Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Bodemonderzoek

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Of gaat u een stuk grond of een bedrijf kopen of verkopen? Dan moet u misschien een bodemonderzoek laten uitvoeren door een erkend adviesbureau. Het rapport van dit onderzoek stuurt u naar de gemeente via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Let op

Heeft u in 2023 een bodemonderzoek laten uitvoeren? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Beschrijving

Een bodemonderzoek is soms nodig als u bouw- of verbouwplannen heeft. Ook wordt steeds vaker een bodemonderzoek gevraagd bij de koop of verkoop van een woning, bedrijfspand of een stuk grond. Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment. Een bodemonderzoek is 2 jaar geldig. Veel informatie al beschikbaar in www.Bodemloket.nlexterne-link-icoon

De informatie over bodem die bij ons bekend is, hebben wij op een bodeminformatiekaart geplaatst. Deze informatie kunt u vinden in het Bodemloket. Op deze bodeminformatiekaart kunt u zien welke maatregelen er de afgelopen jaren zijn getroffen om de bodemkwaliteit in een bepaald gebied in kaart te brengen (bodemonderzoek) of te herstellen (bodemsanering). De bodeminformatiekaart bevat alleen informatie die bekend is bij de gemeente. De afwezigheid van gegevens geeft geen garantie voor een schone bodem. De bodeminformatie in het Bodemloket is gratis. 

Eenvoudige bodemverontreinigingen 

Eenvoudige bodemverontreinigingen of saneringen meldt u met een BUS-melding. BUS is de afkorting van Besluit uniforme saneringen. De provincie is hiervoor het bevoegd gezag. De RUDD zal deze bodemtaak uitvoeren en/of /controleren. Meer informatie leest u op de website van de Provincie Drenthe.externe-link-icoon

Aanvragen

Zo vraagt u een bodemonderzoek aan:

 • Vraag een bodemonderzoek aan bij een erkend adviesbureauexterne-link-icoon.
 • U ontvangt een rapport.
 • Ga naar het Omgevingsloketexterne-link-icoon.
 • Doe de vergunningcheck. U kunt het bodemonderzoek daarna meteen aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U ziet daarna welke gegevens u moet doorgeven. Dit hangt af van de omgevingsvergunning. Het ligt eraan of deze alleen voor milieu of ook voor bouwen is afgegeven.

Aanvullende informatie

Als u meer informatie wilt over een perceel waar bodemonderzoeken zijn uitgevoerd, kunt u een mail sturen naar gemeente@emmen.nl. Zodra de informatie beschikbaar is, maken wij voor u een afspraak bij de balie van Vergunningen en kunt u deze bodemonderzoeken inzien.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het laten uitvoeren van een bodemonderzoek zijn onder andere:

 • U bent eigenaar van de grond of u heeft toestemming van de eigenaar van de grond waar u bodemonderzoek wilt doen. Is de grond van de gemeente? Dan vraagt u toestemming aan de gemeente.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Kosten

Aanvraag bodeminformatie €  49,85

(tarieven 2024) 

Meer informatie

Chat met een medewerker