Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Verkeersontheffing RVV

U heeft een ontheffing op het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV1990) nodig om te kunnen rijden of te parkeren op een plaats waar u normaal gesproken niet mag komen, zoals een voetgangersgebied.

U kunt dit aanvragen met DigiD (particulier) of eHerkenning (bedrijven/organisaties).

Beschrijving

Als u ergens wilt rijden, stilstaan of parkeren waar dat normaal niet mag, dan heeft u een ontheffing nodig. Bijvoorbeeld als u met een verhuiswagen over een fietspad moet rijden om bij uw nieuwe huis te komen. Of als u voor werkzaamheden uw auto op de stoep wilt parkeren. Maar ook als u een evenement organiseert die (gedeeltelijk) over de openbare weg gaat. Voor al dit soort gevallen heeft u een ontheffing van de Wegenverkeerswet nodig.  

Met een verkeersontheffing RVV  kunt u:

-        met een auto het voetgangersgebied betreden;

-        laden en lossen waar dit normaal verboden is;

-        tegen de rijrichting inrijden;

-        een eigen parkeerplaats bereiken via het voetgangersgebied, fiets- of voetpad. 

Met artikel 87 van het RVV kan de gemeente tijdelijk toestemming geven voor een aantal verkeersregels. U kunt deze verkeersontheffing eenvoudig digitaal aanvragenexterne-link-icoon.  Hier heeft u e-Herkenning voor nodig. 
Wilt u parkeren op plekken waar betaald parkeren geldt of het parkeren uitsluitend voor vergunninghouders is bestemd, kijk dan op de pagina 'Parkeervergunning aanvragenexterne-link-icoon'. 

Voorwaarden

Verkeersregels dienen een bepaald doel: verkeersveiligheid, overzichtelijkheid, doorstroming, doelmatig gebruik van de openbare weg, of een combinatie hiervan. Daarom krijgt u alleen een ontheffing als u kunt aantonen dat u deze nodig heeft voor een goede uitvoering van uw werkzaamheden of activiteit. 

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag. Voor aanvragen voor een tijdelijke ontheffing streven wij ernaar om deze binnen een week te verlenen. 

Kosten

Voor de aanvraag van een ontheffing RVV betaalt u eenmalig een vast tarief. Deze kosten betaalt u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. (In principe betaalt u dit ook als u de ontheffing niet krijgt.) 

De ontheffing kost € 21,65.

(tarieven 2024).

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie

Chat met een medewerker