Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

birth iconKind erkennen en naam kiezen

Als u niet automatisch de wettelijk ouder van een kind bent, kunt u een kind erkennen. U kunt dan ook kiezen welke achternaam het kind krijgt. U gaat hiervoor persoonlijk langs bij de gemeente.

Let op

Vanaf 2023 krijgt u bij erkenning van een kind ook automatisch ouderlijk gezag, samen met de moeder. Heeft u vóór 1 januari 2023 een (ongeboren) kind erkend, dan moet u nog iets extra doen om ook het ouderlijk gezag te krijgen. Kijk daarvoor op Rechtspraak.nl.

Beschrijving

U wordt automatisch de wettelijke ouder als u een geregistreerd partnerschap heeft of getrouwd bent met de moeder van het kind. Anders kunt u het kind erkennen bij de gemeente. U wordt dan alsnog de wettelijke ouder. Ook elk volgend kind moet u apart erkennen. Dat gaat niet automatisch. U kunt een kind voor de geboorte, bij de geboorteaangifte of na de geboorteaangifte erkennen.

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt het kind bij de geboorteaangifte automatisch de naam van de biologische moeder. Als u als vader of duomoeder het kind erkent, kunt u kiezen welke achternaam het kind krijgt. De achternaam die u voor het eerste kind kiest, wordt ook de achternaam van volgende kinderen uit dezelfde relatie. Lees hier meer over de achternaam van uw kind kiezen

Aanvragen

Voor het erkennen van een kind en het kiezen van een achternaam gaat u persoonlijk naar de gemeente. Erkent u het kind bij de geboorteaangifte? Dan gaat u naar de gemeente waar het kind geboren is. Erkent u het kind voor de geboorte of na de geboorteaangifte? Dan kunt u naar iedere gemeente in Nederland.

Let op: 
Wilt u een achternaam kiezen, dan komt u samen met uw partner naar de balie. Wilt u geen achternaam kiezen, dan is schriftelijke toestemming van de moeder voldoende.

U neemt mee naar de gemeente:

 • een geldig identiteitsbewijs van uzelf;
 • een geldig identiteitsbewijs van de moeder;
 • schriftelijke toestemming van de moeder voor de erkenning, als zij niet aanwezig is en als het kind jonger dan 16 jaar is. Ook neemt u een kopie van haar geldige identiteitsbewijs mee; 
 • schriftelijke toestemming van het kind voor de erkenning, als het kind ouder dan 12 jaar is. 

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het erkennen van een kind zijn:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U bent geen familie van de moeder.
 • Er zijn niet al 2 ouders.
 • Is het kind jonger dan 16 jaar? U heeft schriftelijke toestemming van de moeder.
 • Is het kind ouder dan 12 jaar? U heeft schriftelijke toestemming van het kind.

De belangrijkste voorwaarden voor het kiezen van een naam bij erkenning zijn:

 • Beide ouders zijn aanwezig bij de naamkeuze.
 • U kunt alleen voor het eerste kind uit de relatie de achternaam kiezen. Tot 1 januari 2024 is dat de naam van 1 van de ouders. Vanaf 1 januari 2024 kunt u ook kiezen voor een dubbele achternaam: van elke ouder 1. Is uw oudste kind op of na 1 januari 2016 geboren? Dan kunt u nog tot 1 januari 2025 de achternaam veranderen in een dubbele achternaam.

Is het kind in een andere gemeente geboren en wilt u het kind erkennen? Dan moet u een afschrift van de geboorteakte meenemen om de erkenning aan te vragen. 

 

 

Kosten

Erkenning en naamkeuze kost niets. Voor een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand betaalt u € 15,70. Dit bedrag betaalt u bij de aanvraag.

(tarief 2023)

Formulieren

Meer informatie

Chat met een medewerker