Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Evenement organiseren

Een groot evenement trekt veel mensen en kan overlast geven. Voor het organiseren heeft u soms een evenementenvergunning nodig, maar soms is een melding ook voldoende. Met het online aanvraagformulier (met of zonder DigiD) ziet u of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen voor uw evenement.

Let op

Had u in de periode van 1 januari 2022 tot en met 8 maart 2022 een evenement gepland staan? En mocht het evenement niet doorgaan vanwege coronamaatregelen? U kunt misschien een subsidie aanvragen bij het Rijksinstituut voor Ondernemend Nederland (RvO). Dit kan tot 28 december 17:00 uur op RVO.nl.

Beschrijving

Een groot evenement is bijvoorbeeld een braderie, carnavalsoptocht, kermis, concert of festival. Het evenement is open voor publiek. Een groot evenement geeft vaak overlast voor de omgeving. Voor een groot evenement moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente.

U organiseert een groot evenement als:

 • uw evenement open is voor publiek
 • het evenement:
  • buiten of in een tent is, of
  • binnen is, op een locatie die niet voor evenementen bestemd is
 • er luide muziek op het evenement is
 • er verkeersmaatregelen nodig zijn
 • u zwak-alcoholische draneken verkoopt 

Soms hoeft u voor uw evenement geen melding te doen en ook geen vergunning aan te vragen. Dit blijkt dan uit de vergunningscheck via bovenstaand aanvraagformulier. U moet dan een tijdelijke gebruiksmelding doen bij de gemeente dat u brandveilig gebruik maakt van een tijdelijk bouwwerk zoals een grote tent.  

Aanvragen

Als u een vergunning nodig heeft, worden onderstaande gegevens gevraagd: 

 • een situatietekening die in het digitale aanvraagformulier zit  
 • een plattegrond; hoe een ruimte of tent is ingedeeld 
 • constructiegegevens 
 • een draaiboek
 • een veiligheidsplan
 • een verkeersplan
 • kopie verzekering/ EHBO/ beveiliging
 • uw SVH diploma 

U kunt ook een conceptaanvraag evenement aanvragen voor uw situatie. U vult het formulier volledig in. U bespreekt dit op afspraak met de gemeente om te kijken wat wel en niet kan. 

Aanvraagformulier niet volledig ingevuld

Heeft u het aanvraagformulier niet volledig ingevuld? Of niet alle bijlage toegevoegd? Dan kunnen wij uw aanvraag niet beoordelen. U kunt de aanvraag compleet te maken. Doet u dat niet of niet op tijd? Dan betekent dit dat uw evenement helaas niet kan doorgaan. Vraag op tijd aan om eventuele teleurstellingen te voorkomen. 

Evenement op de openbare weg

Vindt het evenement (gedeeltelijk) plaats op de openbare weg? Dan moet u hiervoor een ontheffing van de Wegenverkeerswet aanvragen. 

Jaarlijkse subsidie

De gemeente Emmen stelt jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar. Dit geldt voor evenementen die voor de hele regio rondom Emmen interessant kunnen zijn. Meer informatie leest u op de pagina Subsidie aanvragen voor evenementen

Kaartmateriaal

De gemeente Emmen stelt een deel van haar kaartmateriaal publiekelijk beschikbaar via de viewer van PDOK (Publieke Dienstverlening op de
kaart). Deze webservice biedt plattegronden, kadastrale kaarten, luchtfoto's en afvoerputjes. Instructiefilmpjes hoe u de kaartlagen kunt gebruiken vindt u op de website van PDOK. 

Voorwaarden

Kijk voor alle voorwaarden op het aanvraagformulier. Organiseert u een klein evenement? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen. U moet het evenement wel melden bij de gemeente. Meldt het evenement uiterlijk 10 werkdagen van te voren bij de gemeente. Een melding is voldoende als: 

 • er komen minder dan 200 personen 
 • de tent is kleiner dan 25m2
 • er zijn geen objecten groter dan 10m2
 • het duurt tot maximaal 24:00 uur
 • er wordt geen versterkte muziek afgespeeld 
 • er is geen muziek voor 07:00 en na 23:00 uur
 • het is niet op de rijbaan, (brom)fietspad of een parkeerplaats
 • er wordt geen alcohol geschonken

 

Hoe lang gaat het duren?

U vraagt de evenementenvergunning minimaal 12 weken voor het evenement aan.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 8 weken. De termijn voor opvragen ontbrekende stukken komt hier nog bij.

Kosten

Het melden van een evenement is gratis.  

Een aanvraag evenementenvergunning is gratis.

Voor eventuele ontheffingen of andere toestemmingen gelden de volgende tarieven:

 • Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet € 84,46
 • Verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 RVV 1990  € 21,05 

(tarieven 2022) 

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Formulieren

Meer informatie

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Wilt u een afspraak maken? Of heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon 14 0591
E-mail Contactformulier
WhatsApp 0611198769
Adres Raadhuisplein 1, Emmen

Contact met de zwembaden

www.zwemmeninemmen.nl

Openingstijden gemeentehuis

Maandag 08.30 - 16.30 uur
Dinsdag 08.30 - 16.30 uur
Woensdag 08.30 - 16.30 uur
Donderdag 08.30 - 19.00 uur
Vrijdag 08.30 - 16.30 uur

Hoe beoordeelt u onze site?

Werk mee met ons tevredenheidsonderzoek. Vaker meedoen met onderzoeken? Meld u dan aan voor ons klantenpanel.

© 2022 Gemeente Emmen