Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Monumentale bomen kappen

In de gemeente Emmen mag u vrij een boom kappen op uw eigen grond, tenzij deze boom staat op de beschermde bomenlijst.

Beschrijving

In Emmen hebben wij een bomenverordening en een lijst met beschermde bomen. Een boom kan een monumentale status hebben. U mag de boom dan niet kappen of stevig snoeien. Een boom is een monument als deze een bijzondere leeftijd of schoonheid heeft. Ook zeldzame bomen of bomen met een speciale functie in de omgeving kunnen een monument zijn.

Dankzij deze verordening hoeft u alleen nog maar een vergunning aan te vragen voor bomen die wel op de beschermde bomenlijst staan. Staat uw boom niet op de beschermde bomenlijst? Dan mag u deze zonder vergunning kappen. Zorg van te voren voor toestemming om te kappen van de mensen in de buurt. Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een monumentale boom.  

Let erop dat u geen bomen kapt waar een vogelnest inzit. Volgens de Wet Natuurbescherming is het verboden om nesten van vogels te beschadigen of weg te nemen. Deze wet geldt het hele jaar door en dus niet alleen in het broedseizoen. Zit er geen nest in de boom, dan mag u ook tijdens het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juli) de boom gewoon kappen.  

Aanvragen

Om te weten of de boom die u wilt kappen, op de beschermde bomenlijst staat, kijkt u op de lijst 'Beschermde en Monumentale Bomen'.

Staat uw boom op de lijst en wilt u deze kappen, ergens anders planten of stevig snoeien, dan heeft u hier een omgevingsvergunning voor nodig. Let op: om een vergunning aan te mogen vragen, moet u wel zelf eigenaar van de boom zijn. Bent u niet de eigenaar en u heeft last van de boom? Neem dan contact op met de eigenaar van de boom en probeer samen tot een oplossing te komen. 

Staat de boom op gemeentegrond, dan kunt u een 'Melding over uw Buurt' indienen. Wij kijken dan of het nodig is om de boom te verwijderen. Daarna vragen wij zelf een kapvergunning aan om de boom te mogen verwijderen.

Beschermde dorpsgezichten

Alle bomen dikker dan 50 cm op 130 cm hoogte zijn in beschermde dorpgezichten beschermd. Deze bescherming komt voort uit de bestemmingsplannen. De beschermde dorpsgezichten in de gemeente Emmen zijn:

 • Westenesch
 • Westersebos
 • Oostersebos

U vraagt uw vergunning aan via het 'het Omgevingsloket online, een landelijke website van de overheid.

Voorwaarden

De criteria voor een monumentale boom zijn onder andere:

 1. minimumleeftijd van ongeveer 80 jaren
 2. een levensverwachting van tenminste 15 jaren

De criteria voor een waardevolle boom zijn onder andere:

 1. een minimumleeftijd van 50 jaren
 2. in een goede conditie verkeren

De criteria voor een waardevolle houtopstand zijn onder andere:

 1. de houtopstand bestaat uit minimaal 10 bomen
 2. deze bomen hebben een minimale doorsnee van 20 centimeter op 1.3 meter hoogte
 3. een structuurvormende boomgroep die een historische of cultuurbepalende achtergrond heeft
 4. een structuurvormende boomgroep die een (toekomstige) beeldbepalende structuur zijn
 5. een natuur en ecologische waarde van de houtopstand

U kunt ook een bijzondere boom aanmelden als monument. Wijzigingen over een monumentale boom moet u melden. Voor het kappen heeft u een omgevingsvergunning nodig. U regelt dit via Omgevingsloket online.

Hoe lang duurt het?

 • Wanneer u de vergunning heeft gekregen, moet u nog zes weken wachten voordat u daadwerkelijk mag kappen. Dit is de bezwaartermijn. Belanghebbenden bij u in de buurt kunnen namelijk nog bezwaar maken tegen de kap. Deze bezwaren moet de gemeente in behandeling nemen.
 • Als u alleen een vergunning voor kappen aanvraagt, dan duurt de procedure maximaal 8 weken (plus de 6 weken wachten op eventuele bezwaren).
 • Als uw vergunningsaanvraag onderdeel is van meerdere activiteiten waar een vergunning voor nodig is (zoals bouwen en slopen) dan zal een uitgebreide procedure gelden. Deze procedure duurt maximaal 6 maanden.

Kosten

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor kappen betaalt u eenmalig leges. Ook als u de vergunning niet krijgt, moet u deze leges betalen. De leges betaalt u namelijk voor het in behandeling nemen van uw aanvraag.

Het tarief voor 2022 is € 72,71

Het kan zijn dat u naast deze vergunning ook vergunning aanvraagt voor andere activiteiten die onder de omgevingsvergunning vallen. In dat geval moet u ook voor die andere activiteiten leges betalen. Wij tellen alle legesbedragen bij elkaar op en brengen dit gezamenlijk bij u in rekening.

Bezwaar

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief. 

Meer informatie