Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Conceptaanvraag omgevingsvergunning

In een conceptverzoek beoordeelt de gemeente hoe groot de kans is dat u een omgevingsvergunning krijgt.

Beschrijving

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, is het vaak beter om eerst een conceptverzoek in te dienen. Bijvoorbeeld als uw bouwplan in strijd is met het omgevingsplan. Het doel van het conceptverzoek is om bij de gemeente te laten toetsen of uw plan haalbaar is, vóórdat u het plan tot in detail uitgewerkt heeft. Een conceptverzoek is niet verplicht. 

De gemeente toets uw bouwplannen vooraf aan verschillende belangrijke wettelijke – en beleidsregels, zoals: het omgevingsplan. Hierin staan onder andere de lokale regels over bouwen en milieu. Zo weet u of uw plannen haalbaar zijn of dat er nog een aantal aanpassingen nodig zijn. Na de afhandeling hiervan volgt geen besluit. Dat kan alleen met een omgevingsvergunning. 

Aanvragen

Wilt u weten of uw plan in strijd is met het omgevingsplan, doe dan de Vergunningcheck op de website Omgevingsloket (overheid.nl)externe-link-icoon
Heeft u vragen hierover, neem contact op met de gemeente Emmen via telefoonnummer 14 0591.

Balie afspraak 

U kunt vooraf een afspraak maken voor een gesprek met een klantmanager bij de balie. Tijdens het gesprek kijkt de klantmanager of uw plan vergunningsvrij kan worden uitgevoerd of wat u eventueel kunt aanpassen om een grotere kans op een vergunning te krijgen. In het gesprek bij de balie wordt geen garantie gegeven bij vergunningsplicht. Is uw plan vergunningsplichtig, dan legt de klantmanager uit hoe u zelf uw aanvraag indient en welke gegevens u minimaal moet bijvoegen. Tijdens de afspraak kunt u geen aanvraag indienen of afgeven.

U ontvangt een eindbrief na uw conceptverzoek. Het antwoord kan positief of negatief zijn. Dat wordt altijd in de brief toegelicht. Heeft u daarover vragen, neem dan contact op met de behandelaar via 14 0591. Vermeld u daarbij het aanvraagnummer.

Hoe lang gaat het duren?

Een conceptverzoek is geen officiële aanvraag. Hiervoor gelden geen wettelijke termijnen. De behandeltijd per conceptaanvraag kan verschillen. Dit hangt af van hoe ingewikkeld uw verzoek is. Na twee weken kunt u eventueel contact opnemen over de stand van zaken, onder vermelding van uw zaaknummer. 

Kosten

Als de aanvraag betrekking heeft op een conceptverzoek over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 €       267,80

tot het verkrijgen van een verklaring vergunningvrij bouwen

 €        117,25

tot het beoordelen van een reguliere vergunning

 €       178,00

tot het beoordelen van een uitgebreide vergunning

 €       346,00

tot het beoordelen van een omgevingsplan wijziging

 €       346,00


Wanneer de aanvraag als bedoeld in lid 1, ter beoordeling wordt voorgelegd aan de omgevingstafel, worden de onder 1 genoemde tarieven verhoogd met

 €       250,00

(tarieven 2024) 

Bezwaar

De gemeente neemt geen officieel besluit over een conceptaanvraag. Daarom kunt u geen bezwaar maken. Wilt u een officieel besluit? Dan kunt u een aanvraag voor de omgevingsvergunning indienen. 

Chat met een medewerker