • tijdelijke vergunning (ontheffing voor evenement, artikel 35): € 88,70

Voor een para-commerciële onderneming (zoals buurthuis of sportkantine):

 • aanvraag of wijziging alcoholvergunning voor een para-commerciële inrichting € 488,95
 • aanvraag alcoholvergunning samen met een exploitatievergunning voor een para-commerciële instelling: € 579,25
 • aanvraag exploitatievergunning voor een para-commerciële inrichting: € 359,85 

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Formulieren

Meer informatie

Chat met een medewerker