Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Conceptaanvraag omgevingsvergunning

In een conceptaanvraag beoordeelt de gemeente hoe groot de kans is dat u een omgevingsvergunning krijgt. Laat u zich vooraf goed informeren door één van onze klantmanagers bij de balie door vrijblijvend een afspraak te maken.

Beschrijving

Conceptaanvraag Omgevingsvergunning (voorheen vooroverleg of principeverzoek genoemd) 

Heeft u al een afspraak gemaakt met één van onze klantmanagers bij de balie? Laat u zich vooraf goed informeren door één van onze klantmanagers bij de balie en ga voor een vrijbijvend intakegesprek voor uw bouwinitiatief. Dat kan op afspraak

Voordat u een omgevingsvergunningaanvraag indient, kunt u eerst een conceptaanvraag doen. Het kan gaan om een principiële vraag waar nog geen uitgewerkt schetsplan voor is. Een conceptaanvraag is niet verplicht. Het doel van een conceptaanvraag is, om bij de gemeente te laten toetsen of uw plan haalbaar is, vóórdat u het plan tot in detail en technisch uitgewerkt hebt. Afhankelijk van hoe ver uw plan is uitgewerkt, toetst de gemeente uw conceptaanvraag op de volgende aspecten:

 • het bestemmingsplan: past het plan hierin als het gaat om o.a. gebruik en afmetingen
 • afwijkingsmogelijkheden van het bestemmingsplan
 • de verschijningsvorm: voldoet het schetsplan aan de redelijke eisen van welstand
 • een eerste globale toets aan veiligheidsaspecten, milieu, groen etc.

U krijgt te horen voor welke activiteiten uit uw plan een omgevingsvergunning nodig is, welke stappen (procedures) genomen moeten worden en wat globaal de kosten (leges) zullen zijn voor het behandelen van een omgevingsvergunningaanvraag. U krijgt eventuele aanpassingen in uw bouwplan te horen en wat verdere mogelijkheden zijn. Heeft de conceptaanvraag voldoende informatie voor u opgeleverd, dan kunt u op elk gewenst moment kiezen om over te gaan tot een formele omgevingsvergunningaanvraag. 

Aanvragen

Een conceptaanvraag vraagt u aan via het online www.omgevingsloket.nl.

 1. U kiest voor aanvraag/melding en logt in met uw DigiD. Bent u een bedrijf? Dan heeft u eHerkenning nodig. Met eHerkenning logt u in op websites van de overheid, zoals het Omgevingsloket voor bedrijven. Ga voor meer informatie naar www.eherkenning.nl 
 2. Kies vervolgens voor een conceptaanvraag. Kies ‘nee’ op de vraag om gefaseerd in te dienen. U vult het aanvraagformulier in en u voegt de bijlagen toe. Dit is uw conceptaanvraag omgevingsvergunning. Klik niet op "indienen".
 3. Let op! De vragenlijst in het Omgevingsloket voor het aanvragen van een concept omgevingsvergunning is vrij uitgebreid. Ook als u slechts een conceptaanvraag voor één activiteit indient, zult u alle vragen moeten doorlopen. Dit is landelijk zo geregeld. 
 4. Vervolgens klikt u in het aanvraagscherm op het tabblad "Contact met bevoegd gezag", (een groen tabblad bovenaan de pagina). Op uw scherm verschijnt het bericht “Openstellen voor overleg”.
 5. U klikt op: "Aanvraag/melding openstellen". Hiermee stelt u uw aanvraag open voor de gemeente zodat deze kan meekijken. Let op: uw aanvraag is dan meteen opengesteld. Klik niet op "indienen", want daarmee dient u uw aanvraag definitief in bij het bevoegd gezag. Dan is het geen conceptaanvraag meer. 

Aanvraag indienen via de post

Hiervoor gebruikt u het aanvraagformulier ‘Conceptaanvraag Omgevingsvergunning'. Dit ingevulde aanvraagformulier verstuurt u per post, samen met de gevraagde gegevens.

Welke gegevens aangeleverd moeten worden om de conceptaanvraag in behandeling te kunnen nemen, kan per conceptaanvraag verschillen. Altijd moet u meesturen bij uw aanvraag: 

 • een beschrijving van uw initiatief/bouwplan;

 • situatieschets met omliggende omgeving waarop uw initiatief /bouwplan betrekking heeft. 
  Schaal 1:500 of 1:1000;

 • de maatvoeringen van het bouwplan ten opzichte van de erfgrenzen.

Hoe lang duurt het?

Behandeltijd

Een conceptaanvraag is geen formele aanvraag. Hiervoor gelden geen wettelijke termijnen. De behandeltijd per conceptaanvraag kan sterk verschillen en is afhankelijk van de complexiteit van uw conceptaanvraag. Wij streven ernaar om binnen 12 weken een antwoord te geven op uw conceptaanvraag. Mocht dit langer duren, dan wordt u daarover geïnformeerd.

Kosten

De kosten voor een schriftelijke conceptaanvraag bedragen € 254,96 als u uiteindelijk geen vergunning aanvraagt. Deze kosten betaalt u namelijk voor het in behandeling nemen van uw conceptaanvraag. 

Als u na uw aanvraag de bijbehorende omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u geen extra kosten voor de conceptaanvraag. 

(tarieven 2022) 

 

Bezwaar

Rechtsbeschermingsmogelijkheden

Op een ‘conceptaanvraag’ wordt geen formeel besluit genomen. Bezwaar maken hierop is daarom niet mogelijk.
Wenst u wel een formeel besluit, dan kunt u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen.  

Formulieren

Meer informatie