Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

adult iconOuderlijk gezag en voogdij

Ouderlijk gezag, gezamenlijk gezag of voogdij hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over een kind. Ouderlijk gezag en gezamenlijk gezag vraagt u online aan bij de rechtbank. Ook het aanwijzen van een voogd kan online bij de rechtbank of via uw testament.

Let op

Vanaf 2023 krijgt u bij erkenning van een kind ook automatisch ouderlijk gezag samen met de moeder. Heeft u vóór 1 januari 2023 een (ongeboren) kind erkend, dan moet u nog iets extra doen om ook het ouderlijk gezag te krijgen. Kijk daarvoor op Rechtspraak.nl.

Beschrijving

Ouderlijk gezag
Ouderlijk gezag hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over uw kind. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt u een kind? Dan krijgen beide ouders automatisch het ouderlijk gezag.

Bent u niet getrouwd, heeft u geen geregistreerd partnerschap en krijgt u een kind? Door het kind te erkennen krijgt de vader of duomoeder automatisch samen met de moeder het ouderlijk gezag. De vader of duomoeder hoeft het ouderlijk gezag niet meer aan te vragen via de rechtbank.

Wilt u geen gezamenlijk gezag?
Dan moet u dit bij de erkenning aangeven. In dit geval krijgt alleen de moeder het ouderlijk gezag. Hiervoor moeten beide ouders persoonlijk aan de balie komen. 

Voogdij
Bij voogdij krijgt iemand het gezag over het kind als de ouders niet meer voor het kind kunnen zorgen. Bijvoorbeeld als beide ouders overlijden. Ouders kunnen iemand als voogd van hun minderjarige kind benoemen. Ook een rechter kan iemand als voogd aanwijzen. Een regelt dit door de voogd in uw testament op te nemen of u registreert de voogd in het gezagsregister. Hiervoor heeft u DigiD en het Burgerservicenummer van uw kind nodig. 

Voorwaarden

Formulieren

Meer informatie

Chat met een medewerker