Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

other iconMonumentale bomen kappen

In de gemeente Emmen mag u gewoon een boom kappen op uw eigen grond. Maar dit geldt niet als deze boom op de beschermde bomenlijst staat. In dat geval heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Beschrijving

In de gemeente Emmen hebben wij een bomenverordening en een lijst met beschermde bomen. Een boom kan een monumentale status hebben, bijvoorbeeld door de ouderdom, schoonheid, zeldzaamheid of functie in de omgeving. 

U mag bomen op de beschermde bomenlijst niet zomaar kappen of stevig snoeien. Daarvoor heeft u een omgevingsvergunning nodig. Er moet een goede reden zijn. Bijvoorbeeld dat er door de boom een risico op schade of ongelukken is.

Staat uw boom niet op de beschermde bomenlijst? Dan mag u deze zonder vergunning kappen. Zorg van te voren voor toestemming om te kappen van de mensen in de buurt. Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een monumentale boom.  

Let erop dat u geen bomen kapt waar een vogelnest inzit. Volgens de Wet Natuurbescherming is het verboden om nesten van vogels te beschadigen of weg te nemen. Deze wet geldt het hele jaar door en dus niet alleen in het broedseizoen. Zit er geen nest in de boom, dan mag u ook tijdens het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juli) de boom gewoon kappen.  

Aanvragen

Wilt u weten of de boom die u wilt kappen op de beschermde bomenlijst staat? Kijkt u dan op de lijst Beschermde en Monumentale Bomen. Staat de boom die u wilt kappen op de lijst dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Zo vraagt u een vergunning aan voor het kappen van een monumentale boom:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft onder andere door:
  • wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje)
  • hoe groot de boom is
  • waar de boom staat (adres)
  • waarom de boom gekapt moet worden
  • als u niet de eigenaar bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom

Staat de boom op gemeentegrond? Dan kunt u een 'Melding over uw Buurt' maken. De gemeente kijkt dan of het nodig is om de boom te verwijderen. 

Voorwaarden

De criteria voor een monumentale boom zijn onder andere:

 1. minimumleeftijd van ongeveer 80 jaren
 2. een levensverwachting van tenminste 15 jaren

De criteria voor een waardevolle boom zijn onder andere:

 1. een minimumleeftijd van 50 jaren
 2. in een goede conditie verkeren

De criteria voor een waardevolle houtopstand zijn onder andere:

 1. de houtopstand bestaat uit minimaal 10 bomen
 2. deze bomen hebben een minimale doorsnee van 20 centimeter op 1.3 meter hoogte
 3. een structuurvormende boomgroep die een historische of cultuurbepalende achtergrond heeft
 4. een structuurvormende boomgroep die een (toekomstige) beeldbepalende structuur zijn
 5. een natuur en ecologische waarde van de houtopstand

U kunt ook een bijzondere boom aanmelden als monument. Wijzigingen over een monumentale boom moet u melden. Voor het kappen heeft u een omgevingsvergunning nodig. U regelt dit via Omgevingsloket online.

Hoe lang gaat het duren?

 • Wanneer u de vergunning heeft gekregen, moet u nog 6 weken wachten voordat u daadwerkelijk mag kappen. Dit is de bezwaartermijn. Belanghebbenden bij u in de buurt kunnen namelijk nog bezwaar maken tegen de kap. Deze bezwaren moet de gemeente in behandeling nemen.
 • Als u alleen een vergunning voor kappen aanvraagt, dan duurt de procedure maximaal 8 weken (plus de 6 weken wachten op eventuele bezwaren).
 • Als uw vergunningsaanvraag onderdeel is van meerdere activiteiten waar een vergunning voor nodig is (zoals bouwen en slopen) dan zal een uitgebreide procedure gelden. Deze procedure duurt maximaal 6 maanden.

Kosten

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor kappen betaalt u eenmalig leges. Ook als u de vergunning niet krijgt, moet u deze leges betalen. De leges betaalt u namelijk voor het in behandeling nemen van uw aanvraag.

Het tarief voor 2023 is € 74,53

Het kan zijn dat u naast deze vergunning ook vergunning aanvraagt voor andere activiteiten die onder de omgevingsvergunning vallen. In dat geval moet u ook voor die andere activiteiten leges betalen. Wij tellen alle legesbedragen bij elkaar op en brengen dit gezamenlijk bij u in rekening.

Bezwaar

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief. 

Meer informatie

Chat met een medewerker