Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Bomen kappen

In de gemeente Emmen mag u een boom kappen zonder vergunning als deze niet op de lijst van de 'Beschermde bomen' staat.

Beschrijving

Als de boom niet staat op de lijst van de beschermde bomenexterne-link-icoon mag u zelf de boom kappen als deze op uw eigen grond staat. Het is dus belangrijk om te weten wie eigenaar van de boom is.

 • Bent u zelf eigenaar en staat de boom op uw eigen grond, dan mag u zelf beslissen of u de boom wilt kappen als hij niet op de lijst staat. 
 • Staat de boom op de grond van de buren en u wil deze boom graag gekapt hebben? Neem contact op met uw buren. Het is aan u om met de buren in overleg te gaan om tot een oplossing te komen. De gemeente is hier geen partij in. Wilt u de boom (laten) kappen omdat deze te dicht op de erfgrens staat? Volgens de Emmense Bomenverordeningexterne-link-icoon mag de afstand voor een boom tot de erfgrens 0,5 meter zijn. Voor heesters, struiken en heggen geldt 0,0 meter (nihil). 
 • Is de boom van een bedrijf of woningstichting, dan kunt u contact opnemen met hen als u last van de boom heeft.  
 • Als de bomen en struiken op gemeentegrond staan, kunt u een 'Melding over uw Buurtexterne-link-icoon' indienen. De gemeente kijkt dan of het nodig is om de boom te verwijderen. Wanneer nodig vraagt de gemeente dan een kapvergunning aan om de boom te mogen verwijderen. 
 • Let erop dat u geen bomen kapt waar een vogelnest inzit. Het is wettelijk verboden om nesten van vogels te beschadigen of weg te halen. Deze wet geldt het hele jaar door en dus niet alleen in het broedseizoen. Zit er geen nest in de boom, dan mag u ook tijdens het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juli) de boom gewoon kappen. 

Aanvragen

 • U moet zelf eigenaar van de boom zijn om deze te mogen kappen.
 • Deze boom mag niet staan op de lijst van de beschermde bomen. 
 • Als u een beschermde boom wilt kappen, moet u de Vergunningcheck doen op de website het Omgevingsloketexterne-link-icoon
  Heeft u vragen hierover, neem contact op met de gemeente Emmen via telefoonnummer 14 0591.
 • Als het een eigen boom is die niet op één van de lijsten staat, mag u de boom zonder vergunning kappen. 

Bezwaar

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaanexterne-link-icoon.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Meer informatie

Chat met een medewerker