Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Subsidie voor evenementen

Bent u van plan een evenement te organiseren in de gemeente Emmen? In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor subsidie uit het jaarlijkse evenementenfonds.

Beschrijving

Een subsidieaanvraag  kunt u tot 15 november van elk jaar insturen. Het college bepaalt of een bedrag vóór het evenement kan worden uitgekeerd. Na afloop van het evenement levert de subsidieaanvrager een financieel en een inhoudelijk verslag in. Op basis daarvan beslist het college hoe hoog de subsidie wordt. Als het financieel verslag niet voldoet aan de eisen, kan (een deel van) de subsidie die u ontvangen heeft worden teruggevorderd. Lees ook de algemene regels voor het organiseren van een evenementexterne-link-icoon.  

Aanvragen

Stuur bij uw aanvraag alle onderstaande gegevens mee. 

 • Gegevens van de organisatie (kopie statuten en actueel origineel afschrift inschrijving Kamer van Koophandel);
 • De meest recente jaarrekening en het meest recente jaarverslag;
 • Een uitgebreide omschrijving van het evenement (inclusief datum);
 • Een planning / begroting en een overzicht van de organisaties waar ook een bijdrage voor wordt aangevraagd (subsidie, sponsoring, donatie, enz.);
 • Offertes van leveranciers (artiesten, podia, beveiliging, toilet, etc.);
 • Een gedetailleerd financieel dekkingsplan;
 • NAW-gegevens en bank- of gironummer van de organisatie, meest recente bank- of giroafschrift van de organisatie;
 • Naam van de contactpersoon met telefoon- en/of faxnummer en e-mailadres.  

Het aanvragen van de subsidie kan zowel schriftelijk als via de mail tot 15 november van elk jaar. 

Gemeente Emmen
t.a.v. Team Economie (ECO) 
Postbus 30001 
7800 RA Emmen

Of per email naar: gemeente@emmen.nl

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet uw evenement voldoen aan onderstaande voorwaarden.
Het evenement:

 • vindt plaats in de gemeente Emmen;
 • is gericht op kunst, cultuur, sport of recreatie;
 • heeft een uitstraling die boven Emmen uitsteekt;
 • heeft geen uitgesproken politiek of religieus karakter;
 • heeft een uniek karakter;
 • heeft een uitvoerig draaiboek;
 • voldoet aan de financiële criteria;
 • valt binnen de Beleidsregel Evenementen en beleidsregel Algemene subsidieverordening;
 • de aanvrager kan aantonen zelf niet over (voldoende) middelen te beschikken om het evenement te kunnen financieren.

Het aanleveren van een financieel- en inhoudelijk verslag is een voorwaarde voor het insturen van een aanvraag voor een evenement in 2022 als u ook al in 2020 en/of 2021 een bijdrage uit het evenementenfonds heeft ontvangen. 

Chat met een medewerker