Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Ouderlijk gezag en voogdij

Ouderlijk gezag of voogdij hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over een kind. Meestal krijgen ouders automatisch het gezag over hun kinderen. Soms moeten ze het ouderlijk gezagexterne-link-icoon bij de rechtbank regelen. Het aanwijzen van een voogdexterne-link-icoon kan online bij de rechtbank of via uw testament.

Let op

Vanaf 2023 krijgt u bij erkenning van een kind ook automatisch ouderlijk gezag samen met de moeder. Heeft u vóór 1 januari 2023 een (ongeboren) kind erkend, dan moet u het ouderlijk gezag apart aanvragen. Kijk daarvoor op Rechtspraak.nlexterne-link-icoon.

Beschrijving

Ouderlijk gezag
Ouderlijk gezag hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over uw kind. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt u een kind? Dan krijgen beide ouders automatisch het ouderlijk gezag.

Bent u niet getrouwd, heeft u geen geregistreerd partnerschap en krijgt u een kind? Door het kind te erkennenexterne-link-icoon krijgt de vader of duomoeder automatisch samen met de moeder het ouderlijk gezag. De vader of duomoeder hoeft het ouderlijk gezag niet meer aan te vragen via de rechtbank.

Wilt u geen gezamenlijk gezag?
Dan moet u dit bij de erkenning aangeven. In dit geval krijgt alleen de moeder het ouderlijk gezag. Hiervoor moeten beide ouders persoonlijk aan de balie komen. 

Voogdij
Bij voogdij krijgt iemand het gezag over het kind als de ouders niet meer voor het kind kunnen zorgen. Bijvoorbeeld als beide ouders overlijden. Ouders kunnen iemand als voogd van hun minderjarige kind benoemen. Ook een rechter kan iemand als voogd aanwijzen. Een regelt dit door de voogd in uw testament op te nemen of u registreert de voogd in het gezagsregisterexterne-link-icoon. Hiervoor heeft u DigiD en het Burgerservicenummer van uw kind nodig. 

Aanvragen

Zo vraagt u het ouderlijk gezag aan via een formulier bij de rechtbank:

  • Ga naar de website Rechtspraak.nlexterne-link-icoon.
  • Log in met uw DigiD.
  • Vul het aanvraagformulier in.
  • Wilt u het aanvraagformulier per post indienen? Stuur dan de volgende documenten naar de rechtbank:
    • het ingevulde aanvraagformulier
    • een afschrift van de geboorteakte van uw kind
    • een kopie van het identiteitsbewijs van beide aanvragers

Zo vraagt u ouderlijk gezag aan via de rechter:

Zo wijst u een voogd aan:

Voorwaarden

Formulieren

Meer informatie

Chat met een medewerker