Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Horecabedrijf starten

Wilt u een bedrijf in de horeca beginnen? Meld dit bij de gemeente.

Beschrijving

Als u een horecabedrijf wilt starten, heeft u hiervoor een vergunning nodig, een expolitatievergunning. Menso Ondernemen kan u helpen bij de start van dit type bedrijfsvoering. Ook voor het runnen van een  kantine bij een sportvereniging of buurthuis heeft u zo'n vergunning nodig. Dit wordt een para commerciële inrichting genoemd. Soms is geen vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor een afhaalrestaurant of voor een bedrijfskantine.

Een vergunning moet op naam staan van de exploitant. Als deze naam verandert of de zaak gaat over naar een andere ondernemer, dan moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd. Ook bij een belangrijke verbouwing of verandering van de indeling van het bedrijf moet u een nieuwe vergunning aanvragen.

Alcohol

Gaat u drankjes met alcohol verkopen, dan heeft u ook een Drank- en Horecavergunning nodig. De afhandeling van uw vergunning wordt in dat geval gekoppeld aan de afhandeling van een Drank- en Horecavergunning.

 

Aanvragen

U heeft nodig voor de aanvraag: 

  • Een volledig ingevuld Aanvraagformulier Exploitatievergunning; 
  • Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel;
  • Een plattegrond van de onderneming, met aanduiding van de indeling van de ruimten waar (alcoholische) dranken en etenswaren worden verkocht (dit zijn lokaliteiten),
  • Een plattegrond van een eventueel terras, (schaal 1:100). 

 De formulieren vindt u hieronder. U kunt de formulieren ook invullen en scannen en per email versturen naar: gemeente@emmen.nl 

Hoe lang duurt het?

De aanvraag voor een exploitatievergunning wordt binnen 12 weken afgehandeld. Tenzij er zich bijzondere omstandigheden voordoen. Daarover wordt u dan geïnformeerd. 

Kosten

Aanvraag exploitatievergunning voor een commerciële onderneming: € 666,44

Aanvraag exploitatievergunning voor een commerciële onderneming samen met een aanvraag voor een Drank & Horecavergunning: € 892,32

Aanvraag exploitatievergunning voor een para-commerciële inrichting: € 342,54

Aanvraag exploitatievergunning voor een para-commerciële inrichting samen met een aanvraag voor een Drank & Horecavergunning: € 551,37

(tarieven 2022) 

Formulieren