Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Evenement organiseren

Een evenement trekt vaak veel mensen aan en kan dan overlast geven. Voor het organiseren van een groot evenement heeft u in ieder geval een evenementenvergunning nodig. Voor kleine evenementen is een melding vaak voldoende. Soms is niets nodig, dat ziet u direct in het online e-formulier.

Let op

U kunt geen subsidie meer aanvragen voor evenementen die niet door konden gaan in 2021. Er komt een nieuwe regeling voor evenementen van 1 januari 2022 tot en met september 2022. Lees meer over evenementensubsidies op RvO.nl.

Beschrijving

Organiseert u een klein evenement? Dan is meestal een vergunning niet nodig. Meldt dit evenement wel bij de gemeente aan, uiterlijk 10 werkdagen van te voren. Een melding is meestal voldoende als u alle onderstaande punten met “ja” kunt beantwoorden: 

 • er komen minder dan 200 personen 
 • de tent is kleiner dan 25m2
 • er zijn geen objecten groter dan 10m2.
 • het duurt tot maximaal 24:00 uur.
 • er is geen muziek voor 07:00 uur en na 23:00 uur.
 • het is niet op de rijbaan, (brom)fietspad of een parkeerplaats.
 • er wordt geen alcohol geschonken. 

Aanvragen

Met het online e-formulier ziet u automatisch of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen voor uw evenement. Hoeft u helemaal niets te doen, dan ziet u dat ook tijdens het invullen. 

Houd rekening met onderstaande gegevens die meestal gevraagd worden: 

 • een situatietekening die online in het digitale aanvraagformulier zit  
 • een plattegrond; hoe een ruimte of tent is ingedeeld
 • een draaiboek
 • een veiligheidsplan
 • een verkeersplan
 • kopie verzekering / EHBO / beveiliging

De exacte benodigde gegevens blijken tijdens het online invullen van het e-formulier.  

U kunt ook een conceptaanvraag evenement aanvragen voor uw situatie. U vult het formulier volledig in en bespreekt het op afspraak met de gemeente om samen te kijken wat wel en niet kan. 

Heeft u het aanvraagformulier niet volledig ingevuld? Of niet alle bijlage toegevoegd? 

In dat geval kunnen wij uw aanvraag niet beoordelen. U krijgt de mogelijkheid om uw aanvraag compleet te maken. Doet u dat niet of niet op tijd? Dan betekent dit dat uw evenement helaas niet kan doorgaan. Vraag op tijd aan om eventuele teleurstellingen te voorkomen. En heeft u vragen of wilt u graag van te voren uw plannen overleggen? Plan gerust een afspraak met ons in. 

Op de openbare weg? 

Vindt het evenement (gedeeltelijk) plaats op de openbare weg en maakt u dus gebruik van gemeentewegen, dan moet u hiervoor een ontheffing van de Wegenverkeerswet aanvragen. 

De gemeente Emmen stelt jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar 

Dit geldt voor evenementen die voor de hele regio rondom Emmen interessant kunnen zijn. Meer informatie leest u op de pagina Subsidie aanvragen voor evenementen

Voorwaarden

Kijk voor alle voorwaarden op het aanvraagformulier. Organiseert u een klein evenement? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen. U moet het evenement wel melden bij de gemeente.

Hoe lang duurt het?

 • U vraagt de evenementenvergunning minimaal 12 weken voor het evenement aan. 6 weken hiervan is de termijn dat men hierover een bezwaar kan maken, dus er blijven slechts 6 weken over om uw aanvraag te beoordelen. Alleen dan is te garanderen dat uw evenement door kan gaan.
 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 8 weken. De termijn voor opvragen ontbrekende stukken komt hier nog bij.

Kosten

Melding

Het melden van een evenement is gratis.  

Vergunning 

Een aanvraag evenementenvergunning is gratis.

Voor eventuele ontheffingen of andere toestemmingen gelden de volgende tarieven:

 • Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet € 84,46
 • Verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 RVV 1990  € 21,05
   

(tarieven 2022) 

Bezwaar

U en ook andere belanghebbenden kunnen bezwaar maken op het besluit. Doe dit binnen 6 weken na het besluit. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de Rechtbank.

Zienswijzen zijn niet mogelijk bij een melding of evenementenvergunning. 

Formulieren

Meer informatie