Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

permits iconConceptaanvraag omgevingsvergunning

In een conceptaanvraag beoordeelt de gemeente hoe groot de kans is dat u een omgevingsvergunning krijgt.

Beschrijving

Als u gaat bouwen kunt u een conceptaanvraag omgevingsvergunning indienen bij de gemeente. Voor het indienen van een conceptaanvraag maakt u een afspraak maken met één van onze klantmanagers bij de balie. Tijdens de afspraak kijken de klantmanagers of uw plan vergunningsvrij kan of wat u nodig heeft om een vergunning te krijgen. Als u dat weet, kunt u daarna uw conceptaanvraag indienen via het Omgevingsloket.  

Na uw aanvraag krijgt u een schriftelijk advies waarin staat dat de gemeente 'medewerking kan geven' aan een positieve vergunningsaanvraag. Met deze positieve uitkomst van uw conceptaanvraag, kunt u een formele omgevingsvergunning aanvragen.  

Aanvragen

Zo vraagt u digitaal een conceptaanvraag aan:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U vult het aanvraagformulier in en voegt bijlagen toe. U klikt niet op indienen
 • U doorloopt de hele vragenlijst. Ook als u voor één activiteit de conceptaanvraag indient
 • U klikt op een groene knop 'contact met bevoegd gezag'. U ziet dan het bericht 'openstellen voor overleg'
 • Klik op 'aanvraag/melding openstellen'. Nu kan de gemeente meekijken. Klik niet op indienen, want dan is de aanvraag definitief. 

Zo vraag u schriftelijk een conceptaanvraag aan: 

 • Vult het aanvraagformulier 'conceptaanvraag omgevingsvergunning' in
 • Stuur het aanvraagformulier per post toe
 • Stuur de gevraagde gegevens mee
  • een beschrijving van uw initiatief/bouwplan
  • situatieschets met omliggende omgeving waarop uw initiatief /bouwplan betrekking heeft.
  • Schaal 1:500 of 1:1000
  • de maatvoeringen van het bouwplan ten opzichte van de erfgrenzen.

Hoe lang gaat het duren?

Een conceptaanvraag is geen formele aanvraag. Hiervoor gelden geen wettelijke termijnen. De behandeltijd per conceptaanvraag kan verschillen. Dit hangt af van hoe ingewikkeld uw conceptaanvraag is. Na twee weken kunt u eventueel contact opnemen over de stand van zaken, onder vermelding van uw zaaknummer. 

Kosten

Vraagt u uiteindelijk geen vergunning aan? Dan kost een schriftelijke conceptaanvraag € 261,30. U betaalt deze kosten voor de behandeling van uw conceptaanvraag. 

Vraagt u uiteindelijk wel een vergunning aan? Dan betaalt u geen extra kosten voor de conceptaanvraag. 

(tarieven 2023) 

 

Bezwaar

De gemeente neemt geen formeel besluit over een conceptaanvraag. Daarom kunt u geen bezwaar maken. Wilt u een formeel besluit? Dan kunt u een aanvraag voor de omgevingsvergunning indienen.

Meer informatie