Subsidie gemeentelijke monumenten

We vinden het belangrijk dat onze monumenten in stand worden gehouden. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan komen we u graag tegemoet met de onderhoudskosten.

Let op

Het subsidieplafond voor 2024 is bereikt. De regeling gaat op 1 januari 2025 opnieuw open voor monumenten die in 2024 geen bedrag hebben ontvangen. 

Beschrijving

In de gemeente Emmen hebben we rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. We vinden het belangrijk dat deze monumenten in stand worden gehouden. Het onderhoud van monumenten is vaak duurder dan het onderhoud aan een ‘gewoon’ pand. Voor de gemeentelijke monumenten zijn vaak geen subsidies te krijgen. Deze subsidieregeling is bedoeld om eigenaren van gemeentelijke monumenten tegemoet te komen met onderhoudskosten, kleine restauraties en renovaties.  

Aanvragen

De subsidie kan maximaal één keer per vijf jaar worden aangevraagd per gemeentelijk monument. U kunt 40% van de kosten waarvoor u subsidie aanvraagt ontvangen met een maximum van € 4000,- per gemeentelijk monument. U kunt subsidie krijgen voor onderhoudskosten, renovatie, restauratie en bouwhistorisch onderzoek.

Voor het aanvragen van de subsidie vult u het aanvraagformulier in. Daarnaast ontvangen wij:

 • een omschrijving van de geplande werkzaamheden;  
 • gespecifieerde bonnen, facturen en/of offertes van de te subsidiëren werkzaamheden;
 • tekeningen en/of foto’s van de bestaande situatie;
 • een verleende omgevingsvergunning als er voor de te subsidiëren werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig is;
 • indien van toepassing: een omschrijving van andere subsidies die ook voor het object zijn aangevraagd.   

Voorwaarden

 • U kunt alleen subsidie aanvragen voor gemeentelijke monumenten. 
 • U moet eigenaar zijn van het gemeentelijke monument.
 • Het gemeentelijke monument moet gelegen zijn in de gemeente Emmen.
 • De subsidie kan zowel voorafgaand, als binnen 6 maanden na de werkzaamheden worden aangevraagd.
 • De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door bevoegde en erkende bedrijven.
 • De werkzaamheden moeten uiterlijk 18 maanden na de dagtekening van de subsidiebeschikking zijn uitgevoerd. 
 • zie ook de voorwaarden van de officiele subsidieverordeningexterne-link-icoon

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Beleid en Leefomgeving van de gemeente Emmen, tel 14 0591. 

Meer informatie

Chat met een medewerker