Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

permits iconConceptaanvraag omgevingsvergunning

In een conceptaanvraag beoordeelt de gemeente hoe groot de kans is dat u een omgevingsvergunning krijgt.

Beschrijving

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, is het vaak beter om eerst een conceptaanvraag in te dienen. Bijvoorbeeld als uw bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan. Het doel van een conceptaanvraag is om bij de gemeente te laten toetsen of uw plan haalbaar is, vóórdat u het plan tot in detail uitgewerkt heeft. Een conceptaanvraag is niet verplicht. Een conceptaanvraag kent twee trajecten: een vooroverleg of een principeverzoek.

Vooroverleg

Het vooroverleg is schriftelijk. De gemeente toets uw bouwplannen vooraf aan verschillende belangrijke wettelijke – en beleidsregels, zoals: het bestemmingsplan, milieu en de redelijke eisen van welstand. Zo weet u of uw plannen haalbaar zijn of dat er nog een aantal aanpassingen nodig zijn. Na de afhandeling hiervan volgt geen besluit. Dat kan alleen met een omgevingsvergunning

Principeverzoek

U kunt een principeverzoek volgen als uw plan niet past in het geldende bestemmingsplan of veel impact heeft op de directe omgeving van dat perceel. Denk bijvoorbeeld aan een plan voor woningbouw op een perceel met een 'agrarische bestemming'. Hiervoor moet het bestemmingplan worden aangepast. Met het principeverzoek vraagt u het college van burgemeester en wethouders om hieraan mee te werken.

Toetsing aanvraag

Afhankelijk van hoe ver uw plan is uitgewerkt, toetst de gemeente uw conceptaanvraag op de volgende punten:

 • Of het plan past in het bestemmingsplan. De gemeente let op gebruik en afmetingen
 • Of er afwijkingsmogelijkheden in het bestemmingsplan zijn
 • Of uw (schets)plan voldoet aan de redelijke eisen van welstand 
 • Of het plan voldoet aan een eerste globale toets van de veiligheidsaspecten, milieu, groen etc.  

U kunt vooraf een afspraak maken voor een gesprek met een klantmanager bij de balie. Tijdens het gesprek kijkt de klantmanager of uw plan vergunningsvrij kan worden uitgevoerd of wat u eventueel kunt aanpassen om een grotere kans op een vergunning te krijgen. In het gesprek bij de balie wordt geen garantie gegeven bij vergunningsplicht. Is uw plan vergunningsplichtig, dan legt de klantmanager uit hoe u zelf uw aanvraag indient en welke gegevens u minimaal moet bijvoegen. Tijdens de afspraak kunt u geen aanvraag indienen of afgeven.

U ontvangt een eindbrief na uw conceptaanvraag. Het antwoord kan positief of negatief zijn. Dat wordt altijd in de brief toegelicht. Heeft u daarover vragen, neem dan contact op met de behandelaar via 14 0591. Vermeld u daarbij het aanvraagnummer.
 

Aanvragen

Een conceptaanvraag omgevingsvergunning kan op twee manieren worden aangevraagd; via Omgevingsloket online of via een aanvraagformulier. Heeft nu nog niet eerder een aanvraag gedaan dan kunt u het beste het aanvraagformulier gebruiken. Let op de gevraagde bijlagen, deze zijn doorslaggevend voor het soort traject. U krijgt dan of een vooroverleg of een principeverzoek.

Zo vraagt u schriftelijk een conceptaanvraag aan: 

 • Vul het aanvraagformulier ‘conceptaanvraag omgevingsvergunning’ in;
 • Stuur het aanvraagformulier per post toe;
 • Stuur de gevraagde gegevens mee.

Zo vraagt u digitaal een conceptaanvraag aan:

 • Ga naar omgevingsloket.nl.  
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U vult het aanvraagformulier in en voegt bijlagen toe. U klikt niet op indienen
 • U doorloopt de hele vragenlijst. Ook als u voor één activiteit de conceptaanvraag indient
 • U klikt op een groene knop ‘contact met bevoegd gezag’. U ziet dan het bericht ‘openstellen voor overleg’
 • Klik op ‘aanvraag/melding openstellen’. Nu kan de gemeente meekijken. Klik niet op indienen, want dan is de aanvraag definitief.  

Kijk voor meer informatie op het Omgevingsloket Online. Komt u er niet uit? Neem dan contact op via 14 0591.

 

Hoe lang gaat het duren?

Een conceptaanvraag is geen officiële aanvraag. Hiervoor gelden geen wettelijke termijnen. De behandeltijd per conceptaanvraag kan verschillen. Dit hangt af van hoe ingewikkeld uw conceptaanvraag is. Na twee weken kunt u eventueel contact opnemen over de stand van zaken, onder vermelding van uw zaaknummer. 

Kosten

Vraagt u uiteindelijk geen vergunning aan? Bijvoorbeeld als u het plan niet meer wilt uitvoeren en intrekt of als uw plan wordt afgewezen via de eindbrief. Dan kost een schriftelijke conceptaanvraag € 261,30. U betaalt deze kosten voor de behandeling van uw conceptaanvraag.

Vraagt u uiteindelijk wel een vergunning aan na een positieve afhandeling van de conceptaanvraag? Dan betaalt u geen extra kosten voor de conceptaanvraag. Een positief vooroverleg is gratis als u binnen 3 jaar een vergunning aanvraagt en deze verleend wordt. 

 

(tarieven 2023) 

 

Bezwaar

De gemeente neemt geen officieel besluit over een conceptaanvraag. Daarom kunt u geen bezwaar maken. Wilt u een officieel besluit? Dan kunt u een aanvraag voor de omgevingsvergunning indienen. 

Meer informatie

Chat met een medewerker