Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Vergunning beperkte milieutoets

Voert uw bedrijf werkzaamheden uit die het milieu beïnvloeden maar niet ernstig belasten? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig.

Doe de Vergunningcheck op de website Omgevingsloket (overheid.nl).externe-link-icoon

Beschrijving

Sommige activiteiten van bedrijven beïnvloeden het milieu. Doe hiervoor een melding via de website.  

Aanvragen

Bent u een bedrijf? Dan heeft u eHerkenning nodig. Met eHerkenning logt u in op websites van de overheid zoals het Omgevingsloket voor bedrijven. Ga voor meer informatie naar www.eherkenning.nlexterne-link-icoon

Hoe lang gaat het duren?

U krijgt de beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. De gemeente kan deze termijn verlengen met 6 weken.

Bezwaar

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Chat met een medewerker