Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

other iconBomen kappen

In de gemeente Emmen mag u een boom kappen zonder vergunning als deze niet op de lijst van de 'Beschermde bomen' staat.

Beschrijving

Als u een boom wilt kappen is het belangrijk om te weten wie eigenaar van de boom is.

  • Staat de boom op de grond van de buren en u wil deze boom graag gekapt hebben? Neem contact op met uw buren. Het is aan u om met de buren in overleg te gaan om tot een oplossing te komen. De gemeente is hier geen partij in.
  • Is de boom van een bedrijf of woningstichting, dan kunt u contact opnemen met hen als u last van de boom heeft.  
  • Als de bomen en struiken op gemeentegrond staan, kunt u een 'Melding over uw Buurt' indienen. De gemeente kijkt dan of het nodig is om de boom te verwijderen. Wanneer nodig vraagt de gemeente dan een kapvergunning aan om de boom te mogen verwijderen. 
  • Let erop dat u geen bomen kapt waar een vogelnest inzit. Het is wettelijk verboden om nesten van vogels te beschadigen of weg te halen. Deze wet geldt het hele jaar door en dus niet alleen in het broedseizoen. Zit er geen nest in de boom, dan mag u ook tijdens het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juli) de boom gewoon kappen. 

 

Voorwaarden

  • U moet zelf eigenaar van de boom zijn om deze te mogen kappen.
  • Deze boom mag niet op de lijst staan van de beschermde bomen. 
  • Als u een beschermde boom wilt kappen, moet u een vergunning via het Omgevingsloket.nl aanvragen.
  • Als het een eigen boom is die niet op één van de lijsten staat, mag u de boom zonder vergunning kappen. 

Meer informatie

Chat met een medewerker