Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Grond afgraven en grondverzet

Wilt u op uw terrein grond verplaatsen of afvoeren? Dit moet u melden bij het Meldpunt bodemkwaliteit.

Beschrijving

Als u op uw terrein grond gaat afgraven, kunt u de grond:

 • verplaatsen op hetzelfde terrein
 • afvoeren naar een andere plek
 • op een later tijdstip terugstorten

Gaat u de grond verplaatsen of afvoeren (grondverzet)? Dan moet u dat melden. Voorbeelden van grond zijn zand, veen, klei en bagger.

U moet een melding doen als u:

 • grond verplaatst met klasse 'WONEN' 
 • meer dan 50m3 grond verplaatst met klasse 'ACHTERGRONDWAARDE ' 
 • grond van buiten de gemeente Emmen verplaatst naar binnen de gemeente Emmen. 

Aanvragen

Zo meldt u het afgraven en verplaatsen of afvoeren van grond:

 • U doet de melding bij het Meldpunt bodemkwaliteit.
 • U geeft in ieder geval door:
  • uw naam en adres
  • waar u de grond wilt afgraven
  • hoeveel grond u wilt afgraven
  • hoe u de grond wilt afgraven en verplaatsen of afvoeren
  • wat voor soort grond u wilt afgraven

Voorwaarden

De voorwaarden voor het melden van grondverzet (verplaatsen of afvoeren van grond) zijn:

 • U graaft de grond af en verplaatst deze of voert de grond af als bedrijf.
 • U graaft de grond af en verplaatst deze of voert de grond af als particulier.
 • De grond die u afgraaft als particulier is geen tuingrond of zand.

Gaat u grond tijdelijk afgraven (uitnemen)? En plaatst u de grond onbewerkt en onder dezelfde voorwaarden terug op dezelfde plek? Dan hoeft u dit niet te melden.

Wilt u zeer veel grond (meer dan 10.000 m³ vaste stoffen) verplaatsen of afvoeren? Of wilt u dieper dan 2,5 meter graven? Dan vraagt u een ontgrondingenvergunning aan bij de provincie. Meer informatie vindt u bij het Meldpunt bodemkwaliteit.

Hoe lang gaat het duren?

U moet minimaal 5 werkdagen van te voren de melding doorgeven. De gemeente heeft 5 werkdagen nodig om uw melding te behandelen.
Hoort u niks van de gemeente, dan kunt u na deze 5 werkdagen starten met de werkzaamheden voor het grondverzet.

U hoort binnen 5 werkdagen van de gemeente of de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe als de melding niet goed is doorgegeven. U kunt eventueel aanvullende gegevens aanleveren. 

Meer informatie

Chat met een medewerker