Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Evenement organiseren

Een groot evenement trekt veel mensen en kan overlast geven. Voor het organiseren heeft u soms een evenementenvergunning nodig, maar soms is een melding ook voldoende. Met het online aanvraagformulier (met of zonder DigiD) ziet u of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen voor uw evenement.

U kunt dit aanvragen met DigiD (particulier) of eHerkenning (bedrijven/organisaties).

Beschrijving

Een groot evenement is bijvoorbeeld een braderie, carnavalsoptocht, kermis, concert of festival. Het evenement is open voor publiek. Een groot evenement geeft vaak overlast voor de omgeving. Voor een evenement moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente.

U organiseert een openbaar evenement als iedereen daar naar toe kan. 

Soms hoeft u voor uw evenement geen melding te doen en ook geen vergunning aan te vragen.
Dit geldt voor besloten feestjes, bijvoorbeeld een verjaardag of een huwelijk zonder tent. Indien er een tent van 25m2 of groter geplaatst gaat worden, dan moet u een tijdelijke gebruiksmelding voor de brandveiligheidexterne-link-icoon indienen. Daarmee laat u zien dat u gebruik maakt van een brandveilig tijdelijk bouwwerk zoals een grote tent of tribune.  

Aanvragen

Als u een vergunning nodig heeft, worden onderstaande gegevens gevraagd: 

 • een situatietekening die in het digitale aanvraagformulier zit;  
 • een plattegrond; hoe een ruimte of tent is ingedeeld met nooduitgangen en noodverlichting; 
 • constructiegegevens van de tent en een podium hoger dan 1 meter met verlichtingsinstallatie; 
 • een draaiboek;
 • een veiligheidsplan;
 • een verkeersplan;
 • kopie verzekering/ EHBO/ beveiliging;
 • uw SVH diploma met identiteitsbewijs; 
 • RAS nummers van kermisattracties en springkussens;
 • foto's of tekeningen inclusief de afmetingen van alle objecten die groter zijn dan 10m2. 

U vraagt de evenementenvergunning minimaal 12 weken voor het evenement aan. 

Een melding is voldoende als: 

 • er minder dan 200 personen komen; 
 • er geen objecten groter zijn dan 10m2;
 • het evenement tot maximaal 24:00 uur duurt; 
 • er geen versterkte muziek wordt afgespeeld; 
 • er geen muziek is voor 07:00 en na 23:00 uur;
 • het niet op een rijbaan, (brom)fietspad of een parkeerplaats is; 
 • er geen verkeersmaatregelen nodig zijn (niet op een rijbaan, brom-/fietspad of een parkeerplaats);
 • er geen alcohol geschonken wordt. 

Meld het evenement uiterlijk 10 werkdagen voor de datum van het evenement bij de gemeente. 
Bij de melding voegt u een situatietekening toe en een plattegrond met daarop alle objecten die geplaatst gaan worden met alle afmetingen daarvan.   

Voorwaarden

De voorwaarden vindt u in het online aanvraagformulier. 

Houd bij een evenementenvergunning de volgende documenten bij de hand:

 • een ingetekende situatietekening;
 • een verkeersplan en bijbehorende routes;
 • een draaiboek op hoofdlijnen met als bijlage een veiligheidsplan, calamiteitenplan en programma van de dag;
 • constructieve berekening en tekening van bijvoorbeeld een tent/tribune/podium etc.; 
 • EHBO-plan en offerte EHBO; 
 • offerte verzekering. 

Houd bij een melding de volgende documenten bij de hand:

 • een ingetekende situatietekening.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 8 weken. De termijn voor opvragen ontbrekende stukken komt hier nog bij.

Kosten

Het melden van een evenement is gratis.  

Een aanvraag evenementenvergunning is gratis.

Voor eventuele ontheffingen of andere toestemmingen gelden de volgende tarieven:

 • Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet € 88,70
 • Verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 RVV  € 21,65 

(tarieven 2024) 

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Formulieren

Meer informatie

Chat met een medewerker