Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Vrijstelling kosten medisch afval

Heeft u een (chronische) ziekte of een handicap? Gooit u hierdoor voor langere tijd veel medisch afval weg bij het restafval? Dan heeft u misschien recht op vrijstelling voor de afvalstoffenheffing.

Beschrijving

U kunt vrijstelling aanvragen voor de afvalstoffenheffing wanneer u meer huishoudelijk afval heeft door een chronische en/of medische ziekte. Voorbeelden van medisch afval zijn: stoma-, incontinentie- en dialysemateriaal. Uw container wordt dan een aantal keer gratis geleegd of u krijgt een aantal gratis stortingen in de ondergrondse container. 

Vrijstelling

Wanneer u gebruik maakt van een restafvalcontainer wordt u container maximaal 12 keer gratis geleegd in het belastingjaar. Wanneer u gebruik maakt van een ondergrondse container voor restafval krijgt u een vrijstelling voor maximaal 44 stortingen in het belastingjaar. Dit geldt voor zowel een eenpersoonshuishouden als voor een meerpersoonshuishouden. Op deze manier voorkomen we dat u door het invoeren van het Diftar-systeem meer afvalstoffenheffing moet betalen. 

Aanvragen

Vrijstelling aanvragen

U kunt de vrijstelling online aanvragen via het aanvraagformulier 'Vrijstelling kosten medisch afval'. Dit formulier vindt u in het Belastingloket. 

Het aanvraagformulier kunt u ook ophalen bij de informatiebalie van het gemeentehuis. U vult het formulier in en stuurt hem vervolgens terug per e-mail, per post of u geeft hem af bij de informatiebalie van het gemeentehuis. U kunt het formulier ook telefonisch aanvragen (via 14 0591) of per e-mail. Stuur dan een e-mail naar gemeente@emmen.nl.

Meer informatie

Chat met een medewerker