Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Trouwen of partnerschap

Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Meld uw plannen bij de gemeente. U doet dit uiterlijk 2 weken van tevoren.

Let op

In Nederland kunt u alleen officieel trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan bij de gemeente. Na alleen een religieuze ceremonie bent u niet officieel getrouwd. Alleen een dienst in bijvoorbeeld een kerk of een moskee is dus niet genoeg.

Let op! Niet alle landen erkennen het homohuwelijk of geregistreerde partnerschappen uit andere landen. De rechten van de geregistreerde partners verschillen van land tot land.

Beschrijving

Melding huwelijk of partnerschapsregistratie

Wilt u gaan trouwen of een partnerschap aangaan? Dan moet u ruim van tevoren een melding doen bij de gemeente. Dit gaat via het meldingsformulier 'Voorgenomen huwelijk' of via het meldingsformulier'geregistreerd partnerschap'. U maakt telefonisch een afspraak met de afdeling Burgerzaken om vooraf de plannen en het meldingsformulier te bespreken.

In de teksten hieronder bedoelen we met het woord 'trouwen' of 'huwelijk' zowel een huwelijk als een geregistreerd partnerschap.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn weinig verschillen tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap. Een belangrijk verschil is dat in veel landen een geregistreerd partnerschap niet officieel erkend wordt. Woont u in het buitenland of hebt u plannen om te emigreren, dan biedt een huwelijk meer zekerheid. Meer verschillen en overeenkomsten kunt u lezen op de website van Rijksoverheid.nl.

Onder huwelijkse voorwaarden

Wilt u onder 'huwelijkse voorwaarden' trouwen? Regel dit dan vóór uw trouwdag bij de notaris. Kijk voor meer informatie op notaris.nlexterne-link-icoon of kijk op de pagina van de rijksoverheid.nl.

Trouwlocaties

In de gemeente Emmen is het mogelijk om 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar te trouwen of een geregistreerd partnerschap af te sluiten in één van de vele trouwlocatiesexterne-link-icoon. Ook biedt Emmen de vrijheid om overal te mogen trouwen in de gemeente, zoals in uw eigen achtertuin. U geeft dit aan bij de melding en levert dan de verklaring 'Eigen trouwlocatie'  aan. Bekijk ook ons filmpjeexterne-link-icoon over de verschillende trouwlocaties in Emmen.

Trouwambtenaren

De gemeente Emmen heeft meerdere trouwambtenarenexterne-link-icoon. De trouwambtenaar neemt ongeveer een week vóór de huwelijksdag persoonlijk contact met u op om te overleggen hoe de inhoud van de plechtigheid eruit gaat zien. Ook is het mogelijk om een trouwambtenaar uit een andere gemeente uw huwelijk te laten sluiten. 

Gratis trouwen

Sinds 1 januari 2023 kunt u alleen op de maandagochtend gratis trouwen. De tijdstippen zijn om 08:30, 08:45, 09:00 en 09:15 uur. Alle huwelijken vinden plaats aan de balie van het gemeentehuis. Op deze manier kunnen alle gasten van het bruidspaar aanwezig zijn. Deze huwelijksvoltrekkingen hebben een sober karakter. Er wordt geen ceremonie gehouden. De kosten van de nodige uittreksels en eventueel een huwelijksboekje moeten wel worden betaald. 

Woont u of uw partner in het buitenland?

Wilt u trouwen met iemand die geen Nederlander is, dan moet u een aantal extra zaken regelen. Bijvoorbeeld een verklaring over de verblijfplaats van uw partner. Dit geldt ook als u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Meer informatie hierover vindt u op de website van Rijksoverheidexterne-link-icoon

Komt u beiden uit het buitenland en wilt u in Nederland trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan gelden er andere regels en moet u dit eerst aangeven bij de gemeente Den Haag.externe-link-icoon

Trouwen in het buitenland

Als u in het buitenland wilt trouwen, kan daar om een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring worden gevraagd. Het kan per land verschillen welke documenten u nodig heeft. Neem daarom altijd contact op met de betreffende ambassade. Nadat u getrouwd bent in het buitenland, moet u het buitenlandse huwelijk registreren in Nederland. Dit doet u bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Aanvragen

Afspraak maken voor uw voorgenomen huwelijk of partnerschap

Heeft u besloten waar en wanneer u gaat trouwen? Maak dantelefonisch een afspraak om uw melding 'Voorgenomen huwelijk' te bespreken.

