Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Monumentale bomen kappen

In de gemeente Emmen mag u gewoon een boom kappen op uw eigen grond. Maar dit geldt niet als deze boom op de beschermde bomenlijst staat. In dat geval moet u de vergunningcheck doen op de website Home - Omgevingsloket (overheid.nl)externe-link-icoon.

Beschrijving

In de gemeente Emmen hebben wij een bomenverordening en een lijst met beschermde bomen. Een boom kan een monumentale status hebben, bijvoorbeeld door de ouderdom, schoonheid, zeldzaamheid of functie in de omgeving. 

U mag bomen op de beschermde bomenlijst niet zomaar kappen of stevig snoeien. Daarvoor heeft u een omgevingsvergunning nodig. Er moet een goede reden zijn. Bijvoorbeeld dat er door de boom een risico op schade of ongelukken is.

Staat uw boom niet op de beschermde bomenlijst? Dan mag u deze zonder vergunning kappen. Zorg van te voren voor toestemming om te kappen van de mensen in de buurt. Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een monumentale boom.  

Let erop dat u geen bomen kapt waar een vogelnest inzit. Volgens de Wet Natuurbescherming is het verboden om nesten van vogels te beschadigen of weg te nemen. Deze wet geldt het hele jaar door en dus niet alleen in het broedseizoen. Zit er geen nest in de boom, dan mag u ook tijdens het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juli) de boom gewoon kappen.  

Aanvragen

Wilt u weten of de boom die u wilt kappen op de beschermde bomenlijst staat? Kijkt u dan op de lijst Beschermde en Monumentale Bomen (zie hieronder bij Meer informatie). Staat de boom die u wilt kappen op de lijst, doe dan Vergunningcheckexterne-link-icoon op de website Omgevingsloket (overheid.nl). 
Heeft u vragen hierover, neem contact op met de gemeente Emmen via telefoonnummer 14 0591. 

Kosten

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor kappen betaalt u eenmalig leges. Ook als u de vergunning niet krijgt, moet u deze leges betalen. De leges betaalt u namelijk voor het in behandeling nemen van uw aanvraag.

Het tarief voor 2024 is € 76,35. 

Het kan zijn dat u naast deze vergunning ook vergunning aanvraagt voor andere activiteiten die onder de omgevingsvergunning vallen. In dat geval moet u ook voor die andere activiteiten leges betalen. Wij tellen alle legesbedragen bij elkaar op en brengen dit gezamenlijk bij u in rekening.

Bezwaar

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.externe-link-icoon

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief. 

Meer informatie

Chat met een medewerker