Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Vergunning kantine of buurthuis

Wilt u een buurthuis of kantine runnen? Vraag hiervoor een exploitatievergunning bij de gemeente aan.

Verkoopt u ook alcohol? Dan heeft u ook een alcoholvergunning nodig.

Beschrijving

Voor het runnen van een buurthuis of kantine heeft u vaak een exploitatievergunning van de gemeente nodig.

Zodra er iets verandert, moet u dit binnen 3 dagen doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld als u een buurthuis of kantine overneemt. Of als uw bedrijf verhuist. Ook als u stopt met uw werkzaamheden moet u dit doorgeven.

Wilt u alcohol verkopen in uw buurthuis of kantine? Dan moet u ook een alcoholvergunning aanvragen. De gemeente beslist op welke dagen en op welke tijdstippen u alcohol mag verkopen.

Aanvragen

Wilt u een exploitatievergunning voor een buurthuis of kantine? Neem eerst telefonisch contact met ons op. Wij vertellen u welke formulieren u moet invullen. 

Wilt u ook een alcoholvergunning? Dan moet u deze formulieren invullen:   

 • Aanvraagformulier Model B.
 • Verklaring leidinggevenden en meldingsformulier leidinggevenden.
 • Plattegrond met daarop de plekken waar alcoholhoudende dranken worden verstrekt, zoals een terras. Schaal moet zijn 1:100. 
 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie maanden).
 • Kopie Verklaring Sociale Hygiëne van de leidinggevende. Of de verklaring vakbekwaamheid ex artikel 41 DHW. 
 • Kopie van het legitimatiebewijs van alle leidinggevenden en bestuursleden.
 • Bestuursreglement van uw kantine of buurthuis. 

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag voor een exploitatievergunning. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

De gemeente beslist binnen 6 maanden na ontvangst op uw aanvraag voor de drank- en horecavergunning voor een buurthuis of kantine.

Kosten

Voor de aanvraag van een alcoholvergunning betaalt u eenmalig een bedrag. Ook als u de vergunning niet krijgt, moet u dit leges betalen. Deze kosten betaalt u namelijk voor het in behandeling nemen van uw aanvraag.

De actuele tarieven zijn:

 • aanvraag exploitatievergunning voor een para-commerciële inrichting: € 359,85

 • aanvraag of wijziging alcoholvergunning voor een para-commerciële inrichting € 488,85 
 • aanvraag exploitatievergunning voor een para-commerciële inrichting met een aanvraag voor een alcoholvergunning: € 579,25
 • aanvraag van een ontheffing van artikel 35 van de alcoholwet € 88,70
 • wijziging van persoonsgebonden gegevens € 232,80    

(tarieven 2024) 

Formulieren

Chat met een medewerker