Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Bomen kappen

In Emmen mag u een boom zonder vergunning kappen als deze niet op de lijst van de 'Beschermde bomen' staat.

Beschrijving

Als u een boom wilt kappen is het belangrijk om te weten wie eigenaar van de boom is.

  • Staat de boom op de grond van de buren en u zou deze boom graag gekapt willen hebben? Neem contact op met uw buren. Het is aan u om met de buren in overleg te gaan om tot een oplossing te komen. De gemeente is hier geen partij in.
  • Is de boom van een bedrijf of woningstichting, dan kunt u contact opnemen met de betreffende organisatie als u last van de boom heeft.  
  • Als de bomen en struiken op gemeentegrond staan, kunt u een 'Melding over uw Buurt' indienen. De gemeente kijkt dan of het nodig is om de boom te verwijderen. Indien nodig vraagt de gemeente dan een kapvergunning aan om de boom te mogen verwijderen.
  • Let: u mag alleen buiten het broedseizoen kappen. U mag broedende vogels niet verstoren. Het broedseizoen is elk jaar van 15 maart tot 15 juli.

In Emmen mag u een boom zonder vergunning kappen als deze niet op de lijst van de 'Beschermde bomen' staat. Deze lijst vindt u onderaan deze pagina. Staat uw boom wel op de lijst, dan moet u een vergunning aanvragen om de beschermde boom te mogen kappen. Kijkt u dan bij het gerelateerde product: Monumentale boom kappen, vergunning.    

Voorwaarden

  • Let erop dat u geen bomen kapt waar een vogelnest inzit. Volgens de Wet Natuurbescherming is het verboden om nesten van vogels te beschadigen of weg te nemen. Deze wet geldt het hele jaar door en dus niet alleen in het broedseizoen. Zit er geen nest in de boom, dan mag u ook tijdens het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juli) de boom gewoon kappen. 
  • U moet zelf eigenaar van de boom zijn om deze te mogen kappen.
  • Deze boom mag niet op de lijst staan van de beschermde bomen. 
  • Indien u een beschermde boom wilt kappen, moet u een vergunning via het Omgevingsloket.nl aanvragen.
  • Wilt u een gemeentelijke boom laten kappen, dien dan een melding over uw buurt  in. De gemeente gaat uw aanvraag in overweging nemen. 
  • Als het uw eigen boom betreft die niet op één van de lijsten staat, mag u de boom zonder vergunning kappen. 

Formulieren

Meer informatie