Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

permits iconTerrasvergunning

Wilt u als horecaondernemer een terras aanleggen? Dan overlegt u vooraf met de gemeente.

Beschrijving

In de gemeente Emmen hebben horecaondernemers geen terrasvergunning nodig.
Wel moet er overleg met de gemeente zijn geweest. Meestal wordt de toestemming voor een terras samen geregeld met een Drank- en Horecavergunning (alcoholvergunning), ook als er geen alcohol geschonken wordt. 

De terrassen kunnen in overleg met de gemeente worden bepaald. Hierbij moet u rekening houden dat het terras niet in de looproutes van het publiek mag staan. Ook mag het de hulpdiensten niet in de weg zitten.

Terrassenbeleid

Tijdens de coronapandemie in het voorjaar van 2021 verruimde de gemeente Emmen tijdelijk haar terrassen. De gemeente kwam hiermee tegemoet aan de wensen van de horecaondernemers en inwoners. Nu de coronamaatregelen achter de rug zijn, is er bij zowel de eigenaren als bij de gemeente behoefte aan meer duidelijkheid over het vervolg. Vanuit deze wens en omdat er vanuit het verleden geen afspraken waren, heeft het college van burgemeester en wethouders deze week nieuw terrassenbeleid vastgesteld

Het nieuwe terrassenbeleid is tot stand gekomen in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland en de horecaondernemers. 

Meer informatie

Chat met een medewerker