U neemt mee naar uw afspraak: 

 • Geldig identiteitsbewijs van u beiden (paspoort, rijbewijs of ID-kaart). 
 • Kopie identiteitsbewijs van de getuigen. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen meenemen. De getuigen moeten meerderjarig zijn.
 • Een ingevulde formulier 'voorgenomen huwelijk' of 'voorgenomen geregistreerd partnerschap".
 • U betaalt de kosten voor uw huwelijk tijdens de afspraak.
 • Als u een eigen trouwlocatie kiest: een ondertekende verklaring 'eigen trouwlocatie'.  

Tijdens de afspraak regelt u ook welke achternaam u wilt gaan gebruiken nadat u getrouwd bent. Met deze verklaring kunt u aangeven met welke achternaam u wilt worden aangeschreven door de overheid. De gemeente verandert dan uw aanschrijfnaam, maar niet uw geboortenaam. 

Verklaring Geen Schijnhuwelijk 

Het kan zijn dat u de verklaring 'geen schijnhuwelijkexterne-link-icoon' in moet vullen. Met een Verklaring geen schijnhuwelijk verklaart u niet te trouwen om een verblijfsvergunning te krijgen. Dit geldt ook voor een geregistreerd partnerschap. 

Voorwaarden

De voorwaarden om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent niet met iemand anders getrouwd.
 • U heeft niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap.
 • U bent niet te dicht verwant aan uw partner. Dat betekent dat uw partner bijvoorbeeld niet mag zijn: uw vader, (klein)dochter, opa of (half)zus.
 • U staat niet onder curatele. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

De gemeente controleert of u mag trouwen of een geregistreerd partnerschap mag aangaan.

Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de gemeente uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.

Hoe lang gaat het duren?

U kunt uw plannen al 12 maanden vóór uw trouwdag melden, tot uiterlijk 2 weken vóór de geplande trouwdag. Wanneer u vóór uw ceremonie nog documenten moet aanleveren uit het buitenland, houdt u er dan rekening mee dat twee weken te kort kunnen zijn.

Kosten

De kosten voor het trouwen of het geregistreerd partnerschap betaalt u op het moment dat u de afspraak heeft voor de melding van het voorgenomen huwelijk / partnerschap.

Maandag tot en met donderdag tussen 9 en 12 uur

 • Trouwen in het Trouwpaviljoen Emmen: € 115,90 
  Trouwen op een andere locatie*: € 173,80 

Maandag tot en met donderdag tussen 12 en 17 uur

 • Trouwen in het Trouwpaviljoen Emmen: € 231,80 
 • Trouwen op een andere locatie*: € 289,75 

Vrijdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur

 • Trouwen in het Trouwpaviljoen Emmen: € 347,65 
 • Trouwen op een andere locatie*: € 405,60 

Vrijdagmiddag tussen 12.00 en 17.00 uur

 • Trouwen in het Trouwpaviljoen Emmen: € 463,60
 • Trouwen op een andere locatie*: € 521,55 

In het weekend of buiten kantoortijden.

 • Trouwen in het Trouwpaviljoen Emmen: € 869,30 
 • Trouwen op een andere locatie*: € 927,30 

* Deze bedragen zijn exclusief de eventuele kosten voor het gebruik van de locatie.

Overige kosten

 • Trouwboekje, een exemplaar in getypte uitvoering: € 16,80
 • Trouwboekje, een exemplaar in kalligrafie-uitvoering: € 31,85 
 • Bijschrijven kind in huwelijksboekje:  € 4,20 
 • Het eenmalig benoemen en beëdigen van familie of kennissen van het bruidspaar tot “trouwambtenaar voor één dag”:  € 231,80  
 • Het benoemen van een reeds beëdigde trouwambtenaar uit een andere gemeente: € 144,75  
 • Het tarief voor het fungeren van een gemeenteambtenaar als getuige bij een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie bedraagt per getuige: € 28,90 
 • Omzetten van geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de balie: € 78,75 
 • Omzetten van geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de balie tijdens de gratis tijdstippen: € 0,00

(tarieven 2024)

Formulieren

Meer informatie

Chat met een medewerker